آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران
پنجشنبه, ۲۶ام اسفند, ۱۳۹۵  
اشتراک گذاری

کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲اسفند۱۳۹۵ (۱۱ و ۱۲مارس ۲۰۱۷) به شکل علنی در کشور آلمان برگزار شد. جلسات و مباحث کنگره مستقیما و بطور زنده از طریق تلویزیون کانال جدید و اینترنت پخش میشد. کنگره با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و به یاد عزیز منصور حکمت کار خود را شروع کرد.

سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی به شرایط سیاسی پرتحول ایران و نقش تعیین کننده مبارزات و اعتراضات اجتماعی گسترده کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان و سایر بخشهای جامعه در شکل دادن به این تحولات اختصاص داشت. او گفت در چند سال اخیر، بر خلاف سال ٨٨ و دوره قبل از آن، حرکتهای اعتراضی توده ای از شکل شورش و طغیان ناگهانی خارج شده و شکلی متعین، متشکل و مداوم یافته است و در این حرکتهای اعتراضی، جنبش کارگری دارای نقش و جایگاه برجسته ای است. وی این روند را سیر کریستالیزه شدن جامعه خواند و گفت این نوعی پولاریزه شدن طبقاتی جامعه و تدارک اجتماعی انقلاب آتی است. او همچنین تاکید کرد که حزب در این روند نقش مهمی ایفا کرده است و باید نقش و جایگاه خود را بدرستی بشناسد تا بتواند در سطح وسیعتر و به شکل فعالتری بر سیر تحولات سیاسی تاثیر گذار باشد.

بدنبال افتتاحیه، اعتبارنامه نمایندگان کنگره و صحت انتخابات مورد تائید قرار گرفت و پس از انتخاب هیات رئیسه، دستور جلسه به تصویب رسید و کنگره وارد دستور شد. دستور کنگره پیام مهمانان، گزارش هیات اجرائی، گزارش مسئولین کمیته ها و عرصه های مختلف مبارزات و کمپینهای حزب و بحث حول گزارشات، شش قطعنامه با عنوان “جنبش های اجتماعی و چشم انداز انقلاب آتی در ایران” و “رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی”، “موقعیت ویژه جنبش کارگری”، “تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد”، “عروج راست افراطی در غرب” و “خطر ناسیونالیسم درمقابل اتحاد مبارزاتی مردم” و چهارده قرار حول موضوعات مختلف را در بر میگرفت.

در بخش پیامها خبات مجید از حزب کمونیست کارگری چپ عراق، صالح سرداری از حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، وریا احمدی از حزب کمونیست ایران، پیکارجو رحمانی از سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و منوچهر یزدیان از سازمان سکولار دموکراتهای ایران پیام سازمانهای متبوعه خود را قرائت کردند. حاتم لاوینی و محمد هکیش از فعالین سیاسی و اتحادیه ای تونس و مراکش و اعضای شبکه همبستگی کارگری در خاور میانه و شمال آفریقا نیز پیام های کوتاهی به کنگره ارائه دادند. پاسخ سازمان راه کارگر به دعوت از آنها برای شرکت در کنگره و پیام بصیر نصیبی و همچنین فشرده ای از پیامهای کادرها و اعضای حزب از داخل ایران و خارج کشور و پیام تعدادی از فعالین سیاسی و اجتماعی به اطلاع کنگره رسید.

در مبحث گزارش، اصغر کریمی رئیس هیات اجرائی حزب تصویر فشرده ای از فعالیتهای حزب و پیشروی حزب در فاصله دو کنگره ارائه داد. در این گزارش به تحولات جامعه و پیشروی جنبش کارگری و جنبش های حق طلبانه دیگر اشاره شد و فعالیت حزب و کمیته ها و ارگان های مختلف آن بر متن این تحولات بررسی شد. تشخیص درست از اوضاع سیاسی و روندهای جاری در جامعه و عکس العمل سریع در قبال تحولات ایران، خاور میانه و جهان، کار میدانی گسترده و موثر در جنبش های اعتراضی، استفاده موثر از تلویزیون کانال جدید و مدیای اجتماعی و تداوم این جهتگیری و تمرکز بر امر سازمانیابی در جنبش کارگری و سایر جنبش های اعتراضی از نکات مهم این گزارش بود.
بدنبال گزارش اصغر کریمی مسئولین کمیته سازمانده، کمیته خارج کشور، کمیته کردستان، کمیته آذربایجان، سازمان جوانان کمونیست، مدیر تلویزیون کانال جدید، سردبیران نشریات و مسئولین سایتها و صفحات حزب و مسئولین حزبی در نهادها و کمپینهای اعتراضی شامل کمیته بین المللی علیه اعدام، فدراسیون پناهندگان ایرانی، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، کمپین برای آزادی کارگران زندانی، نهاد کودکان مقدمند، کمیته همبستگی بین المللی با کارگران ایران و شبکه همبستگی کارگری خاور میانه و شمال آفریقا، هر کدام گزارش کوتاهی از عرصه فعالیت خود به کنگره ارائه کردند. پس از استماع گزارشات، نمایندگان کنگره حول گزارش به بحث پرداختند و نظرات و ارزیابی خود را از عرصه های مختلف فعالیت حزب مطرح کردند.

از اسناد ارائه شده به کنگره، پنج قطعنامه درمورد “جنبش های اجتماعی و چشم انداز انقلاب آتی در ایران”، “رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی”، “موقعیت ویژه جنبش کارگری”، “تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد” و “عروج راست افراطی در غرب” بعد از بحث و اظهار نظر نمایندگان به تصویب رسید. از میان قرارهای پیشنهادی به کنگره نیز قرارهای زیر تصویب شد: اهمیت جنبش دادخواهی بازماندگان قتل عامهای دهه شصت، جنبش تشکل یابی کارگری، اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی، حمایت از شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا، نقش مخرب ناسیونالیسم ترک و ضرورت مقابله با آن، ورزش زنان در ایران، و دو قرار در مورد شیوه تصویب تغییرات در برخی از بندهای برنامه حزب. بعلت کمبود وقت، کنگره فرصت نیافت قطعنامه خطر ناسیونالیسم درمقابل اتحاد مبارزاتی مردم و چند قرار باقیمانده را مورد بررسی قرار دهد و بررسی آنها را به کمیته مرکزی انتخابی کنگره سپرد.

در طول دو روز کنگره بیانیه ای تحت عنوان “علیه راسیسم و فاشیسم به میدان بیایید” که توسط مینا احدی به کنگره ارائه شده بود و همچنین پیامی خطاب به مردم آزاده جهان قرائت شد و مورد تایید پرشور حضار قرار گرفت. مصوبات و پیام های کنگره و گزارش هیئت اجرایی حزب در نشریات و سایت های حزب منتشر میشود.

در مبحث انتخابات، کنگره دهم حزب ۶١ نفر را بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب نمود که عبارتند از: فریده آرمان، فراز آزادی، پیام آذر، کیان آذر، محمد آسنگران، محسن ابراهیمی، مینا احدی، محمود احمدی، عبداله اسدی، ناصر اصغری، غلام اکبری، نازنین برومند، بهروز بهاری، سیامک بهاری، سیما بهاری، شهاب بهرامی، فاتح بهرامی، آذر پویا، حمید تقوائی، امیر توکلی، کیوان جاوید، جلیل جلیلی، علی جوادی، طه حسینی، شهلا خباززاده، شهلا دانشفر، میترا دانشی، پاسکال دکامپ، پتی دبونیتاس، نسرین رمضانعلی، هرمز رها، بهرام سروش، هوشیار سروش، سعید سلحشور، کریم شامحمدی، عصام شکری، محمد شکوهی، شیرین شمس، مصطفی صابر، سوسن صابری، حسن صالحی، جمیل فرزان، سیروان قادری، سرور کاردار، اصغر کریمی، محمد امین کمانگر، خلیل کیوان، عبدل گلپریان، عباس ماندگار، شیوا محبوبی، یدی محمودی، سعید مدانلو، شهناز مرتب، بهروز مهرآبادی، کاوش مهران، نوید مینائی، نسان نودینیان، سمیر نوری، کاظم نیکخواه، رحیم یزدانپرست و بابک یزدی.

در سخنرانی اختتامیه حمید تقوائی با اشاره بر اهمیت اسناد مصوب کنگره و در مورد جنبشهای اعتراضی و جایگاه آنها در سرنگونی حکومت و همچنین مقابله با جریانات مختلف ناسیونالیسم قومی در ایران و راسیسم و فاشیسم در غرب، تاکید کرد که کل این جریانات به کمپ سرمایه، به اردوی یک درصدیها و به صف مقابل توده مردم تعلق دارند. او گفت مصوبات کنگره راه مقابله با کل این جریانات – از جمهوری اسلامی تا نیروهای اپوزیسیون راست و تا جریانات فاشیستی در غرب- را نشان میدهد و هموار میکند. او اسناد و قرارهای مصوب کنگره نظیر قرار در مورد جنبش دادخواهی، رشد گرایش چپ در جنبشهای اعتراضی، نقش مخرب ناسیونالیسم ترک، جنبش تشکلیابی کارگران، ورزش زنان، موقعیت ویژه جنبش کارگری و غیره را نشانه دخیل بودن و درگیری فعال حزب در جنبشهای جاری دانست و اظهار امیدواری کرد که حزب بر مبنای جهتگیری و بحثها و مصوبات کنگره و با اتکا به دستاوردهای تا کنونی خود بتواند بیش از پیش به یک نیروی موثر و پرنفوذ اجتماعی تبدیل بشود. کنگره پس از دو روز کار فشرده در فضائی پر شور و صمیمانه، که از آغاز بر جلسات آن حاکم بود، به کار خود پایان داد.

در حاشیه جلسات کنگره جلسه سخنرانی حمید تقوائی با عنوان “عروج فاشیسم، زمینه ها و پیامدها”  برگزار شد.

در نشست کوتاه اعضای کمیته مرکزی که بلافاصله بدنبال کنگره برگزار شد، حمید تقوائی به اتفاق آرا بعنوان دبیر کمیته مرکزی و ٢۳ نفر زیر به عنوان عضو دفتر سیاسی انتخاب شدند:

کیان آذر، فریده آرمان، محمد آسنگران، محسن ابراهیمی، مینا احدی، عبداله اسدی، نازنین برومند، سیامک بهاری، سیما بهاری، فاتح بهرامی، کیوان جاوید، علی جوادی، شهلا دانشفر، نسرین رمضانعلی، بهرام سروش، مصطفی صابر، حسن صالحی، اصغر کریمی، خلیل کیوان، عبدل گلپریان، شیوا محبوبی، نسان نودینیان و کاظم نیکخواه. همچنین قراری به پیشنهاد حمید تقوایی تصویب شد که بر اساس آن اعضای هیئت اجرایی حزب را دفتر سیاسی انتخاب میکند. بدنبال این نشست، دفتر سیاسی مصطفی صابر را بعنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب نمود.

 

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵ مارس ۲۰۱۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: سنندج، بوکان، بانه، سقز، کامیاران و کرمانشاه به اعتصاب عمومی رانندگان و کامیونداران پیوستند! پیام حمید تقوائی به کارگران اعتصابی راه آهن نامه سرگشاده مادر رامین حسین پناهی به خانم فدریکا موگرینی; قلب مرا هم روی میز مذاکره بگذارید! سازمان جوانان کمونیست برگزار میکند: همایش دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس در استکهلم, جمعه ۴ خرداد کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق کیهان فرزاد کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: فواد کیخسروی باید بدون قید و شرط آزاد شود.
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com