نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری ایران:اعتصاب کارگران ذوب آهن در روز جهانی کارگر  
اشتراک گذاری

کارگران ذوب آهن اصفهان که از دیروز یک روز قبل از روز جهانی کارگر دست به اعتصاب زدند امروز اول مه نیز به اعتصاب ادامه دادند. کارگران خواهان پرداخت فوری طلب های معوقه خود هستند.

 کارگران همزمان با اعتصاب دست به راهپیمایی قدرتمندی زدند و علیه صادقی مدیر عامل ذوب آهن شعار دادند.

 اعتصاب و راهپیمایی کارگران ذوب آهن اصفهان بعنوان یک مرکز مهم و بزرگ کارگری، در حالیکه بدلیل حساسیت رژیم فضای امنیتی بالایی بر آن حاکم است، حائز اهمیت زیادی است. حزب کمونیست کارگری از اعتراض و خواست بحق کارگران ذوب آهن دفاع میکند و مردم اصفهان را به همبستگی با آنان فرامیخواند.

 حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱ مه ۲۰۱۷

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=90524