نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
کمپین برای آزادی کارگران زندانی: بهنام ابراهیم زاده آزاد شد
اشتراک گذاری

 

یک خبر مسرت بخش روز اول مه امسال این بود که بهنام ابراهیم زاده از چهره های محبوب و شناخته شده کارگری، فعال دفاع از حقوق کودک و حقوق انسانها، امروز اول ماه مه، حالیکه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به استقبالش رفته بودند بعد از هفت سال زندان، آزاد شد. آزادی بهنام را به وی، به خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم.

ما از همه کسانیکه در کارزار برای آزادی بهنام ابراهیم زاده و کمپین علیه امنتی کردن مبارزات کارگران، معلمن و مردم معترض، حمایت کرده و صمیمانه تلاش کردند که صدای اعتراض بهنام ابراهیم زاده باشند و از خواستهای اعتراضی او برای داشتن یک زندگی انسانی حمایت کردند، قدردانی میکنیم.

بهنام ابراهیم زاده آزاد شد، اما پرونده قضایی او بسته نشده است. پرونده تشکیل شده برای بهنام ابراهیم زاده که تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت برای او گشوده شده و بخاطر مبارزاتش سالها در زندان بوده است، باید فورا بطور کلی بسته شود. بهنام ابراهیم زاده سالها زیر فشار و شکنجه در زندان قرار داشته و به همین دلیل دچار بیماریهای بسیاری گردیده است.  او باید تحت درمان و معالجه با امکانات مناسب و رایگان قرار گیرد.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی هم اکنون پیگیری آزادی واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان البرز از دستگیر شدگان اول ماه مه را در دستور کار خود دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی همچنین پیگیری دو پرونده اضطراری یکی پرونده اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان که بخاطر مبارزاتش در زندان است و از دهم اردیبهبشت ماه (سی آپریل)  با خواست لغو تمامی احکام زندان با اتهامات امنیتی برای خود و برای تمامی زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا بسر میبرد، و دیگری آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، فعال دفاع از حقوق زن و فعال علیه اعدام را که بخاطر احکام زندان صادره برای خواهرانش هانیه و انسیه دائمی که به عنوان اهرمی برای فشار به وی حکم گرفته اند و اعتراض به حکم زندان خود در اعتصاب غذا بسر میبرد، را در دستور کار خود دارد.  از تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست انتظار داریم که ما را در پیشبرد کارزار برای آزادی فوری آنها و تمامی زندانیان سیاسی از زندان یاری دهند.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

١مه ٢٠١٧- ١٧ اردیبهشت ٩۶

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=90586