نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
حزب حکمتیست: “اینها فقط به فکر پول خودشان هستند” درباره فاجعه جانباختن کارگران معدن یورت آزاد شهر
اشتراک گذاری

بار دیگر سودپرستی نظم ظالمانه سرمایه و دولت اسلامی اش، بار دیگر ناامنی محیط کار از کارگران قربانی گرفت. پیش از ظهر چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶،بر اثر نشت گاز در اعماق معدن زغال سنگ یورت آزاد شهر از استان گلستان،انفجار عظیمی بوقوع پیوست. این اتفاق منجر به جانباختن و مصدومیت و گرفتار شدن تعداد زیادی از کارگران در این معدن شد.وزیرکار رژیم جنایتکار اسلامی اعتراف کرد که ۳۵ کارگر گرفتار آمده در قعر معدن و در این سانحه جان خود را از دست دادند. تعدادی هنوز مفقود و تعداد بسیار بیشتری مصدوم و تحت معالجه هستند. معادن و محیطهای کار در ایران عملا به قتلگاهی برای کارگران تبدیل شده است.احتمال اینکه آمار کشته شدگان و مفقودین و مصدومین افزایش یابد بسیار است.سیستم سرمایه اسلامی و فاشیسم حکومتی سرمایه در ایران با هر اعتراض کارگری بلافاصله نیروهای مزدور انتظامی و سرکوبگرش را برای مقابله با مطالبات حق طلبانه و اعتراضات کارگری گسیل میکند.اما با وقوع چنین فجایعی هیچ نهاد حکومتی و یا کارفرمایان پاسخگو نیستند.

مقصر کیست؟

ربیعی وزیر کار دولت جنایتکار اسلامی علت این تراژدی و انفجار را بیشرمانه “اشتباه خود کارگران برای روشن کردن لوکوموتیو حمل ذغال سنگ به شیوه باتری به باتری” توضیح میدهد. این مهره اجیر سرمایه و جمهوری اسلامی نبودن استاندادرهای ایمنی در معدن را طبق شغل شریف واگذارشده جعل و دروغ بافی به آسانی قلم میگیرد. یکی از کارگران جان بدربرده از این قتلگاه در پاسخ رسانه ها اعلام کرد، “اینجا اگر ایمنی وجود داشت این اتفاقها نمی افتاد. اینها فقط به فکر پول خودشان هستند و صد بار به این وضعیت اعتراض کردیم و جواب نداده اند”

صدای رسای این کارگر گویا است. از این واضحتر نمیشود، مقصرین این فاجعه بزرگ را مشخص کرد.تراژدی تلخ زنده بگور شدن تعداد زیادی از کارگران معدن یورت آزاد شهر یکبار دیگر ضدیت و کراهت نظم سرمایه داری، سود پرستی بیحد و حصر کارفرما و دولت و بی ارزشی جان انسان را در این نظام وحشی و استثمارگر برملا میکند. دولت و طبقه حاکمه ایران به عنوان بخشی از پیکره جنایتکارانه نظام سرمایه داری ایران، از جمله کارگران معدن را، با کمترین دستمزد و با کمترین امنیت جانی مجبور به بهره کشی و کار غیر انسانی کرده است. دولتی که بارها علیه فعالین کارگری و فعالین جنبشهای اجتماعی و آزادیخواهان و کمونیستها به سرکوب  و تعقیب و زندان متوسل شده است.با اتکا به نیروی کار ارزان طبقه کارگر ثروتهای نجومی نصیب دولت اسلامی و سرمایه داری حاکم کرده است. دولتی که در یکسال اخیر بارها با اعتراضات کارگران و معلمان و مردم معترض روبرو بوده است.

دیگر بس است! کارگران، مردم حق طلب و کمونیستها و نیروهای آزادیخواه بیش از این نباید چنین سیستم و نظام و حکومتی را تحمل کنیم. هیئت حاکمه ازهر دو جناح، دولت و صاحبان معادن مسئول مستقیم وعامل اصلی این فاجعه هستند. نباید در برابر این کشتار و قتل عمد ناشی از سود پرستی سرمایه و نبودن امکانات و استانداردهای ایمنی محیط کار سکوت کرد. با گسترش تحرک اعتراض اعلام کنیم بانیان ناامنی در محل کارو بی اعتنایی به زندگی کارگران و در این مورد صاحبان معدن یورت آزاد شهر و مقامات ذیربط حکومتی  و از جمله جناب ربیعی وزیر کار باید به محاکمه کشیده شوند و در مقابل فاجعه اتفاق افتاده پاسخگو باشند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست این فاجعه هولناک را به طبقه کارگر، به خانواده و بستگان جانباختگان و به کارگران بازمانده معدن یورت آزاد شهر و به مردم حق طلب ایران تسلیت میگوید. حزب خود را در غم و اندوه از دست دادن کارگران جانباخته شریک میداند. حزب حکمتیست، کارگران و مردم متنفر از نظم موجود و جمهوری اسلامی را و  فعالین کمونیست و آزادیخواه و اعضا و دوستداران حزب حکمتیست را به یاری رساندن به کارگران معدن یورت  و به بازماندگان و بستگان جانباختگان این واقعه دردناک فرامیخواند.

                                               مرگ بر سرمایه داری!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۶ – چهارم مه ۲۰۱۷

 

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=90793