از گوشه و کنار
ده امر فوری انقلاب
دوشنبه, ۱۸ام دی, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

انقلاب عظیمی آغاز شده است. فوری ترین اهداف مردمی که قهرمانانه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بپا خاسته اند از این قرار است:

 

۱- همه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر فورا باید آزاد شوند.

٢- تمام آمرین و عاملین جنایات جمهوری اسلامی در چند دهه  گذشته باید دستگیر و علنا محاکمه شوند.

٣- کلیه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی باید فورا منحل شوند.

۴-  مجازات اعدام باید فورا لغو شود. قوانین قصاص برچیده شود.

۵- کلیه اموال غارت شده مردم توسط مقامات و نهادهای مذهبی و دولتی باید فورا بازپس گرفته شود و به صاحبان آن برگردانده و یا  صرف کارهای عام المنفعه و رفاهى جامعه شود.

۶- حجاب تحمیلی و هر گونه جداسازی جنسیتی فورا ملغی شود و آزادی پوشش برقرار گردد. کلیه قوانین ضد زن و تبعیض آمیز علیه زنان باید فورا لغو شود و حقوق برابر زن و مرد در همه زمینه ها اعلام شود.

٧- مذهب از دولت، از سیستم قضائی، و از آموزش و پرورش باید کاملا جدا شود. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد باید تضمین شود.

٨- آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب فورا باید اعلام و برقرار شود.
٩- برابری حقوقی  و مدنی همه شهروندان ایران مستقل از مذهب، زبان، و یا قومیت و ملیت فورا باید عملی شود.

١٠- یک زندگی مرفه و منطبق بر آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع باید برای همه شهروندان تضمین شود. حداقل دستمزد باید بر مبنای این استانداردها افزایش پیدا کند و بیمه بیکاری مکفی برای همه بیکاران و افراد آماده به کار تامین شود. طب و بهداشت و تحصیل باید فورا برای همگان رایگان شود.

اینها مهمترین و فوری ترین خواسته ها و در واقع  ده فرمان انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی است. اعتراضات و تظاهرات و اعتصابات و اجتماعات برای تحقق این خواستها باید هرچه گسترده تر شود. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت مستقیم همه زنان و مردان ساکن ایران است که این خواستها بنحو پیگیر و جامعی متحقق خواهد شد.

 

حزب کمونیست کارگری تمامی شما کارگران، زنان، و جوانان را به تلاش برای تبدیل این منشور به پرچم انقلابی که در حال شکل گرفتن است فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱٣ دیماه ۱۳۹۶، ٣ ژانویه ۲۰۱۸

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی