از گوشه و کنار
کتاب ” من از مذهب رویگردانم” در باره زندگی و فعالیت های مینا احدی تجدید چاپ شد
شنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

کتاب مینا احدی با عنوان ” من از مذهب رویگردانم، در اوت ٢٠١٩ در انتشاراتی آلیبری به چاپ رسید. روی جلد این کتاب بقلم میشاییل اشمیت سالمون فیلسوف آلمانی نوشته شده ” اگر میخواهید طریق مبارزه درست با جنبش اسلامی و جنبش دست راستی ها در اروپا را بشناسید، به مبارزات و فعالیتهای مینا احدی دقت کند”

نسخه اول این کتاب در سال ٢٠٠٨ از طرف انتشاراتی هاینه چاپ شد و اکنون با هفتاد صفحه اضافی و با نگاهی به فعالیتهای ده سال گذشته مینا احدی تجدید  چاپ شد.

یک بخش از کتاب به مبارزات مینا احدی علیه جنبش اسلامی و دست راستی ها در اروپا اختصاص دارد. مبارزاتی که نقد درست به اسلام سیاسی و جایگاه مبارزات مردم در کشورهای اسلام زده و بویژه عطف توجه به  جنبش های اعتراضی مدرن و مترقی ، جنبش کارگری و جنبش نوین زنان را در سرلوحه خود قرار داده است.

این کتاب مروری است بر تاریخ اخیر ایران، چگونگی روی کار آمدن حکومت اسلامی و به شکست کشاندن انقلاب ۵۷ و چگونگی سرکوب مردم و قتل عام دهه شصت و سپس مروری بر شکل گیری نطفه های یک انقلاب و مبارزه نوین علیه حکومت اسلامی ایران با همه فراز و نشیب ها و مباحثات داغ در بین چپها و بین مردم .

مینا احدی بدقت در این کتاب توضیح میدهد که جنبش نوین زنان در ایران چگونه شکل گرفت و تا به امروز چگونه پیشروی کرده است. و جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی دیگر با تاثیر پذیری از نگرش و نقش یک کمونیست برجسته و مهم در ایران منصورحکمت، چگونه توانستند در ایران تحت حاکمیت حکومت فاشیست و سرکوبگر اسلامی، خود را متشکل کرده و با چهره ها و شخصیت های سرشناس و محبوب در مقابل حکومت اسلامی قد علم کنند. 

احدی در کتابش نماینده این مبارزات و این نقد عمیق به حکومت اسلامی و سیستم سرمایه داری است، سیستمی که حکومت اسلامی را در مقابل یک انقلاب سرکار میآورد و تا همین امروز از موجودی و دوام و بقای آن دفاع میکند.

نقد به سیاست مماشات جویانه اتحادیه اروپا و دولتهای غربی با حکومت اسلامی یک بخش این کتاب است و خواست تحریم دیپلماتیک حکومت آپارتاید جنسیتی در ایران در آن مطرح میشود.

 یک نکته جالب در مورد کتاب مینا احدی اینست که در این کتاب سرگذشت ده نفر از محکومین به اعدام و سنگسار چاپ شده است. مینا احدی میگوید؛ زندگی او با سرنوشت آنان عجین است. در کتاب مینا احدی در سال ٢٠٠٨ سرگذشت زنان و مردان محکوم به سنگسار نوشته شده و او اکنون در چاپ دوم کتابش نوشته است که ٩ نفر از محکومین به سنگسار اکنون زنده هستند و متاسفانه یک نفر اعدام شده است. او می نویسد سنگسار در ایران تحت فشار مردم دنیا ، عملا ملغی شده و حکومت اسلامی دیگر جرات نمیکند کسی را سنگسار کند. این یک دستاورد مهم مبارزات احدی در ده سال گذشته است.

در آلمان مینا احدی اکنون یک چهره سرشناس است. وی در دانشگاهها و در جاهای دیگر نه فقط در نقد حجاب و جنبش اسلامی و جدایی مذهب از دولت و ممنوعیت حجاب کودکان مینویسد و سخنرانی میکند، بلکه اخیرا او در معرفی کمونیزم کارگری در ایران و تزهای منصور حکومت سخنرانی میکند و در سالن هایی با بیش از ۴٠٠ نفر جوان و دانشجو از تجربیات کمونیزم در ایران حرف میزند ومورد تشویق عمومی قرار میگیرد.

در این کتاب آمده است؛ فعالیتهای این زن شجاع خاری است در چشم حکومت اسلامی و سازمانهای اسلامی در اروپا ، و بهمین دلیل او را تهدید به مرگ میکنند. احدی اما شجاعانه ایستاده و میگوید این جنبش اسلامی را از عنفوان کودکی اش می شناسم. من از اینها ترسی ندارم، دوران افولشان رسیده و با سرنگونی حکومت اسلامی در ایران سر این مار اسلام سیاسی را زیر پا له خواهیم کرد و آنگاه دنیا خواهد دید در ایران چه جنبش عمیق و نقاد و مدافع مدرنتیه و حقوق انسانی در جریان است که یک دنیا سمپاتی بخود جلب خواهد کرد و در منطقه خاورمیانه دوران دیگری شروع خواهد شد.*

انترناسیونال ۸۳۲

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی