نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
از تهران تا بغداد و بیروت: زنده باد اداره شورایی!
اشتراک گذاری

مردم عراق و لبنان به خیابانها آمده اند تا سرنوشت خود را بدست گیرند و مردم ایران با اشتیاق  اعتراضات قهرمانانه آنان را دنبال میکنند. این تحولی شورانگیزاست که در برابر چشمان ما شکل میگیرد. از بیروت تا بغداد و تا تهران مردم علیه فقر و فلاکت و بی حقوقی و برای نان و آزادی و برابری مبارزه میکنند و علیه همه دار و دسته های دزد و فاسد و جنایتکار حاکم شعار میدهند و در این میان اعتراض علیه جمهوری اسلامی و سیاست ها و ایادی اش جایگاهی برجسته دارد. مردم خواهان کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی و جریانات مشابه از زندگی شان هستند.

شور و امیدی که اعتراضات اخیر مردم عراق و لبنان برانگیخته دلایل بنیادی تری هم دارد. این اعتراضات که مردم خود آنرا انقلاب می نامند، میخ آخری بر تابوت سیستم ارتجاعی موسوم به دمکراسی موزائیکی، یا “دمکراسی فرقه ای” است. در این سیستم که بویژه بعد از حمله آمریکا به عراق دست بالا گرفت و ما از همان ابتدا آنرا افشاء و محکوم کردیم، مردم به فرقه ها و مذاهب و قومیت های گوناگون تقسیم میشوند و سپس نمایندگی آنها به روسا و شیوخ قوم و فرقه و مذهب مربوطه سپرده میشود. این سیستم که هویت انسانی و حقوق شهروندی افراد جامعه را مسخ میکند عملا میدان را برای تاخت و تاز ارتجاعی ترین نیروها از جمله سازمانها و جریانات دست ساخته  جمهوری اسلامی باز کرد. سالها پیش در جریان “بهار عربی” جوانان غزه در مانیفست مشهور خود این سیستم را به صلابه نقد کشیدند و اکنون مردم در عراق و لبنان علیه آن انقلاب کرده اند.

بدیل انسانی این سیستم ارتجاعی و ضد انسانی را نیز مردم در اجتماعات و “التحریر” ها و اقدامات مستقیم برای اعمال اراده خود عملا بدست داده اند و روشنتر از همه جا  کارگران ایران در اعتراضات خود علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده اند: اداره شورایی! همه امورجامعه باید توسط خود مردم، یعنی شهروندان متساوی الحقوقی که در شوراها و ارگانهای اعمال اراده خود متشکل شده اند، اداره شود. باید به تقسیم مردم و ایجاد تفرقه و تبعیض بین آنها بر پایه قومیت و مذهب و گرایشات فرقه ای پایان داد. باید حکومتهای فاسد  و جنایتکار در ایران و لبنان و عراق سرنگون شوند و بساط دار و دسته های اسلامی از کل منطقه جارو شود.  به جای ارتجاع دمکراسی فرقه ای و موزائیکی باید آزادی و برابری و  مدنیتی انسانی و سوسیالیستی را در جامعه برقرار کرد و اداره شورایی کلید گشودن این چشم انداز در برابر جامعه است.  

حزب کمونیست کارگری ایران از انقلاب مردم قهرمان عراق و لبنان قویا حمایت میکند. حزب خواهان کوتاه شدن فوری دستهای پلید جمهوری اسلامی و همه نیروهای ارتجاعی از زندگی مردم در این مناطق است. ما همه مردم ایران بویژه کارگران و معلمان و دانشجویان را به حمایت فعال از اعتراضات مردم عراق و لبنانو ابراز علنی همبستگی با آنها فرامیخوانیم. ما تمام توان و امکانات خود را برای برقراری تماس با جریانات کارگری و کمونیستی و انقلابی در این کشورها و تلاش برای شکل دادن به یک رهبری سیاسی منطقه ای حول مفاد این بیانیه به کار میگیریم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ آبان ۱۳۹۸، ۶ نوامبر ۲۰۱۹

 
 
https://rowzane.com/ca/article=166987