از گوشه و کنار
اعتراضات در زندانها گسترش می یابد.شورش در زندان تبریز
جمعه, ۸ام فروردین, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

بیماری کرونا- اطلاعیه شماره ٢٢.در پی شورش در زندان های پارسیلون خرم آباد، الیگودرز و اعتراضات در زندانهای تهران بزرگ و اوین و ارومیه از دیروز ۶ فروردین زندانیان زندان مرکزی تبریز نیز به اعتراض برخاستند. روز ۶ فروردین زندانیان از تحویل غذا خوددداری کردند و امروز با آتش زدن پتوهای خود دست به شورش زدند. گارد زندان در مقابل زندانیان بی دفاعی که خواست مشروعی دارند دست به جنایت دیگری زد و مستقیما به زندانیان شلیک کرد و تعدادی را مجروح کرد. زندانیان به ادامه بازداشت خود بویژه با توجه به شیوع کرونا اعتراض دارند.

گفته میشود که حدود ۸۰۰ زندانی در بندهای ۷ و ۹ زندان مرکزی تبریز نگهداری میشوند. طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان حداقل ۷ نفر از زندانیان در اثر این حمله وحشیانه مجروح شده اند.

جمهوری اسلامی حکومت جنایت و آدمکشی است. بجای آزادی زندانیان و جلوگیری از فاجعه ای که زندانیان با شیوع کرونا با آن روبرو هستند، به آنها شلیک میکند. اقدام جنایتکاران جمهوری اسلامی باید مورد اعتراض نه تنها خانواده زندانیان بلکه همه مردم و کلیه نهادهای بین المللی قرار گیرد. کرونا در زندانها شروع به شیوع پیدا کرده و طبق خبری که امروز به ما رسیده دو نفر در زندان اصفهان بدلیل ابتلا به کرونا جانشان را از دست داده اند. حزب کمونیست کارگری حکومت آدمکشان و مفتخوران اسلامی را شدیدا محکوم میکند و کلیه خانواده ها، تشکلهای مردمی و کلیه مردم آزادیخواه را به اعتراض علیه جنایت حکومت فرامیخواند. قبل از اینکه شیوع کرونا در زندانها به فاجعه تبدیل شود باید در زندانها باز شود و کلیه زندانیان از زندانها مرخص شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ فروردین ۱۳۹۹، ۲۶ مارس ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com