آخرین اطلاعیه ها / از گوشه و کنار
راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در خیابانهای مرکزی شوش
شنبه, ۱۴ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

هفت تپه: شماره ٢٢: امروز چهارده تیر کارگران نیشکر هفت تپه همچون روزهای دیگر ابتدا مجمع عمومی خود را در مقابل فرمانداری شوش بر پا کردند و بعد با کف زدن و شعار دادن در خیابان های مرکزی شهر راهپیمایی کرده و مردم را به حمایت از اعتراض خود فرا میخواندند.  خواست فوری این کارگران پرداخت حقوقهای معوقه که از آغاز سال جاری پرداخت نشده و تمدید دفتر چه های بیمه شان است. نپرداختن دستمزدها آنهم در شرایط  هزینه های بالای زندگی و گرانی روز افزون و از جمله افزایش سرسام آور مسکن فشار سنگینی بر گرده کارگران وارد کرده است. کارگران با خشم و اعتراض دارند از گرسنگی و از اینکه این کشور بر روی دریایی از نفت و ثروت قرار دارد سخن میگویند و حق و حقوقشان را میخواهند .

در قبال این خواست مدیریت با پرداخت حقوق فروردین ماه بخشی از کارگران ، ادعای پرداخت مزد به همه کارگران  را کرده است. رژیم میکوشد با این طریق  هم بخشی از کارگران را از صف اعتصاب جدا کند و در میان آنها شکاف ایجاد کند و هم از حمایت های مردمی از کارگران نیشکر هفت تپه بکاهد. از جمله روز پنجشنبه ١٢ تیر تنها حقوق فروردین  ۴۰۰ نفر از کارگران قراردادی شاغل در بخشهای کشاورزی، حراست و کارخانه واریز شده است و با پرداخت حقوق به تعدادی دیگر در مجموع به ١۵٠٠ نفر حقوق داده شده است. این درحالیست که این مجتمع کارگری با احتساب کارکنان فصلی نزدیک به ۶ هزار شاغل دارد که به اکثر آنها مزدی پرداخت نشده است. قبل از این هم حکومت تلاش کرد با بسته حمایتی خیریه ای، آنهم بصورت کوپن، کمی فضای اعتراض را تخفیف دهد، که کارگران با خشم و نفرت مقابلشان ایستادند و گفتند ما صدقه نمیخواهیم، ما حق و حقوقمان را میخواهیم. اما همین پرداختها نیز گامهایی از عقب نشینی جبهه مدیریت و حکومت در برابر کارگرانی است که با اتحاد و عزم میجنگند و کوتاه نمی آیند.

بعلاوه کارگران هفت تپه خواستهای دیگری هم دارند و آنها بارها اعلام کرده اند که مساله آنان فقط حقوق نیست. این کارگران خواستار خلع ید از بخش خصوصی و پایان دادن به دزدی ها و چپاول ها، متوقف کردن اقدام به حراج زمینهای هفت تپه و به تعطیلی کشیدن کارشان، بازگشت پول های دزدی شده به کارگران و تامین امنیت شغلی شان، بازگشت به کار همکاران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی، و محاکمه اسد بیگی و رستمی و باند مافیایی آن ها هستند. کارگران این مطالبات را بر روی بنری که بر سنگر آنها نصب است و در راهپمایی هایشان بدست میگیرند نوشته اند. اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه به فقر، بی تامینی، و اختلاس ها موضوعات مشترک اعتراضی همه بخش های کارگری است. نیشکر هفت تپه انعکاس صدای اعتراض کل جنبش کارگری و همه مردم است. از این مبارزات باید وسیعا حمایت کرد. کارگران نیشکر هفت تپه با اتکاء به مجمع عمومی و تصمیم گیری شورایی بیست روز است که اعتصابی قدرتمند را به جلو میبرند. این را باید الگوی مبارزه در همه جا قرار داد و بسوی اعتصابات و اعتراضات گسترده و قدرتمند سراسری علیه حکومت و سرمایه داران مفتخور و چپاولگر قرار داد. این بساط دزدی و مفتخوری و قلدری را با مبارزه متحدانه میتوانیم در هم بپیچیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

 پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

١۴ تیر۱۳۹۹، ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
کانادا, ونکور: همبستگی خود را با کارگران اعتصابی در ایران اعلام میکنیم! اعتصاب حدود پنج‌هزار کارگر نیشکر هفت تپه در روز ۵٨, حضورخانواده‌ها و زنان کارگر در تجمع مقابل فرمانداری پیام حمید تقوائی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران به مردم لبنان اطلاعیه خبری،تجمعات اعتراضی معلمان خرید خدمت در تهران، یزد و کرمان و دو خبر اعتراضی دیگر حزب کمونیست کارگری:پرستاران نیز به اعتصاب سراسری پیوستند دهمین روز اعتصاب کارگران نفت هشتمین روز تجمع اعتراضی کارگران هپکو
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی