آخرین اطلاعیه ها / از گوشه و کنار
بیست و پنجمین روز اعتصاب متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه
پنجشنبه, ۱۹ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

هفت تپه: شماره ٣٠.کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد

روز ١٩ تیر اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست و پنجمین روز خود شد. در این روز همانند روزهای قبل کارگران ابتدا مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و بعد با راهپیمایی تا بازار شوش راهپیمایی کردند و مردم را به حمایت از خواستهای برحق خود فراخواندند. خانواده های چندین نفر از کارگران نیز در تجمعات و راهپیمایی شرکت داشتند.  با وجود اینکه بیماری کرونا یک خطر جدی برای کارگران و خانواده هایشان است، اما تعویق پرداخت سه ماه مزد و عدم تمدید دفتر چه های بیمه شان که تازه وعده آن برای آخر مرداد داده شده است، راهی جز تجمع و اعتراض برای آنها باقی نگذاشته است.  در راهپیمایی کارگران بنر هایی که بر روی آنها خواسته هایشان را نوشته اند توجه ها را به خود جلب میکرد. یکی از این بنر ها در رابطه با خلع ید از بخش خصوصی از این شرکت است که با چپاول بیرحمانه، کل شرکت و شغل و زندگی کارگران را به نابودی کشانده است. بنر قابل توجه دیگر خواست بازگشت به کار اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگر همکاران اخراجی شان است. شعارهای اعتراضی کارگران در حرکت اعتراضی این روز از جمله عبارت بودند از:  “کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد”، “کرونا بهانه است، فرماندار توی خونه است”، “استاندار رشوه ای نیمخوایم، نمیخواهیم”، “کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم”.

کارگران نیشکر هفت تپه، کل بساط فقر، محرومیت، بی تامینی و اختلاس و دزدی حاکم را به چالش میکشند. از خواستها و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت کرد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

١٩ تیر۱۳۹۹، ٩ ژوئیه ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
حزب کمونیست کارگری: برگزاری مجمع عمومی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری, اعتصاب کارگران وارد چهل و نهمین روز شد حزب کمونیست کارگری: اعتراضات کارگران هپکو و کشت و صنعت کارون و انتقال ضاربین جعفر عظیم زاده اعتصاب کارگران نفت:٢: اعتراضات گسترده کارگران نفت با کمپین # دفاع از حقوق اطلاعیه کمپین نجات هوشمند علی پور, نجات جان هوشمند علی پور مهم است حزب کمونیست کارگری:اعتراضات کارگران هپکو، کاشی اصفهان و رانندگان اتوبوس کرمانشاه گسترش دامنه اعتصاب کارگران نفت به مناطق مختلف
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی