از گوشه و کنار
حزب کمونیست کارگری: هفت تپه: شماره ۳۲: بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه
شنبه, ۲۱ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

روز ۲۱ تیر کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه ابتدا در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند و در حالیکه دو بنر بزرگ حاوی خواست های خود و بازگشت به کار اسماعیل بخشی و خنیفر و سایر اخراجی ها در دست داشتند، به طرف اداره کار راهپیمایی کردند و در طول مسیر سه کیلومتری علیه اختلاسگران شعار دادند و بر اتحاد و ادامه اعتراض خود تاکید کردند.

کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد و مرگ بر روحانی از جمله شعارهای امروز کارگران بود. هنگامی که صف اعتراض کارگران به فرمانداری نزدیک شد، فرماندار در حالیکه کفش هایش را در دست گرفته بود از آنجا فرار کرد تا با کارگران روبرو نشود. یکی از فعالین کارگری در سخنرانی خود گفت فرماندار در مصاحبه با رسانه ها میگوید که حقوق کارگران پرداخت شده اما هنوز حقوق فروردین ۵۰۰ نفر از کارگران هم پرداخت نشده است. او مقامات شهر و استان و کشور را نیز، که در خالی کردن سفره کارگران شریک یکدیگرند، به باد انتقاد گرفت که همه آنها امثال اسدبیگی را حمایت میکنند و حتی یک سطر گزارش علیه او نداده اند اما فضا را علیه کارگر امنیتی میکنند.

از کارگران نیشکر هفت تپه این سنگر محکم جنبش کارگری باید با تمام قوا حمایت کرد. حکومت میخواهد کارگران را فرسوده کند و با انواع توطئه میانشان تفرقه ایجاد کند و آنها را شکست دهد. اما کارگران با هوشیاری توطئه ها را خنثی کرده و با اراده ای محکم به اعتصاب و راهپیمایی ادامه داده و بر تداوم مبارزه خود تاکید میکنند. وقت آن است که در سطح کشور جنبشی در همبستگی با کارگران هفت تپه به راه اندازیم و آنها را تقویت کنیم.

زنده باد همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه
پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ تیر۱۳۹۹، ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی