نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
معرفی کانال یوتیوبی دانش و خرافات
اشتراک گذاری

کانال دانش و خرافات بتازگی تاسیس شده و هدفش اشاعه دستاوردهای علمی بشر به زبان ساده است، همینجا به موسس این کانال موفق باشید، میگوییم.

https://www.youtube.com/channel/UClGMAmjyGX81MOpielYAfxA

 
 
https://rowzane.com/ca/article=209637