از گوشه و کنار
هشت مارس روز جهانی زن، روز اعتراض به سرکوبها، تبعیض و نابرابری‌های ساختاری
دوشنبه, ۱۸ام اسفند, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

تاریخ جوامع بشری تاکنون کمتر تبعیض و محرومیتی مانند آنچه بر زنان طی قرنها روا داشته شده به چشم دیده است؛ تبعیضاتی که در همه ابعاد مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه وجود داشته و آشکارا توسط نظام حاکم در تمامیت آن، به ظالمانه‌ترین شکلی اعمال شده است. هشت مارس، روز جهانی زن که خود اساساً نتیجه چند دهه مبارزه زنان و مدافعان پیشرو حقوق زنان است.

و هر ساله در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. هشتم مارس روزیست که در آن خیابان‌ها از “سرود برابری” و “فریاد علیه تبعیض و نابرابری” لبریز میشود، اما در طول چهار دهه گذشته در ایران، تجمعات در این روز با حمله نیروهای امنیتی روبرو شده ، تجمع کنندگان و فعالان دفاع از حقوق زنان بازداشت و با احکام حبس روبرو شده اند. نمایندگان حکومت مذهبی زن ستیز بارها در تریبون‌های مختلف و بدون هیچگونه ابایی زنان را “دشمن” خود و حکومت خود خطاب می‌کنند. بهمین دلیل ماهیت روز هشتم مارس که یک روز جهانی در گرامیداشت دستاوردهای زنان است، در ایران سالروز تظاهرات برای اعتراض به تبعیض و خشونت علیه زنان است. روز ششم مارس ۵۷ فرمان به حجاب اجباری صادر شد و متعاقب آن محدودیت های بیشتر. اولین هشت مارس بعد از انقلاب ۵۷، که با شعار ویژه “آزادی زن، آزادی جامعه” بود و با سیاستهای متحجرانه رژیم در تناقض است، تهدیدی برای حکومت محسوب می‌شود.

ما در شرایطی به هشتم مارس، روز جهانی زن، نزدیک می‌شویم که تعداد پر شماری از زنان آزاده به جرم حق‌خواهی و اعتراض به نابرابری در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی احکام ظالمانه حبس برای آنان صادر و به زندان افکنده شده اند. این سرکوبها در بستری از نبرد سخت میان زنان و حکومت زن‌ستیز هر روزه و در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی در جریان بوده است. نبردی که در آن زنان با وجود یورش بی‌وقفه دستگاه سرکوب به فعالان و تشکل‌های مستقل جنبش زنان، دائما در حال پیشروی است و مطالبات زنان را با قدرت هرچه تمام‌تر اعلام میکنند.

تحولات یکسال گذشته خود به خوبی نشان می‌دهد که تلاش جامعه و به ویژه زنان، برای برخورداری از حقوق و هویت انسانی خود و علیه سرکوب و ظلم و نابرابری در کجاها نمود پیدا کرده: از مبارزه برای لغو حجاب اجباری تا موج میلیونی “من هم” علیه تجاوز و آزار جنسی؛ از مبارزه برای خاتمه دادن به پدیده شوم کودک‌همسری تا بلند کردن پرچم “زن ناموس هیچکس نیست” علیه قتلهای ناموسی، این پدیده متعفن تاریخ بشر؛ از جنبش علیه اعدام و جنبش عظیم دادخواهی که زنان و مادران در خط مقدم آن هستند تا مبارزه مستمر برای پایان دادن به سنت‌ها، قوانین و فرهنگی واپس‌گرا و مرد سالار؛ از تلاش زنان ایران برای حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق ارث برابر، حق سفر، حق آوازخوانی ، از حق دوچرخه‌سواری آنان تا حق ورود به استادیوم‌ها و حق برخورداری از کرامت و منزلت انسانی و ده‌ها مورد دیگر که شمردن آنها در این نوشتار نمی‌گنجد.

بنابراین، ما امضا کنندگان این بیانیه، بار دیگر و به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن، و در راستای دستیابی به قوانین برابر و عاری از هرگونه تبعیض و محرومیت علیه زنان، مطالبات صریح خود را این‌چنین اعلام میکنیم که بخاطر سیاستهای این حکومت دینی که در تضاد با موجودیت و جنسیت زن است و نیز قوانین کنونی در کشور که در آن زن به شدت مورد ظلم، تبعیض و خشونت قرار گرفته و آنان که نیمی از جامعه هستند را جنس دوم محسوب می کند، زنان ایران در یکی از بدترین شرایط تاریخی زندگی میکنند.

ما کنشگران امضاء کننده این بیانیه، نسبت به تبعیض و سرکوب سیستماتیک زنان آزاده و برابری طلب ایران، دادخواهی و اعلام جرم کرده، خواهان محاکمه آمران و عاملان ارتکاب جرم علیه زنان و کودکان، جنایت علیه بشریت و زن ستیزی ساختاری، در دادگاههای بین المللی، همچنین برخورد جدی جامعه جهانی با حکومت ضد زن جمهوری اسلامی در ایران به عنوان حکومتی که بر پایه آپارتاید جنسیتی استوار است، هستیم. و خواهان قانون اساسی بر پایه ارزش‌های جهان شمول انسانی، مبتنی بر آزادی و دموکراسی، برابری، سکولاریسم و کرامت انسانی هستیم و باور داریم که خواست‌ها و مطالبات زنان ایران به شرح زیر در شرایط بغرنج کنونی فوری و بی درنگ باید تحقق یابد.

۱. جدایی دین از دولت، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی

۲. لغو قانون حجاب اجباری، لغو گشت ارشاد و به رسمیت شناختن حق انتخاب آزادانه پوشش

۳. لغو قوانین تبعیض آمیز و آپارتاید جنسی که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی منجر به نابرابری و خشونت علیه زنان شده، از جمله حق طلاق، حضانت فرزند، حق ارث برابر، حق سفر و حق اشتغال و تحصیل و دیگر حقوق مسلم که از زنان گرفته شده است

۴. برابری زن و مرد در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری و امکانات ورزشی

۵. بیمه درمانی و بیمه بیکاری، اختصاص مرخصی زایمان برای زنان شاغل با تضمین برگشت به کار، و همچنین اختصاص مرخصی دوره قاعدگی

۶. آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان زن و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو احکام حبس و مختومه اعلام شدن تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه آنان

۷. حق تجمع، تشکل و تحزب و برخورداری از حق ایجاد تشکل‌های مستقل از حکومت برای زنان و فعالان جنبش زنان، بدون هیچگونه خطر تعقیب امنیتی و قضایی

۸. لغو اعدام و هرگونه شکنجه و تعرض جسمی و جنسی در زندانها

۹. لغو قانون کودک همسری و چند همسری، خون بس و هرگونه بردگی جنسی

۱۰. دادخواهی و اعلام جرم علیه آمران و عاملان خشونت‌ها و جنایات ساختاری جمهوری اسلامی علیه مردم سراسر کشور بویژه زنان و کودکان از جمله قتلهای ناموسی، جنایت اسیدپاشی، شکنجه، تعرض و تجاوز جنسی در زندانها، بازداشتگاه ها و سایر اماکن امنیتی، قضایی و دولتی.

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

امضا کنندگان:

۱. نرگس منصوری – ایران – کنشگر جنبش زنان و کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد، فرزند جانباز شهید جنگ تحمیلی و امضا کننده بیانیه ۱۴ نفر از فعالین زن برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۲. فاطمه سپهری – ایران – کنشگر مدنی، همسر شهید جنگ تحمیلی و از امضا کننده بیانیه ۱۴ نفر از فعالین زن برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۳. نصرت بهشتی – ایران – فرهنگی کنشگر مدنی و جنبش زنان و کارگری فرهنگی بازنشسته و امضا کننده بیانیه ۱۴ نفر از فعالین زن برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۴. صدیقه مالکی فرد – ایران – کنشگر مدنی و همسر معلم آزادیخواه، امضا کننده بیانیه ۱۴ برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۵. فرنگیس مظلوم – ایران – کنشگر مدنی مادر زندانی سیاسی سهیل عربی و امضا کننده بیانیه ۱۴ نفر از فعالین زن برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۶. نصرت فرهادی – ایران – مادر جانباخته شلر فرهادی

۷. نیکو نیکوکار – ایران – کنشگر مدنی دبیر آموزش و پرورش عضو مادران پارک لاله ایران

۸. عشرت بستجانی – ایران – کنشگر مدنی و عضو مادران پارک لاله ایران

۹. احترام عبدوس – ایران – کنشگر مدنی عضو مادران پارک لاله ایران

۱۰. زهرا رفیعی – ایران – کنشگر مدنی عضو مادران پارک لاله ایران

۱۱. ملیحه کریم الدینی – ایران – کنشگر مدنی

۱۲. نرگس موسوی – ایران – کنشگر مدنی

۱۳. لطیفه شاکر – ایران – کنشگر مدنی

۱۴. لیلا خزایی – ایران – کنشگر مدنی

۱۵. رفعت شهابی – ایران – کنشگر مدنی

۱۶. مهندس یاسمین حنیفه – ایران – دانشجو و زندانی سیاسی و عضو ارشد جبهه دموکراتیک ایران

۱۷. پوران ناظمی – ایران – کنشگر مدنی زندانی سیاسی سابق شاعر نویسنده

۱۸. سوسن طلوعی – ایران – کنشگر زنان دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی

۱۹. حاجیه ملک محمدی – ایران – کنشگر مدنی

۲۰. مهندس فریده مرادخانی – ایران – کنشگر حقوق بشر

۲۱. زهرا محمدی – ایران – کنشگر سیاسی و دانشجویی

۲۲. سعید محمدی – ایران – وکیل دادگستری

۲۳. مهریار ظفر – ایران – مهر پژوهشگر علوم انسانی و کنشگر مدنی و حقوق بشری

۲۴. اسدالله فخیمی – ایران – کنشگر مدنی و حقوق بشری

۲۵. دکتر محسن رهامی – ایران – کنشگر سیاسی _ هموند جبهه ملی ایران

۲۶. مهندس کوروش زعیم – ایران – کنشگر سیاسی هموند شورای رهبری جبهه ملی ایران سامانه ششم نویسنده و مترجم

۲۷. عیسی خان حاتمی -ایران – دبیر اجرایی شورای همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

۲۸. زرتشت احمدی راغب – ایران – کنشگر مدنی، امضا کننده بیانیه ۱۴ برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۲۹. دکتر ابراهیم امیری – ایران – کنشگر سیاسی شاعر و نویسنده

۳۰. . شکراله مسیح پور – ایران – کنشگر سیاسی هموند راه سوم

۳۱. اکبر امینی ارمکی – ایران – کنشگر سیاسی هموند راه سوم

۳۲. مهندس مجتبی موسوی – ایران – هموند جبهه ملی ایران سامانه ششم

۳۳. محمدرضا فرهادپور – ایران – خبرنگار آزاد

۳۴. پویا جگروند – ایران – کنشگر مدنی

۳۵. جلیل مشتاق – ایران – کنشگر مدنی

۳۶. بهمن لایقی – ایران – کنشگر مدنی

۳۷. احمد عالی‌نژاد – ایران – کنشگر مدنی

۳۸. حشمت اله طبرزدی – ایران – کنشگر سیاسی و دبیر جبهه دموکراتیک ایران و زندانی سیاسی و روزنامه نگار

۳۹. پرویز سفری – ایران – عضو ارشد جبهه دموکراتیک ایران

۴۰. محمد رضا خوانساری – ایران – عضو ارشد جبهه دموکراتیک ایران

۴۱. اسماعیل مفتی زاده – ایران – عضو ارشد جبهه دموکراتیک ایران

۴۲. محمد رضا خسروی – ایران – عضو ارشد جبهه دموکراتیک ایران

۴۳. دکتر قاسم شعله سعدی – ایران – حقوقدان، زندانی سیاسی، استاد اخراجی دانشگاه، موسس راه سوم

۴۴. امیر علی مرادی – ایران – کنشگر مدنی زندانی سیاسی

۴۵. محمدحسین سپهری – ایران – کنشگر سیاسی معلم زندانی سیاسی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۴۶. دکتر کمال جعفری – ایران – کنشگر سیاسی زندانی سیاسی جانباز جنگ تحمیلی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ برای برکناری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی

۴۷. روزبه اکرادی – ایران – کنشگر سیاسی و حقوق بشر

۴۸. محمد قائم مقامی – ایران – هموند جبهه ملی ایران

۴۹. غلامرضا محمدی – ایران – کنشگر مدنی

۵۰. ماهان جلال دوست – ایران – کنشگر مدنی

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی