نگرانی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران

اشتراک گذاریدبیر کل سازمان ملل در گزارش تازه خود که به هفتاد و ششمین مجمع عمومی این سازمان ارائه شده نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کرد. آنتونیو گوترش در آخرین گزارش خود که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها و مصاحبه با افراد تهیه شده است، گفت که … ادامه خواندن نگرانی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران