نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
امروز دوشنبه اول آذر، هفتمین روز از اعتصاب غذای زندانی سیاسی هوشمند علیپور میگذرد
اشتراک گذاری

اداره اطلاعات سنندج با هر گونه درخواست مرخصی هوشمند علیپور مخالفت میکند و این را با دخالت در پرونده و همدستی با دیگر نهادهای امنیتی، زندان و دادستانی در استان کردستان بروز داده‌اند.
در حالیکه با مرخصی هوشمند علیپور ممانعت می‌شود که نزدیک به سه سال و نیم از ۸ سال حکم تعزیری هوشمند سپری شده و بجز یک بار قرار ملاقات دیگر اجازه ندادەاند که هوشمند با خانواده‌اش ملاقاتی داشته باشد و حتی به مرخصی برود.
کمپین نجات هوشمند علی پور رو به مقامات بالای حکومتی اعلام میدارد با توجه به فشار و مخالفت و ممانعت اطلاعات شهر سنندج برای اعطای مرخصی ‌به هوشمند علی پور و اینکه در اعتصاب غذا به سر میبرد هرگونه عواقبی که به خطر افتادن جان هوشمند منجر شود، تمام مسئولیتش بر عهده اداره اطلاعات و دادگستری در استان کردستان و دستگاه قوه قضائی در ایران می‌باشد.
هوشمند علیپور فورا و باید بدون هیچ قید و شرطی از زندان آزاد شود.
کمپین نجات هوشمند علی پور
۱ آذر ۱۴۰۰ – ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

 
 
https://rowzane.com/ca/article=238233