امیر عسگری

اعتراض سراسری معلمان و کارگران؛ جایگاه به روز اپوزیسیون و جنبش دانشجویی در برهه کنونی

معلمان و بازنشستگان با توجه به سلب معیشت و منزلتشان از سوی حکومت اسلامی در سالهای اخیر و همچنین غیر قابل تحمل شدن شرایط معیشتی و طبقاتی کنونی بواسطه سیاستهای دزد محورانه جمهوری اسلامی دست به اعتراضات سراسری زدند. معلمان و بازنشستگان خواستهای بسیاری دارند که بخش کوچکی از آن …

ادامه مطلب

سال جدید تحصیلی؛ چالش پیشروی دانشجویان، دانش آموزان و معلمان

سال نو تحصیلی فرا میرسد با مشکلات عدیده معیشتی، تحصیلی و مرگ و میر ناشی از کرونایی که حکومت اسلامی بر مردم تحمیل کرده است. مشکلات عدیده به واسطه سیاستهای دزد سالارانه جمهوری اسلامی دمار از روزگار خانواده ها در آورده و موجب آن شده که بیش از ۵ میلیون …

ادامه مطلب

پنجه اسلام سیاسی بر گلوی مردم در ایران و افغانستان؛ نقش دانشجویان

طالبان با حمایت آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ترکیه، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و طرح شوم صلح با طالبان و همچنین کمک های تسلیحاتی، سیاسی و لجستیک جمهوری اسلامی و عملا خالی کردن پشت مردم از سوی آمریکا و ناتو با ترک نیروهای نظامی موجب آن شد تا طالبان …

ادامه مطلب

کمونیسم کارگری و نه محکم جامعه به جمهوری اسلامی

چندی است که کمپینی تحت عنوان «نه به جمهوری اسلامی» توسط بخشی از اپوزیسیون راست و مشخصا رضا پهلوی مطرح شده است و از سوی بخشی از سلبریتیها و برخی فعالین نیز مورد حمایت قرار گرفته است. در شرایط انقلابی از آنجا که هدف بر سرنگونی جمهوری اسلامی است، مواضع …

ادامه مطلب

چهار دهه مبارزات دانشجویان مقابل حکومت زن ستیز

انترناسیونال 911دانشجویان دخترو پسر در صفوف انقلاب و همچنین سازماندهی بخشی از مبارزات ضد سلطنتی که منجر به انقلاب مردمی در سال ۵۷شد نقش برجسته ای ایفا کردند. پس از آن با روی کار آمدن حکومت اسلامی در دورانی که هنوز این حکومت با قتل عام بر بدنه انقلاب سوار …

ادامه مطلب

جنبش دانشجویی در ترکیه؛ و تحولات آن

با روی کار آمدن اردوغان در سال ۲۰۰۲ تا کنون روند سرکوب فعالین در دانشگاه و احزاب شدت گرفته و تاکنون این مقابله در فضای دانشگاه و جامعه در جریان است. اوج اخیر دست اندازی دولت عدالت و توسعه ترکیه یک بار به بهانه طرح«ارگنه کن» و «بالیوز» از سال …

ادامه مطلب

پیرامون نقطه عطف مبارزات دانشجویی

در فضایی که از آبان ۹۸ جامعه با بالا رفتن قیمت بنزین خیز برمیدارد تا حکومتی را که چهار دهه نابرابری، فقر طبقاتی، تبعیض، فلاکتو کشتار را به مردم تحمیل کرده کنار بزند، دانشجویان در نوع خود نقش کلیدی رهبری سیاسی و پراتیک مبارزاتی را به بهترین شکلنشان میدهند. جامعه …

ادامه مطلب

دانشگاه زنده است

جنبش دانشجویی همواره در فضای سیاسی کلان جامعه نقش موثر و پیشرویی ایفا کرده است. پیش از انقلاب مردمی 57 و بعد از آن حد فاصل انقلاب و روی کار آمدن ضد انقلاب اسلامی بر ستون فقرات انقلاب بواسطه قتل‌عام و کشتار میلیونی آزادی خواهان، پیش ازاین دوره معرف به …

ادامه مطلب

سرمایه داری جهانی و کرونا؛ سودجویی، بیکاری، تورم و بحث بازگشایی مشاغل و مراکز!

جامعه انسانی در سال ۲۰۲۰ با موج جدید اپیدمی کرونا روبرو شد. نظام‌های سرمایه‌داری جهانی بخاطر هزینه‌های که باید پرداخت می‌کردند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند و بخاطر دوام چرخه تجارت و اقتصادی و همچنین دوام سود حاصل از چرخه تولید و دوام استثمار نیروی کار مولد در …

ادامه مطلب

موج جدید اعتراضات در خاورمیانه؛ عراق!

در ماه جاری شاهد عروج جنبش‌های مردمی بر علیه فساد، ستم و اسلام سیاسی در عراق بودیم. عراق که بعد از حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ عملاً به لحاظ سیستماتیک و شکل حاکمیت با توجه به روند نئولیبرالیستی و وجوه آن مثل پست مدرنیسم و نسبیت فرهنگی در ابعاد …

ادامه مطلب