امیر توکلی

فنلاند و سوئد و تبلیغات جنگی!

این روزها با تهاجم روسیه به اوکراین و خطر گسترش جنگ، نگرانیهای به حقی را در فنلاند و سوئد دامن زده است. فنلاند قبل از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جزو مستعمره های روسیه تزاری بود و در جنگ دوم جهانی دو بار مورد تهاجم ارتش شوروی قرار گرفت. سالهاست که مردم …

ادامه مطلب

اعتراف جنایتکاران

امروز در روزنامه شرق درج شده بود که “آقای اسدی‌لاری و خانم مجد که دو فرزندشان زنیب و محمدحسین را در جریان سرنگونی هواپیما از دست داده‌اند، گفتند که حسین سلامی (فرمانده سپاه) و معاونش آمد و چقدر گریه و زاری و این‌ها که کاش من در آن هواپیما بودم …

ادامه مطلب

ایران در آستانه یک رنسانس سوسیالیستی قرار دارد

انترناسیونال 954 جامعه در حال دفع اسلام سیاسی است و ایران وارد دوره نوینی در تاریخش شده است. یک تسویه حساب اساسی، یک خانه تکانی بنیادی در راه است. بنیادهای غالب فرهنگ ایرانی که همانا یکتاپرستی و مرده پرستی و مقدسات اسلامی و زن ستیزی و خرافات و ارتجاع است، …

ادامه مطلب

امروز طالبان ضربه سختی خورد

دو روز استکه اعتراضات وسیعی در شهرهای مهم افغانستان در جریان است. کابل، مزارشریف، هرات و بلخ. زنان جسور و شجاعی که در صف اول اعتراضات علیه طالبان می ایستند و از حق انسانی خود دفاع میکنند. شجاعتی تحسین برانگیز و قابل ستایش در مقابل زامبی های تا دندان مسلح …

ادامه مطلب

دیوارها را برچینید- مردم افغانستان را تنها نگذاریم!

افغانستان وارد دوره جدیدی از حیاتش میشود، دست به دست شدن قدرت در پشت درهای بسته با مهندسی آمریکا و متحدین اش، مردم افغانستان و جهان را شوکه کرده است. اوباشان طالبان بدون هیچگونه مقاومتی شهرها و روستاها را یکی بعد از دیگری اشغال کرده اند. در طول چهل سال …

ادامه مطلب

جهان در برابر فاجعه طالبان چه واکنشی نشان خواهد داد

دهها سال استکه مردم افغانستان روزی را در آرامش بسر نبرده اند، نسل بعد از نسل کوهی از درد و رنج را به دوش کشیدند و زیر بار زندگی جهنمی که حاکم بود، له شدند و رفتند. جنگ های قومی و قبیله ای، حاکمان فاسد و جنایتکار، سیستمهای قرون وسطایی …

ادامه مطلب

صدایی از اعماق: “نمیتوانم نفس بکشم”

این آخرین جمله ای بود که از جورج فلوید شنیده شد و ثبت شد. او که برای خرید سیگار خانه اش را ترک کرده بود گلویش زیر زانوی پلیس آمریکا آنقدر فشرده شد تا تباهی این دنیا را به همگان نشان دهد. اینگونه بود که اقتدار و فرودستی در سیستم …

ادامه مطلب