اسد نودینیان

در حاشیه ترور سامان دانشورتوسط باند پژاک

خبر تاسف بار ترور سامان دانشور در روز چهارشنبه ٢٩ خرداد  بدست باند مسلح پژاک در برابر چشمان مادر و دو خواهرش در حالیکه او برای تامین زندگی خانواده فقیرش مشغول کار کشاورزی بوده است همگان را حیرت زده کرد. و صحنه ای هولناک در روز روشن در مقابل چشمان  …

ادامه مطلب