اقبال نظرگاهی

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت 43

این شماره: انقلاب سوم جامعه ایران دو انقلاب عظیم را تجربه کرده است که هر دو توسط دستگاه روحانیت مسلمان شیعی شکست داده شدند. هم انقلاب مشروطیت که به خاتمه سلسله قاجار انجامید و هم انقلاب سال 57 که به سقوط خاندان پهلوی انجامید، انقلابات سیاسی مهمی بودند. اگرچه جامعه …

ادامه مطلب

با قیام مردم نمیشه بازی کرد – لنین

جامعه ایران در حال پس زدن و برانداختن و سرنگون کردن وشکل دادن به انقلاب علیه جمهوری اسلامی، علیه فرهنگ اسلامی-سنتی، علیه سیستم تبعیض و استثمار سرمایه داری است. با هر طغیان اجتماعی که در اعتراض به بستن روزنامه سلام در تهران، دراعتراض به دستگیری اوجالان – سوم اسفند 1377 …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت, 41: نه سلطنت پهلوی، نه جمهوری اسلامی، کشف راه سوم، راه نجات ایران!

آقای مجید رحیمی، در 101مین برنامه “ایران یاران”، آقای قاسم شعله سعدی را بتاریخ 12 مه 2021 برابر با 23 اردیبهشت 1400، با چند سوال به چالش می کشد. این پرسش و پاسخ برای آشنایی هرچه بیشتر با ناسیونالیسم ایرانی گرفتار در طوفان حوادث پیش رو و غیبت ناخدای آنها …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت: شماره40: بحران هویت ملی و قومی،نقد ناسیونالیسم قومی به ناسیونالیسم ایرانی

آقای محسن رسولی از تلویزیون ا.ن. تی وی در برنامه هفتگی آپدیت با آقایان یوسف عزیزی بنی طرف و مجید جوادی و کوروش زعیم گفتگویی دارد بتاریخ خرداد 2020 با نام “ملی گرایی یا فارس گرایی؟”. هر دو طرف این بحث نه فقط طرفدار ناسیونالیسم هستند و تمام انتقادات و …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت 39: این شماره: معضل رهبری در میان ناسیونالیستهای ایرانی

آقای عطا هودشتیان در جدیدترین بحثش تحت عنوان “رهبری نوین سیاسی” بتاریخ هفتم مه 2021 از فقدان رهبری ونبود تشکیلات سیاسی ناسیونالیسم ایرانی می گوید و ناچارا نتیجه می گیرند که نه رهبری لازمه و نه تشکیلات. برای اینکه به یارانش بقبولاند که فقدان رهبری مهم نیست تلاش کرده است …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت 38, این شماره: فلسطین و اسراییل جنگ بر سر خاک یا جنگ اسلام و یهودیت؟

آنچه نوشتن در این باره را ضروری می کند احتمال قریب به یقین تکرار این فجایع در اغلب کشورهای خاورمیانه و بیش از همه در ایران است. احتمالی که فقط و فقط کمونیسم کارگری می تواند آن را کنترل و خنثی سازد. همین چند ماه پیش بود که جنگ خونینی …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت 37, این شماره: رفرم در ناسیونالیسم ایرانی

بحران سیاسی سرمایه داری در ایران، بورژوازی غرب گرا را برآن داشته است که حکومت را از دست باندهای تبهکار اسلامی درآورده و خود باردیگر به قدرت سیاسی برگردد. میل و اشتهای ناسیونالیسم ایرانی دربازگشت به حکومت درایران هم از تجربه حکومت قبلی، و هم از بستر جهانی حکومتهای ملی، …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت 36, این شماره: پان ایرانیسم، فاشیسم خفته

امانوئل ماکرون بمناسبت صدمین سال پایان جنگ جهانی اول خواستار “رد ملی گرایی” شده بود. این اشاره مکرون به خطر بلقوه ملی گرایی باعث رنجش و خشم ناسیونالیستهای ایرانی شد. رضا هازلی پان ایرانیست ساکن استرالیا، در گفتگو با داریوش همایون با تکیه بر “تئوری توطئه” می گوید: “کمپانیهای چندملیتی …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت 35, این شماره: نقش ناسیونالیسم در تفرقه طبقه کارگر

عوامل متعددی مانند دولت صاحبان سرمایه و خودمناسبات سرمایه داری و شیوه های تولید و توزیع و مصرفش تا مراکز کار و خدمات و غیره باعث تفرقه طبقه کارگر شده است اما این ناسیونالیسم است که تقریبا از هر چیزی که بدستش برسد ابزاری برای تجزیه و تقسیم طبقه کارگر …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت 34. این شماره: “امواج جهانی” علیه ناسیونالیسم

مینی-خلیفه نئوعثمانی، رجب طیب اردوغان اخیرا طی سخنانی در مراسم بهره‌برداری از موزه شیشه و بلور بیکوز دراستانبول اظهار داشت: “اگر نتوانید ادبیات و موسیقی خود را خلق کنید، در امواج جهانی گم خواهید شد.” اردوغان همچنین در 26 سپتامبر 2020 گفت: “به همراه ترکیه، جغرافیای گسترده ای از اروپا …

ادامه مطلب