اسماعیل بخشی

نهصد هزارتومن پول نان هم نیست. قانون قانون برده داری است!

٢٥ دی ماه  صحبت های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در   تجمع اعتراضی  کارگران نیشکر هفت تپه بخاطر عدم تحقق خواسته هایشان حرف امروزمان یک حرف دیگه است. اگر تا آخر این هفته- خوب گوش بدین- اگر تا آخر این هفته به مطالبات و وضعیت قراداهامون رسیدگی نشه، دیگه …

ادامه مطلب