پنجشنبه, ۲۲ام اسفند, ۱۳۹۸
کرونا ، معیشت، مردم معترض
فرزانه بهرامی ذهنیتی نگران در میان مردم شکل ‌گرفته و آنهم اینست که موضوع شیوع سراسری ویروس کرونا بتواند حربه بعدی جنایتکاران حاکم برای سرکو ب های پنهان و بدنبال آن خاموش نمودن صدای حق خواهی مردم باشد. دیکتاتورها برای مقابله با دشمن خود یعنی مردم، هوشیاری بالایی دارند. آنها سوار بر قله امواج خیزش آبانماه شدند و ...
 
آرشیو نوشته های:
فرزانه بهرامی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی