فرزانه بهرامی

کرونا ، معیشت، مردم معترض

فرزانه بهرامی ذهنیتی نگران در میان مردم شکل ‌گرفته و آنهم اینست که موضوع شیوع سراسری ویروس کرونا بتواند حربه بعدی جنایتکاران حاکم برای سرکو ب های پنهان و بدنبال آن خاموش نمودن صدای حق خواهی مردم باشد. دیکتاتورها برای مقابله با دشمن خود یعنی مردم، هوشیاری بالایی دارند. آنها …

ادامه مطلب