فواد کیخسروی

تشکل های کارگری: پذیرش طبقاتی، انکار سیاسی!

اینکه کارگران همواره مورد تعرض کارفرمایان قرار دارند تا روند انباشت سرمایه بیشتر و فوری تر صورت گیرد خود منجر به مقاومت و کشمکش جدی از سوی کارگران در مقابل این هجمه های مداوم میگردد و این روند و روال هر چند گاه پنهان است اما بر کسی پوشیده نیست. …

ادامه مطلب

نکاتی پیرامون پایان اعتصاب کارگران هفت تپه و صف بندی های جدید

نمایی کلی از اعتصاب هفت تپه روز چهاردهم آبان و به دنبال خُلف وعده کارفرما برای واریز حقوق معوقه کارگران، بخش هایی از شرکت نیشکر هفت تپه دست به تجمع در مقابل مدیریت زدند و متعاقب آن کارگران ادارات دیگرِ مجموعه هفت تپه در اعتراض به این خُلف وعده و …

ادامه مطلب