حمید صداقت

اعتراض مردم فقط به فروپاشی برج عبدالباقی نیست- حمید صداقت

اعتراض مردم به فروپاشی برج عبدالباقی به تنهایی نیست. بلکه اعتراض به مافیای رانت خوار بساز وبفروشی است که دست در دست مقامات حکومتی وساختار رانت گرا، دزد وچپاولگر حکومتی است. رانت خواری فساد اداری، باند بازی وغارت وچپاول مردم توسط باندهای حکومتی پدیده شناخته شده ای است. در همه …

ادامه مطلب

چند مطلب از حمید صداقت

آخوندهای حکومتی ومکلای سرسپرده حکومت این روزها سخت در تلاشند تا کشتی طوفان زده جمهوری اسلامی را با تحمیل هزینه ی ناکامی های رژیم در تعقیب سیاستهای جنگ طلبانه در منطقه بمنظور بسط قدرت تشیع ورقابت با غرب واسرائیل وپافشاری بر تعقیب سیاستهای اتمی رژیم وتاکید بر تروریسم، قتل آدم …

ادامه مطلب

آنچه حکومت باید بداند!

انترناسیونال 954 لگد کوب شدن عمامه دو آخوند مدعی امر به معروف ونهی از منکر در شهر قم توسط یک زن شجاع حاوی پیام روشن یک جامعه ی خشمگین به آخوندها بود که بسیار در همه ی امور گند زده اند و باید مراقب باشند که صبر مردم لبریز شده …

ادامه مطلب

مذاکرات هسته ای و بن بست رژیم

رژیم با هیئتی پر شمار از مفت خوران اسلامی در کسوت دیپلمات تروریست دهها نفره به قصد انجام مذاکرات هسته ای و انجام توافق به وین رفته اند. اما آنچه از این حضور پر شمار روشن است نمایش قصد رژیم برای توافق در این مذاکرات است ونه خود توافق! زیرا …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی چاره ای جز سرنگونی ندارد!

 جمهوری اسلامی در بحران آخر گیر افتاده است. نه راه پس دارد و نه راه پیش! این از آن بحران هایی است که وجودش مقدمه و پیش بند سرنگونی حکومت است. جمهوری اسلامی بدون برنامه، بدون سیاستی روشن برای اداره امور، تنها با وظیفه سرکوب انقلاب و نارضایتی ها به …

ادامه مطلب

سالگرد انقلاب کارگری اکتبر روسیه گرامی باد !

انترناسیونال 943 انقلاب اکتبر غرش رعد در آسمان بدون ابر نبود . انقلاب اکتبر رویدادی اتفاقی و خلق الساعه نبود ودرنهایت انقلاب اکتبر برخلاف تعابیر برخی از نظریه پردازان و محققین و مورخین عقب مانده کودتایی حزبی نبود . انقلاب اکتبر در این حال انقلابی زودرس در جامعه ای عقب …

ادامه مطلب

پیشرویهای اجتماعی کمونیسم و کمونیسم سیاسی

هر کس که تحولات اجتماعی سیاسی ایران را دنبال کند با مسائل و مشاهداتی روبرو می شود که ویژه ایران و حاصل تحولات این جامعه و پروبلم هائی است که درجامعه و در کانسپت تحولات این جامعه معنائی روشن دارد. جنبش هائی در اعماق جامعه در رشد و نمو و …

ادامه مطلب

افسون دین و رهایی از افسون

آسیبی که بشر در طول تاریخ از دین خورده است صدها برابر محاسن و خدمات دین)اگر خدماتی را بتوان برشمرد که من در این زمینه تردید دارم(به بشر بوده است. نفس ایجاد ادیان ابراهیمی از نیاز جوامع و نظامات اقتصادی اجتماعی به تمکین و سروری خدای مذکر سر چشمه میگرفت. …

ادامه مطلب

ناسیونالیسم پاسخ چیزی نیست

جنبشهای اجتماعی را معمولا با امرشان با کارشان و با دغدغه هاشان میتوان شناخت. جنبش ناسیونالیستی هر چقدر که به آرمان ها و عواطف انسانی چون سوسیالیسم، استقلال طلبی، تعلق به محیط شکل گیری و…. آویزان شود باز ناسیونالیسم است. جوهر جنبش ناسیونالیستی بخصوص در این دوره ؛ که هیچ …

ادامه مطلب