حسن محمدی

با قدرت اعتراضاتمان در زندانها را باز خواهیم کرد. جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد شود

۱۵روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده این کارگر جسور واز فعالین سرشناس جنبش کارگری میگذرد با این حال قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی هیچ عکس العملی در قبال به خطر افتادن جان  او از خود نشان نداده است. و این سیستمی است که به زندان انداختن انسانهای بزرگی چون …

ادامه مطلب

اعتصاب کارگران هفت تپه ، یکی از با شکوهترین اعتراضات کارگری

هوا سنج, خبر از یک توفان میدهد. اعتصاب هفت تپه یکی از آن مبارزاتی است که آثار آن تا سالهای دراز به جای خواهد ماند .اما همه اعتراض این کارگران در این اعتصاب به خواسته های اقتصادی محدود نبوده و نیست. این کارگران خواهان محاکمه مدیران هفت تپه واسد بیگی …

ادامه مطلب

کدام اتهام ؟ کدام جرم ؟

ما کارگران در مقابل تعدیاتی که هر روزه  به خود و همرزمانمان وارد میشود، ساکت نمی نشینیم و با کارزارهای مبارزاتی مان به این بساط سرکوب و زندان پایان میدهیم. یک نمونه از این تعدیات پیگرد و دستگیری فعالین و رهبران کارگری و از جمله محاکمه جعفر عظیم زاده رئیس …

ادامه مطلب

جمهوری اسلامی در بن بست

کارگر کمونیست ٦٢٢جمهوری اسلامی به ته خط رسیده است. این حکومت بر سردوراهی ای قرارگرفته است که هر راه آن منتهی به مرگ و نابودی کل بساط جهنمی اش است. از یکسو دستگیری و زندان، شلاق و شکنجه و اعدام وکشتارهای بیشمار به هیچ شکلی به معضل جمهوری جنایت اسلامی …

ادامه مطلب

با فریاد نه، اختیار خود را بدست بگیریم

پیام ما کارگران در گرامیداشت یاد جانباختگان معدن سوما و معدن زمستان یورت آزاد شهر٦ سال پیش در ٢٣ اردیبهشت ٩٣ در جریان انفجاری مرکبار در معدن سوما در ترکیه ٣٠٠ معدنچی در اعماق ١٦٠٠ متری جان خود را از دست دادند. و سه سال پیش در ١٣ اردیبهشت٩٦، ٤٣ …

ادامه مطلب

دو یادداشت کوتاه از یک کارگر،بردگی را نمی پذیریم، زندگی انسانی حق مسلم ماست

بردگی را نمی پذیریم، زندگی انسانی حق مسلم ماست ما کارگران برای خواسته ها و مطالباتمان اجازه نمی دهیم که به شکل دوران برده داری به ما تعرض کنند و احکام دوران برده داری را برایمان صادر کنند. ایا با این دستمزد زیر خط فقر میشود یک زندگی شرافتمندانه داشت؟ …

ادامه مطلب

در مقابله با کرونا کار باید تعطیل شود، دولت مسئول تامین معاش مردم است

بحران ویروس کرونا جان مردم و تأمین معیشت وسلامتی مردم را به مخاطره جدی روبرو کرده است. در این شرایط بخش زیادی از کارگران ومردم زحمتکش بیکار وخانه نشین شده واز هر گونه امکانات معیشتی وداروئی وپزشکی محرومند. البته فلاکت و گرستگی و بی تامینی با بیش از ٤٠ سال …

ادامه مطلب

ما کارگران دستمزدهای زیر خط فقر را نمی پذیریم, حداقل دستمزد، بر مبنای خط رفاه

یک اعتراض مهم ما کارگران به دستمزدهای زیر خط فقر است. و نه تنها این بلکه ما به حقوق های نجومی و کل این بساط تبعیض و نابرابری اعتراض داریم. در این اعتراض ما تنها نیستیم. این موضوع اعتراض بخش های مختلف طبقه کارگر و بخش عظیم حقوق بگیران محروم …

ادامه مطلب

خیزش مردم و کارگران،زیر بار ستم نمیکنیم زندگی

خیزش مردم وکارگران از دیماه ۹۶تا کنون علیه فقر و شرایط اسفناک وغیر قابل تحمل شکل تعرضی تری گرفته و مردم و کارگران و معلمان ودیگر اقشار جامعه به سراغ کانون های فساد ونابرابری یعنی کلیت نظام جمهوری اسلامی رفته و  نابودی آن را دنبال میکنند. در اعتراضات اجتماعی دو …

ادامه مطلب