جوانمیر مرادی

اعلام رسمی شورای کارگران هفت‌تپه، یک قدم به جلو

روز 12مهر در مجمع عمومی کارگران که در شهر شوش برگزار شده بود، ابراهیم عباسی یکی از نمایندگان کارگران از وجود شورای 5000 نفره کارگران هفت تپه صحبت کرد. اگرچه به گفته ابراهیم عباسی پنج سال است که مجمع نمایندگان با وجود نقاط قوت و ضعفش ایجاد شده است و …

ادامه مطلب

برخوردها به محمد خنیفر، مسلم چشم خاور و ستاد تبلیغاتی رئیسی

برگرفته از فیسبوک: حضور و صحبت های خنیفر و چشمه خاور از فعالین کارگری هفت تپه در نشست رسانه ای ستاد تبلیغاتی رئیسی تحت عنوان “مقابله با ساختار فسادزا در ایران قوی” واکنشها و برخوردهایی را از جانب برخی از فعالین کارگری باعث شده است و طبیعی است که نسبت …

ادامه مطلب

خطاب به کسانی که به جای حمایت و پشتیبانی از مبارزات کارگری و توده ای، در صدد تضعیف آن هستند!

طی چند روز گذشته، از زمانی که کارگران هفت تپه از همه مردم درخواست حمایت از تجمعشان در روز 3دی99 مقابل دادگستری در تهران کردند و به دنبال آن اسماعیل بخشی نیز در همین راستا با هشتک “حرف ما یک کلام خلع ید والسلام” بر درخواست کارگران تاکید کرد، عده …

ادامه مطلب

نگرانی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را جدی بگیرید!

حسن صادقی نسبت به برگزاری مراسمات فرمایشی دولتی روز کارگر ابراز نگرانی جدی کرد و به همه دستگاهها این گونه هشدار داد: اگر حواسمان نباشد ما و شما را بر دیوار خواهند کوبید! حسن صادقی ضمن اعتراف به تعلق داشتن پایین ترین میزان حقوق در جهان به کارگران ایران که …

ادامه مطلب