محمد حبیبی

محمد حبیبی معلم زندانی: شوخی نکنید آقایان، جهنم زیر پاهای شماست!

اینجا راحله می فروشند. سیزده ساله، بی شناسنامه، بی هویت، ناقابل! دو میلیون تومان. “دو میلیون را بده، بچه را ببر، هر جا که خواستی” برادرش می گوید که حالا تنها سرپرست اوست. اینجا پسرکی پنج ساله را می فروشند به امید رسیدن به سرپناهی. “شوهرم تصادف کرده و زمین …

ادامه مطلب