محسن ابراهیمی

“خلیج همیشه فارس”، “خلیج عربی” یا هیچکدام؟!

هر وقت کسی در گوشه ای در مقابل اسم خلیج، کلمه “عربی” بکار می برد فورا اسلام و ناسیونالیسم – اسلامیون حاکم و ناسیونالیست های در “اپوزیسیون” – به آغوش هم در می غلطند. این بار مایک پمپئو با بکار بردن “خلیج عربی” در گفتگویی این دو ارتجاع را مجددا …

ادامه مطلب

داستان خلیج “همیشه فارس” و اسلام و ناسیونالیسم همیشه مرتجع!

هر وقت کسی در گوشه ای در مقابل اسم خلیج، کلمه “عربی” بکار میبرد فورا اسلام و ناسیونالیسم – اسلامیون حاکم و ناسیونالیستهای در “اپوزیسیون” – به آغوش هم در می غلطند. این بار مایک پمپئو با بکار بردن “خلیج عربی” در گفتگویی این دو ارتجاع را مجددا به آغوش …

ادامه مطلب

“فاصله گذاری هوشمند” فرش قرمز پهن کردن زیر پای کرونا است!

چهار روز پیش حسن روحانی بعد از جفنگیاتی از قبیل اینکه غرب باید مقابله با کرونا را از جمهوری اسلامی یاد بگیرد، “فاصله گذاری هوشمند” حکومتش را اعلام کرد. طبق این طرح بخش مهمی از کارگران و کارمندان سرکار برمی گردند و فعالیتهای اقتصادی زیادی شروع می شوند چون ظاهرا …

ادامه مطلب

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی!

محمد جواد ظریف را باند مشترک خامنه ای و روحانی جلو انداخته اند که قربانیانی که در مقابل بیمارستانها به طرز غم انگیزی جان میدهند را به مردم جهان نشان دهد و بگوید جمهوری اسلامی نمیتواند با “تمام ظرفیت” با کرونا مبارزه کند چون تحریم اقتصادی نمیگذارد. جواد ظریف این …

ادامه مطلب

تراژدی کرونا، جمهوری اسلامی و مردم!مصاحبه با محسن ابراهیمی

انترناسیونال: بحران کرونا در ایران روز بروز عمیق تر شده و آمار قربانیان این بیماری همچنان سیر صعودی دارد. نقش خود حکومت اسلامی در این وضعیت چیست و چه اهداف سیاسی را دنبال میکند؟ محسن ابراهیمی: این بحران جهانی است. اما در ایران جمهوری اسلامی در همه مراحل، از ورود …

ادامه مطلب

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

محمد جواد ظریف را باند مشترک خامنه ای و روحانی جلو انداخته اند که قربانیانی که در مقابل بیمارستانها به طرز غم انگیزی جان میدهند را به مردم جهان نشان دهد و بگوید جمهوری اسلامی نمیتواند با “تمام ظرفیت” با کرونا مبارزه کند چون تحریم اقتصادی نمیگذارد. جواد ظریف این …

ادامه مطلب

ویروس کرونا، سرمایه داری و جمهوری اسلامی!

کرونا و سرمایه داری! کرونا به یک معنا طبقاتی نیست. همان بلایی را به ششهای یک میلیاردر میاورد که به شش یک کارگر محروم. کرونا همچنین ناسیونالیست و نژاد پرست هم نیست. با همه نژادها و رنگها یکسان رفتار میکند. کرونا مذهب هم سرش نمیشود. برخلاف خود مذهبیون که یقه …

ادامه مطلب

کرونای اسلامی خطرناکتر است! باید با اعتراض به جمهوری اسلامی به جنگ کرونا رفت!

ویروس کرونا مذهب ندارد. اما کرونا وقتی با ویروس خطرناکتر جمهوری اسلامی ترکیب شود حتما خطرناکتر است. ۱- همان هفته ای که خبر اپیدمی کرونا در چین منشر شد، هواپیمایی ماهان دهها پرواز چین به ایران و ایران به چین را همچنان ادامه داد. تردیدی نیست که پشت این بی …

ادامه مطلب

حکومت اسلامی از “انتخابات” اش هم میترسد!

انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه مضحکه بوده است. اما جمهوری اسلامی از همین مضحکه برای دوام عمر خودش سود برده است. این بار اما فرق میکند. بعد از دو قیام دی 96 و آبان 98، بعد از قتل عام موشکی مسافران هواپیما و انفجار خشم میلیونی دیماه دیگر هیچ چیز …

ادامه مطلب

مثلث شوم علیه انقلاب ۵۷!

یک فیلم تکراری! ۳۶ سال از انقلاب ۵۷ گذشته است. انقلابی که با پیروزیش سلطنت برچیده شد و با شکستش جمهوری اسلامی برپا شد. در همه این ۳۶ سال بخصوص دو دسته هرگز از اسلامی نامیدن انقلاب ۵۷ خسته نشده‌اند. آن‌ها که با انقلاب ۵۷ شکست خوردند و آن‌ها که …

ادامه مطلب