منصور ترکاشوند

در مورد تفاوتهای ما (قسمت دوم)- منصور ترکاشوند

در قسمت اول به اهمیت و عظمت انقلاب در «حوزه‌ای اندیشه »در سالهای ۱۸۴۳ تا ۱۸۴۵ اشاره کردیم . انقلابی که طی آن عملا کل روشهای اندیشمندان تاریخ بشر برای درک جهان وجامعه تغییر کرد و تا به امروز هم علمی‌ترین روشهای اندیشه و کشف حقایق پشت پوسته‌ای واقعیات‌اند . …

ادامه مطلب

در مورد تفاوتهای ما (قسمت اول)- منصور ترکاشوند

اختلاف نظرات سیاسی ما با باقی چپ ریشه دارد.دقت بکنید ما بر سر مواضعِ در هر تند پیچ سیاسی اختلاف پیدا میکنیم،،امروز برسر جنگ اوکراین ،…دیروز بر سر اصلاحات و امکان اصلاح پذیری جمهوری اسلامی .اما اختلافات ما به جای عمیقتری مربوط است.در پایه‌ای‌ترین سطح تفاوت ما کمونیستهای کارگری با …

ادامه مطلب

چند کلمه در باره‌ای جنگ و جنگ روسیه علیه اوکراین- منصور ترکاشوند

جنگ یک رخداده اجتماعیست،می تواند رخ ندهد و رخدادن آن منوط به تصمیمگیری کسانیست . تصمیماتی که خودشان در اثر بروز ضروریاتی اتخاذ میشوند.در جنگ فعلی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با این تصور که سه روز اوکراین را تسخیر میکند با طرح دلایلی مثل مقابله با مطامع توسعه طلبانه‌ای …

ادامه مطلب

عذر خواهی نماد مرگ جانی است!

زمانی جمهوری اسلامی در قدرت بود و پوزش و عذرخواهی و توبه فقط خاص مخالفین بود و جمهوری اسلامی به عنوان نماینده‌ خدا روی زمین هرگز کارش به طلب پوزش بابت اشتباهاتش نمیکشید . اما مدتیست که شاهد عذر خواهی و طلب بخشش از سوی عناصر و روسایی از جمهوری …

ادامه مطلب