نسرین بشارت

نسرین بشارت: مهدی امین خودی نبود!

مهدی امین دومین فعال سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود که در چند ماه گذشته در تورنتو به طور فجیع و مرموزی به قتل رسیده است. او یکی از فعالین سیاسی پرشوری بود که در اکثر اعتراضات و تظاهراتهای شهر تورنتو بر علیه جمهوری اسلامی در کنار فعالین سیاسی دیگر از …

ادامه مطلب