چهارشنبه, ۳۰ام مهر, ۱۳۹۹
وحشت کشنده دیکتاتور، درآستانه تکرار آبان
 اکنون دیگر، صدای، تیک تاک انقلاب، در شمارش معکوس، خواب ازسر رژیم سرمایه داری اسلامی وگزمه هاو دژخیمان دیکتاتور به کلی ربوده است.  کابوس سرنگونی، در چشم اندازی چه بسا بسیار نزدیکتر از احتمال وتصور، اتاق فکر پاسداران سرمایه داری و مزدوران امنیتی، دستگاه عریض وطویل سرکوب فاشیسم دینی و ولایی آخوندها قرار گرفته است. حالا، در سونامی انواع بحران های ...
 
آرشیو نوشته های:
ندا دانا
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی