ندا روشن

از کرونا هم به عنوان فرصت استفاده میکنند!

حقیقت این است که کووید ١٩کرونا ویروس، پدیده خارق العاده و خاص ومتفاوتی از پدیده های دیگر طبیعت نیست. کنش ها ومحرک های طبیعی همچون سیل و زلزله و طوفان و بیماری ها و  ویروس ها و دیگر حوادث کوچک و بزرگ طبیعی در طول تاریخ حیات بشر بوده اند، …

ادامه مطلب