پریسا ابراهیمیان

مصاحبه با پریسا ابراهیمیان از بنیانگذاران دوچرخه‌سواری زنان در شهر بوکان

پریسا ابراهیمیان فعال اجتماعی در شهر بوکان بوده. او یکی از بنیانگذاران دوچرخه‌سواری زنان در شهر بوکان است. کارگر کمونیست برای آشنایی با پریسا ابراهیمیان و فعالیتها او  مصاحبه زیر را انجام داده.   پریسا لطفا خودت را معرفی کن. متولد چه سالی هستید؟ تحصیلات شما در چه سطحی بوده! …

ادامه مطلب