سرگول ئه حمه د

اگر ما متحد و یکپارچه نباشیم، مسائل و بی حقوقی زنان پایان نمی پذیرد!

رفقا، دوستان، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، هر کجای دنیا که هستید، به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن، تبریکات گرم مرا بپذیرید. ضمن تشکر از کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، که این فرصت را به من دادند که اینجا به این مناسبت …

ادامه مطلب