شهلا دانشفر

سوم مهرماه یک روز درخشان از مبارزات معلمان

انترناسیونال 940دور جدید تجمعات سراسری معلمان و تبدیل نخستین روز شروع سال جدید به روز اعتراض سراسری و بدنبال آن تجمع سراسری و گسترده در بیش از ۴۰ شهر در سوم مهرماه، تمام توجه ها را بسوی معلمان این نیروی گسترده و فعال اعتراضات در سطح جامعه جلب کرده است. …

ادامه مطلب

درِ شوراهای اسلامی را باید در همه جا گِل گرفت

روز هفتم مهرماه کارگران نیشکر هفت تپه در دومین روز دور جدید اعتصابات خود برای پیگیری مطالباتشان درب شورای اسلامی این نهاد ضد کارگری را بطور واقعی گل گرفتند. در این روز کارگران بعد از تجمع در محوطه شرکت جلوی دفتر شورای اسلامی جمع شدند و با شعار شورای ضد …

ادامه مطلب

سال تحصیلی: یک شروع بیسابقه

مندرج در انترناسیونال ۹۳۹ فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه هر ساله در آستانه شروع سال تحصیلی بخاطر فقر و فلاکت و بی تامینی ها و خطر خارج شدن کودکان هر چه بیشتری از چرخه تحصیلی، تحرکت اعتراض گسترده ای را در میان معلمان و در …

ادامه مطلب

کارگران نیشکر هفت تپه نظارت شورایی را اجرایی میکنند

انترناسیونال 937 متن گفتگو با شهلا دانشفر و کاظم نیکخواه در برنامه خط رفاه در کانال جدید خلیل کیوان: بدنبال خلع ید از اسدبیگی سردسته باند مافیایی حاکم بر نیشکر هفت تپه، کارگران اعلام کردند که به هیچ نوع خصوصی سازی تن نمیدهند و خواهان این شدند که  یکنفر از …

ادامه مطلب

گرانی تصاعدی برق و آب، گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری

طرح سه سوال از شهلادانشفر در برنامه پخش مستقیم کانال جدید: میثم عتیق: گرانی، تورم و تشدید مشکلات معیشتی مساله امروز دهها میلیون مردم ایران است و هر روز خبرهای تازه ای از تعمیق این بحرانی که جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده است، میشنویم. در رابطه با تازه های …

ادامه مطلب

کارزارهای گسترده علیه حکومت بعنوان همدست کرونا

سیاست های جنایتکارانه حکومت در قبال کرونا و مردم بر همه کس عیان است. جمهوری اسلامی از همان آغاز از شیوع بیماری کرونا سود جست تا فضای جامعه را عوض کند و مردمی را که در خیزش آبان به خیابان آمده بودند تا بساط جهنمی این حکومت را جمع کنند، …

ادامه مطلب

تشکیل مجمع عمومی، انتخاب نماینده و قرارداد جمعی در هفشجان – اعتصاب کارگران نفت ادامه دارد

برپایی مجمع عمومی کارگران پیمانی نفت در هفشجان، انتخاب نمایندگان توسط این مجمع و بدنبال آن نشست نمایندگان منتخب کارگران اعتصابی با شماری از پیمانکاران جهت مذاکره بر سر خواستها و مطالباتشان گامهایی مهم و تحول ساز در اعتصاب کارگران نفت و کلا جنبش کارگری است. این اتفاق طلایه های …

ادامه مطلب

اعتصاب نفت، اعتصابی قدرتمند

انترناسیونال 934 از ۲۹ خرداد ماه دهها هزار کارگر پیمانی پروژه ای نفت وارد اعتصاب شدند. بخشی از این کارگران با تحمیل یکسری از مطالبات خود از جمله افزایش دوبرابری دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی به سر کار بازگشته اند. اما بنا بر خبرها اینها شاید …

ادامه مطلب

مجمع عمومی در هفشجان و در هفت تپه

متن تنظیم شده گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در کانال جدید خلیل کیوان: در دو هفته گذشته دو رویداد، دو اتقاق مهم  در جنبش کارگری رخ داده است. اولی برگزاری  مجمع عمومی کارگران پروژه ای پیمانی نفت در هفشجان در چهارمحال بختیاری بود که در برنامه خط …

ادامه مطلب

برگزاری مجمع عمومی کارگران نفت یگ گام مهم به پیش

انترناسیونال 932 برگزاری مجمع عمومی از سوی کارگران اعتصابی پیمانی نفت ساکن استان چهار محال و بختیاری در این هفته و تاکید بر ادامه اعتصاب از سوی این کارگران تا رسیدن به مطالباتشان یک گام سیاسی مهم از جانب این کارگران و یک رویداد مهم دیگر در صنعت نفت و …

ادامه مطلب