شهلا دانشفر

جنبشی قدرتمند با خواست دستمزد به بالای ١٢ میلیون, مخمصه حکومت بر سر تعیین حداقل دستمزد

جنبش برای خواست افزایش دستمزدها به جنبشی اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است. بخش های مختلف طبقه کارگر از جمله کارگران، بازنشستگان، معلمان و بخش بزرگی از حقوق بگیران جامعه نیروی فعال این جنبش هستند. و این جنبشی به وسعت ٩٩ درصدی های جامعه است که با خواست افزایش …

ادامه مطلب

پیام ٨ مارس امسال، بایکوت جهانی جمهوری اسلامی است

آپارتاید جنسی خصلت پایه ای جمهوری اسلامی و حجاب پرچم حاکمیت این رژیم است. از همین رو ستمکشی و خشونت علیه زن در ایران قانون است و حکومت اسلامی بیش از ٤٠ سال است که با اتکاء به قوانین ارتجاعی اسلامی اش خشونت و ستم ستیستماتیکی را علیه زنان در …

ادامه مطلب

رژیم اسلامی باید در سراسر جهان بایکوت شود.متن سخنرانی شهلا دانشفر در کنفرانس بایکوت جهانی جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از امضا کنندگان و معرفی کنندگان بیانیه کارزار بایکوت جهانی رژیم اسلامی ایران صحبت می کنم. اولین نکته ای که می خواهم بگویم این است که نفس وجود چنین رژیمی در این دوره از تاریخ توهین به کل بشریت است. جمهوری اسلامی مطلقا نماینده مردم ایران …

ادامه مطلب

هشت مارس ١٣۵٧ یک روز فراموش نشدنی!

روز ١٧ اسفند ۵٧، (٨ مارس ١٩٧٩)، دو هفته پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی و بدنبال فرمان حجاب اجباری توسط خمینی، خیابانهای مرکزی تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به صحنه اعتراض و راهپیمایی با شکوه هزاران زن و مرد معترض تبدیل شد. این تظاهرات یک اتفاق سیاسی …

ادامه مطلب

دستمزد عرصه جدال دائم کارگران با حاکمین اسلامی سرمایه

کارگر کمونیست ۶۶۲مقدمه : درآستانه مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ هستیم در حالیکه فشار گرانی بی سابقه یکسال اخیر قدرت خرید مردم را بشدت تحت تاثیر گذاشته است. گفته میشود اگر با ۲ میلیون تومان سال گذشته مواد غذایی خریداری میشد، امسال برای تهیه همان …

ادامه مطلب

شوراهای کارگری در مقابل شوراهای اسلامی

گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه تلویزیونی خط رفاه خلیل کیوان : نیشکر هفت تپه در مبارزات خود شورا تشکیل دادند. بصورت شورایی تصمیم گرفتند و عمل کردند و به این طریق سنگ بنای شورا را گذاشتند. نگاهی به این تجربه درخشان می اندازیم و با شهلا دانشفر صحبت میکنیم.خلیل …

ادامه مطلب

افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون

نه به حقوق های نجومی در حالیکه با نزدیک شدن به پایان سال بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد برای سال ١٤٠٠ در میان حکومتیان و کمیته کذایی مزدشان داغ است، جنبش علیه فقر وتبعیض و نابرابری و برای افزایش حقوقها قدرتمند تر از هر سال عرض اندام کرده است. …

ادامه مطلب

هفته تجمعات بزرگ و سراسری

سه تجمع بزرگ در این هفته شاخص است. تجمع سراسری کارگران رسمی نفت در چهارم بهمن ماه، تجمع کارکنان بیمارستان میلاد در پنجم بهمن ماه و تجمع بازنشستگان در هفتم بهمن ماه که در راه است. اگر این اتفاقات در کنار ادامه اعتراضات قهرمانه کارگران نیشکر هفت تپه علیه کل …

ادامه مطلب

جایگاه مهم اعتراضات در صنعت نفت

انترناسیونال 904اعتصاب ٢٥ هزار کارگر پیمانی نفت در مرداد ماه امسال نقطه عطفی در مبارزات کارگران نفت و مراکز وابسته به آن بود و تحرکات اعتراضی گسترده ای را در میان این کارگران در پی داشت. امروز بدنبال این تحرک وسیع کارگران پیمانی، شاهد این هستیم که کارگران رسمی نفت …

ادامه مطلب

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به تجمع بزرگ و سراسری: همه دعوتید!

الگویی زیبا از فراخوانی اجتماعی به اعتراضی اجتماعی. وسیعا به این فراخوان پاسخ دهیم.بازنشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده و نیم صبح روز هفتم بهمن ماه برای پیگیری مطالباتشان باردیگر تجمع خواهند کرد. بازنشستگان در فراخوان خود به این تجمع همگان را مورد خطاب قرار داده اند. اعتراض بازنشستگان حرکتی …

ادامه مطلب