شهلا دانشفر

در تدارک یک اول ماه مه تاریخی

اول ماه مه روز به چالش کشیدن سرمایه داری و تمام وجوه مصائب و ستمگری های آن توسط طبقه کارگر است. با اوج توحش این سیستم سراپا ضد انسانی، روز جهانی کارگر اکنون بیش از هر زمان روز کیفرخواست کارگران و کل جامعه علیه کل این بربریت است.بویژه در ایران …

ادامه مطلب

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین: سه جبهه جدال

افشای قرار داد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین به یک موضوع داغ و بحث انگیز در سطح جامعه تبدیل شده است. از هم اکنون در رابطه با این قرارداد آشکارا سه جبهه متفاوت را میتوان مشاهده کرد که رویاروی هم صف آرایی میکنند. یکی جمهوری اسلامی است که بخاطر …

ادامه مطلب

سال ۹۹ سال پیشروی های بزرگ جنبش کارگری, در سال ۹۹ چه گذشت

سال ۹۹، سال جدال با کرونا و حکومت کروناییسال ۹۹ سال سختی ها و دشواری ها، سال کرونا وگسترش بی تامینی بیشتر مردم بود. در عین حال سال گذشته سال جدال جانانه جنبش کارگری با کرونا و با حکومت کرونایی و سال پیشروی های بزرگ جنبش کارگری بود.اپیدمی کرونا در …

ادامه مطلب

جدال بر سر دستمزد، جدال علیه فقر و بردگی

انترناسیونال 912شورایعالی کار جمهوری اسلامی در این روزهای آخر سال ۹۹ میزان حداقل دستمزد را ۲۶۵۵۰۰۰ تومان اعلام کرد. یعنی طبق معمول چندین بار زیر خط فقر. این تصمیم جنایتکارانه بطور واقعی اعلان جنگی به کارگران و کل جامعه است. این تصمیم ٢٦ میلیون کارگر زیر پوشش قانون کار و …

ادامه مطلب

جنبشی قدرتمند با خواست دستمزد به بالای ١٢ میلیون, مخمصه حکومت بر سر تعیین حداقل دستمزد

جنبش برای خواست افزایش دستمزدها به جنبشی اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است. بخش های مختلف طبقه کارگر از جمله کارگران، بازنشستگان، معلمان و بخش بزرگی از حقوق بگیران جامعه نیروی فعال این جنبش هستند. و این جنبشی به وسعت ٩٩ درصدی های جامعه است که با خواست افزایش …

ادامه مطلب

پیام ٨ مارس امسال، بایکوت جهانی جمهوری اسلامی است

آپارتاید جنسی خصلت پایه ای جمهوری اسلامی و حجاب پرچم حاکمیت این رژیم است. از همین رو ستمکشی و خشونت علیه زن در ایران قانون است و حکومت اسلامی بیش از ٤٠ سال است که با اتکاء به قوانین ارتجاعی اسلامی اش خشونت و ستم ستیستماتیکی را علیه زنان در …

ادامه مطلب

رژیم اسلامی باید در سراسر جهان بایکوت شود.متن سخنرانی شهلا دانشفر در کنفرانس بایکوت جهانی جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از امضا کنندگان و معرفی کنندگان بیانیه کارزار بایکوت جهانی رژیم اسلامی ایران صحبت می کنم. اولین نکته ای که می خواهم بگویم این است که نفس وجود چنین رژیمی در این دوره از تاریخ توهین به کل بشریت است. جمهوری اسلامی مطلقا نماینده مردم ایران …

ادامه مطلب

هشت مارس ١٣۵٧ یک روز فراموش نشدنی!

روز ١٧ اسفند ۵٧، (٨ مارس ١٩٧٩)، دو هفته پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی و بدنبال فرمان حجاب اجباری توسط خمینی، خیابانهای مرکزی تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به صحنه اعتراض و راهپیمایی با شکوه هزاران زن و مرد معترض تبدیل شد. این تظاهرات یک اتفاق سیاسی …

ادامه مطلب

دستمزد عرصه جدال دائم کارگران با حاکمین اسلامی سرمایه

کارگر کمونیست ۶۶۲مقدمه : درآستانه مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ هستیم در حالیکه فشار گرانی بی سابقه یکسال اخیر قدرت خرید مردم را بشدت تحت تاثیر گذاشته است. گفته میشود اگر با ۲ میلیون تومان سال گذشته مواد غذایی خریداری میشد، امسال برای تهیه همان …

ادامه مطلب

شوراهای کارگری در مقابل شوراهای اسلامی

گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه تلویزیونی خط رفاه خلیل کیوان : نیشکر هفت تپه در مبارزات خود شورا تشکیل دادند. بصورت شورایی تصمیم گرفتند و عمل کردند و به این طریق سنگ بنای شورا را گذاشتند. نگاهی به این تجربه درخشان می اندازیم و با شهلا دانشفر صحبت میکنیم.خلیل …

ادامه مطلب