شهلا دانشفر

نامه ای از یک رفیق فعال کارگر از ایران در باره عضویت در حزب

  “بعنوان کارگر کمونیست وارد حزب سیاسی ای میشوم که حزب طبقه کارگر ایران است”   این پاسخ دوست  کارگر کمونیستی است که  اخیرا عضویتش را در حزب به ثبت رساند. پاسخ ما به این دوست هنگامیکه تقاضایش را دریافت کردیم این بود که وی سالهای سال است که عضو …

ادامه مطلب

مروری کوتاه بر مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز در سال ٩٧

مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز دو نمونه درخشان از مبارزات کارگری در سال گذشته است. اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز طبعا خود تابعی از فضای سیاسی جامعه خصوصا بعد از خیزش دیماه بودند. اما این اعتراضات به سهم خود نقش مهمی در پیشروی …

ادامه مطلب

کارگران به استقبال روز جهانی کارگر میروند, روز جهانی کارگر روز اعتراض همه مردم

اول مه روز جهانی کارگر فرا میرسد. اول مه امروز بیش از هر وقت فرصت مناسبی برای اعتراضی سراسری و قدرتمند به کل بساط توحش و بربریت سرمایه داری حاکم است. بویژه در شرایطی که مردم با ستادهای همیاری در حمایت از سیل زدگان و با بدست گرفتن مدیریت این …

ادامه مطلب

سیل ویرانگر، حکومت ویرانگر

دو هفته است که سیل ویرانگر جان و زندگی هزاران هزار نفر از مردم در  بیش از ١٩٠٠ شهر و روستا را به مخاطره انداخته و به کام خود کشیده است. در جریان آن هزاران هزار نفر از مردم آواره و خانه و کاشانه شان را از دست داده اند …

ادامه مطلب

ستادهای همیاری مردمی بستر مناسب شکل گیری شوراهای مردمی

مردم که تجربه فاجعه زلزله در کرمانشاه را داشته و هیچ اعتمادی به حکومت و کمک رسانی هایش ندارند، خود مستقیما وارد عمل شده و به نجات انسانهایی که در محاصره سیل قرار گرفته اند، می شتابند. نمونه هایی از آن شکل گیری ستادهای همیاری معلمان، دانشجویان، کوهنوردان و بخش …

ادامه مطلب

کارگران در سال ٩٧

  سال ٩٧ سال درخشش جنبش کارگری در جلوی صحنه سیاسی جامعه با گفتمان های آزادیخواهانه و برابری طلبانه  بود. سال ٩٧ سال به چالش کشیدن سرمایه داری وحشی حاکم در کف خیابان از سوی کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش های وسیعی از مردم معترض بود. به این اعتبار سال …

ادامه مطلب

اعتراض به زندگی زیر خط فقر و خواست فوری حداقل دستمزد ٧ میلیون

روزهای آخر سال است و بحث بر سر میزان حداقل دستمزد به مراحل اجرایی خود نزدیک میشود. بنا بر گزارشات دولتی بیست و دوم اسفند ماه دومین جلسه‌ تعیین حداقل دستمزد توسط حکومت بر پا شد. اما این نشست بی نتیجه خاتمه یافت. دلیلش نیز اینست که جنبشی قدرتمند بر …

ادامه مطلب

هشت مارس امسال در ایران با صدایی رسا

    روز جهانی زن امسال در گوشه و کنار کشور بسیار زیبا، اجتماعی، پربار و با ابتکارات جدیدی برگزار شد. هشت مارس امسال متاثر از اوضاع متحول سیاسی امروز بود و این اولین و مهمترین تمایز آن با هشت مارسهای گذشته است. بویژه در شرایطی که شعار علیه بساط …

ادامه مطلب

کارگران هشت مارس

امسال در چهلمین سال حاکمیت جنایتکاران اسلامی در ایران، هشت مارس روز کیفرخواست ما مردم علیه ٤٠ سال جنایت علیه زن و اعمال قوانین وحشیانه بردگی جنسی در جامعه و جنایت علیه بشریت است. به پاس ارج گذاشتن به ٤٠ سال نبرد جانانه زنان و مردان آزادیخواه علیه بساط آپارتاید …

ادامه مطلب

سه روز اعتصاب قدرتمند معلمان پاسخی به تعرضات حکومت

جمهوری اسلامی در هراس از سربلند کردن قدرتمند جنبش کارگری و فضای پر تلاطم جامعه بر سرکوبگری هایش شدت داده است و معلمان با اعتصابی سراسری که بیش از ١١٠ شهر و دهها روستا و بخش را دربر گرفت، پاسخ سرکوبگری هایش را دادند. از جمله خواست اول معلمان در …

ادامه مطلب