تصویر روز

عکس روز: مطالبات معترضان عراقی

نه به امریکا نه به اردوغان نه به سعودی نه به ایران نه به بعث نه به برزانی نه به دکان‌های خبری اسرائیلی که مدافعان مدنی دروغین‌اند لغو قانون اساسی تغییر قانون انتخابات تغییر قانون احزاب لغو معاهدات صندوق بین المللی پول اخراج ارتش آمریکا و قواعدش نفی نفوذ ایران …

ادامه مطلب

عکس روز: سپیده قلیان

برای سپیده قلیان که با مبارزه، استقامت و ایستادگی خود، نماد آشکار انقلاب زنانه جاری در ایران، در صحن علنی جدال سپیدی با سیاهی شد. ?انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه است،به همه بگویید!

ادامه مطلب