ویژه

فیلم های کامل سه روز کنگره 12 حزب کمونیست کارگری ایران

روز اول: پخش زنده کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری ایران روز دوم: پخش زنده کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری ایران روز سوم: پخش زنده کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری ایران

ادامه مطلب