علی جوادی
انتخابات آمریکا، جنگ سایبری، جلوه ای ازمصافهای آتی
یکشنبه, 26ام دی, 1395  
اشتراک گذاری

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتخاب دانالد ترامپ، به پایان جنجالی خود رسید. در عین حال که هیات حاکمه جدید خود را برای تغییر و دست به دست شدن قدرت سیاسی آماده میکند، در همان حال جامعه نیز برای مقابله با چالشهای جدید در دوران هیات حاکمه جدید آماده میشود. پایان دوره لجنزار انتخاباتی این دوره در آمریکا بدون تردید با دورانی از کشمکشها و جدالهای جدید همراه است. دوره ای که یک مشخصه ان مصافها و کشمکشهای پیچیده تر و خطرناک تری است. یکی از نقاط تلاقی در دوران جدید جنگ سایبری و پی آمدهای آن است. چگونه؟

هیات حاکمه کنونی آمریکا مدعی است که سرنوشت این دوره انتخابات به نوعی تحت تاثیر “حملات سایبری” دولت روسیه و ویکی لیکس قرار داشت. اطلاعات و مدارک داخلی و درونی یک کاندیدا بطور همه جانبه و افشاگرانه ای توسط ویکی لیکس به خارج درز داده شد. و اکنون سازمانهای رنگارنگ امنیتی و اطلاعاتی آمریکا از سی آی ا و اف بی آی و … جملگی به خط شده اند که سرنخ های خود را در این زمینه و تاثیرات معین و احتمالی آن به خورد جامعه دهند. اما هدف اثبات دخالت دولت روسیه نه الزاما بمنظور تغییر آنچه که پایان گرفته است بلکه گشودن آشکار و از قرار “موجه” جبهه جدیدی در دوره آتی است.

آنچه روشن است این است که ویکی لیکس و جولیان آسانژ اطلاعات گسترده ای از کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون در حیاتی ترین روزهای پایانی انتخاباتی آمریکا علنی کردند که گوشه ای از بند و بستها و ریاکاریها و توطئه گری های این جناح از هیات حاکمه را برملا میکرد. از طرف دیگر دفاعیات و تعریفات علنی پوتین از ترامپ و همچنین درخواست ترامپ از روسیه مبنی بر علنی کردن ایمیلهای “گم شده” کلینتون به این فرضیه دامن زده است که اطلاعات ویکی لیکس توسط “هکرهای روسی”، هکرهای که تحت کنترل و نظارت دستگاه حاکم روسیه قرار دارند، بدست آمده و در اختیار این نهاد برای پخش قرار گرفته است. علنی نشدن ذره ای از ایمیلها و توطئه های حزب جمهوریخواه و کمپین دانالد ترامپ به این فرضیه مقبولیت بیشتری می بخشد. چرا یک جناح از هیات حاکمه آمریکا توسط ویکی لیکس مورد افشاگری و آشکارسازی قرار گرفت؟ چرا جناح اولترا راست و فاشیست هیات حاکمه که در عین حال خواهان بهبود روابط آمریکا و روسیه است مورد کوچکترین تعرضی قرار نگرفت؟ کدام منفعت سیاسی خاصی ایجاب میکرد که تنها یک جناح هیات حاکمه آمریکا و نه هر دو جناح مورد تعرض قرار گیرد؟ آیا حقیقت جویی و افشاگری همه جانبه کل هیات حاکمه آمریکا ایجاب نمیکرد که کل جناحهای هیات حاکمه در این راستا افشاء شوند؟ درپاسخ مدافعین و مبلغین کودن ترامپ بر دیوارهای حفاظتی شبکه اینترنتی کمپین ترامپ و حزب جمهوریخواه تاکید میکنند.

واقعیت این است که این رویداد نقطه عطفی در جدالهای سایبری و آشکارا سوت شروع دورانی است که در آن جنگ سایبری به یک رکن اساسی جدالهای جهانی میان قطبهای متخاصم در کنار جنگ و جدال نظامی و سیاسی و تجاری و اطلاعاتی تبدیل شده و خواهد شد. اکنون نیز دول سرمایه داری مختلف مشغول سازمان دادن و تجهیز خود در این جبهه جدید اند. سرمایه گذاری در این عرصه بشدت در حال گسترش است. آکادمی های علمی و کامپیتوری را به خدمت گرفته اند. این عرصه تخاصم نیز مانند سایر عرصه های تقابل این نیروها محدود به جریانات وابسته به هیات حاکمه کشورهای طرفین نیست. قربانیان این جدال نیز مانند اکثر جنگهای تروریستی معاصر، که تر و خشک را باهم میسوزاند، میتواند مردم عادی، عادی ترین مردم باشند. به عبارت دیگر جهانی شدن جوامع بشری در دوران اینترنت و انفورماتیک در عین حال به سازمانهای جاسوسی و امنیتی و طبقات حاکم این جوامع قابلیتهای جدیدی برای رقابت و سهم بری و دستیابی به اهداف خود بخشیده است. اگر در چند سال گذشته مساله “جاسوسی صنعتی” یک عرصه رقابت کشورهای رقیب بود، اکنون این ابزار کاربرد جدید و گسترده تری یافته و به اهرمی مهم برای دستیابی به اهداف و سیاستهای عمومی این نیروها تبدیل شده است. اگر در گذشته بسادگی اطلاعات ایمیلی جامعه و جریانات اپوزیسیون مورد تجسس اطلاعاتی قرار میگرفت، اکنون این زندگی مردم و جامعه در عرصه های متفاوت است که به سادگی میتواند مورد تعرض قرار گیرد.

دولت اوباما و حزب دمکرات و مبلغین رنگارنگشان مدعی اند که هدف از این “تعرض” سایبری دخالت در انتخابات آمریکا و تاثیر گذاری بر سرنوشت آن و لطمه زدن و بی اعتبار کردن “دمکراسی” در این کشور است. این اتهام را باید بیشتر مورد بررسی قرار داد. مستقل از اینکه به چه میزان و تا چه حدی دولت روسیه در این “توطئه” نقش داشته باشد، واقعیت بزرگتر این است که دولت آمریکا خود پرونده قطوری در سازماندهی کودتاهای گوناگون، ترور و دستگیری و تطمیع نیروهای مخالف خود در کشورهای گوناگون در طول تاریخ داشته است. سازماندهی کودتا در ایران، شیلی نمونه های کوچکی است که خود به آن اذعان دارند. نتیجتا چنین نیرویی نمیتواند مدعی حقیقت طلبی و دفاع از حریم خصوصی و مصونیت زندگی و مراسلات خصوصی آحاد جامعه در مقابله با این تعرض احتمالی دولت روسیه باشد. جنجال های تبلیغاتی جناحی از هیات حاکمه آمریکا اگر حتی به واقعیتی در این مساله مشخص اشاره کنند، نظر به کارنامه سیاه و خونین این کشور خود باید مورد نقد و افشاگری همه جانبه قرار گیرد. نظر به تجسس و کنترل روزمره اکثریت عظم مکاتبات و مراسلات اینترنتی باید مورد مواخذه قرار گیرد. هیات حاکمه آمریکا خود باید نظر به تاریخ دخالت نظامی و سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی آمریکا مورد تعرض بشریت آزادیخواه و برابری طلب قرار گیرد.

اما روی دیگر تصویر دولت روسیه است. واقعیت این است که دار و دسته ترامپ بارها اعلام کرده اند که خواهان تغییر رابطه طبقات حاکمه در آمریکا و روسیه هستند. تحلیل های ابتدایی این تغییر سیاست در مناسبات این دو کشور را که در چند سال اخیر ابعاد مقابله جویانه تری بخود گرفته است، ناشی از منافع مالی و تجاری کمپانی ترامپ در روسیه میدانند. اما این شیفت سیاسی را نه تنها منافع مالی ترامپ بلکه دلایل سیاسی روشنی، در گرایشی که ترامپ نمایندگی میکند، جستجو کرد. ترامپ خواهان مقابله با غول به پا خواسته چین است. بارها و بارها اعلام کرده است که محدودیتهای تجاری معینی بر کمپانیهای چینی اعمال خواهد کرد. به صراحت اعلام کرده است که خواهان تغییر مناسبات خود با چین است. سیاست “یک چین” را که سیاست چند دهه اخیر غرب در برابر چین بوده است، به کناری زده و با مسئولین دولتی تایوان وارد مذاکره و گفتگو شده است. تغییر سیاست در قبال روسیه را باید در این چهارچوب، محدود کردن چین، جلوگیری از قدرتگیری بیشتر چین و سایه افکندن بر ابر قدرت آمریکا، جستجو کرد. این رویکرد به هیات حاکمه روسیه فرجه و فرصتی برای مانور و تعرض سیاسی و اطلاعاتی داده است.

هیات حاکمه روسیه در سالهای اخیر با تعرض  ائتلاف آمریکا و ناتو مواجه بوده است. گسترش سپر دفاعی ناتو، تعرض و سازماندهی کودتا در اوکراین، و بالاخره تلاش برای محدود کردن روسیه به کشوری آسیایی از عرصه های این تقابل بوده است. اعمال تحریمهای اقتصادی آمریکا و متحدین اروپایی اش علیه روسیه از زمینه های جدی تلاقی این قدرتها است. از این رو فاکتورهای روشنی به مطلوبیت این نزدیکی اشاره میکنند. تعرض و هک کردن جناحی از هیات حاکمه آمریکا در جریان انتخاباتی گوشه ای از تعرض روسیه به این تقابل است. اما باید تاکید کرد که این تعرض و افشاگری و هک کردن نه با هدف افشاگری مانورها و بند و بستهای جناحهای مختلف هیات حاکمه در آمریکا بلکه اساسا تلاشی برای اعمال و پیشبرد سیاست مورد نظر هیات حاکمه روسیه و پوتین صورت گرفته است.

این جدالی است که در هر دو سوی آن نیروهای مرتجع و ضد آزادی قرار دارند. ابزار جنگی جدیدی در کشمکش جناحهای بورژوازی جهانی است. پایان بخشیدن به این جدال در گرو پایان دادن به سلطه طبقه سرمایه داری حاکم بر زندگی جامعه است. و این کار جنبش و نیرو و طبقه ای است که با آزادی خود بشریت را از شر سلطه طبقات حاکم خلاص خواهد کرد.

انترناسیونال ۶۹۵

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی