علی جوادی
در پاسخ به پیام بنیامین نتانیاهو به مردم ایران
یکشنبه, 10ام بهمن, 1395  
اشتراک گذاری

انترناسیونال ۶۹۷

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت ارتجاعی اسرائیل به بهانه گفتگو با دانالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در باره لغو برجام، برقراری تحریمهای اقتصادی و گسترش مقابله با خطر حکومت اسلامی، پیامی هم به مردم ایران داده است.

گفته است که میداند مردم ایران خواهان آزادی اند، خواهان خلاصی از چنگال شکنجه و سرکوبند، خواهان آزادی مطبوعات و آزادی اینترنت و خلاصی از دست سانسور دولتند و میداند که این مردم در زنجیر اسارت یک حکومت مذهبی گرفتارند. نتانیاهو با جانباختگان و قربانیان اعتراضات سال ٨٨ و ندا سلطان اظهار همدردی کرده است.

نتانیاهو به نقد سیاستهای حکومت اسلامی پرداخته است. به نقد سیاست حفاظت از دولت اسد و هزینه سنگین این سیاست پرداخته است. از اینکه حکومت اسلامی خواهان نابودی اسرائیل است و میکوشد اسرائیل را دشمن مردم در ایران نشان دهد.

و در پایان اعلام کرده است که میان مردم ایران و دولت اسلامی حاکم بر ایران تمایز قائل است. اعلام کرده است که رژیم اسلامی خشن و بی رحم است، اما مردم نه! رژیم اسلامی تجاوزگر است اما نه مردم ایران. و برای روزی آرزو کرده است که مردم ایران و اسرائیل بتوانند آزادانه از هر دو کشور بازدید کنند.

من هم دوست دارم به نوبه خودم، بمثابه فردی از جنبش عظیم آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران، بمثابه فردی که از ابتدای شکل گیری حکومت کثیف اسلامی بر علیه آن و برای سرنگونی انقلابی آن مبارزه کرده است، بمثابه عضوی از جنبش عظیم کمونیسم کارگری و عضو حزب کمونیست کارگری به این گفته ها پاسخ دهم و ارزیابی خودم و صف آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی را در مقابله با این گفته ها بیان کنم.

در یک کلام: نتانیاهو حقایقی را در قبال حکومت اسلامی بیان میکند. گوشه ای از حقیقت را بیان میکند. تمام حقیقت را نمی گوید. اما میگویند نیمی از حقیقت دروغ بزرگی بیش نیست!

انتقادات نتانیاهو به ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران، علیرغم تظاهر و عوامفریبی نهفته در آن، انتقادی از جانب یک نیروی آزادیخواه و برابری طلب و صلح دوست نیست. انتقاد یک دولت ارتجاعی و بعضا فاشیست است. این گوشه ای از کشمکش و جدال دو نیروی تماما ارتجاعی و ضد انسانی و ضد صلح و ضد برابری انسانها است.

و اگر عدالت در این جهان وارونه وزن قویی ای داشت، نتانیاهو خود نیز مانند تمامی سران جنایتکار جمهوری اسلامی باید به جرم جنایت علیه مردم، به جرم سرکوب و کشتار هزاران انسان بیگناه، به جرم سرکوب مردم عرب زبان در اسرائیل، به جرم تداوم بخشیدن به یک حکومت سیاه مذهبی، محاکمه شود.

نتانیاهو دوست مردم ایران نیست. نتانیاهو دوستدار آزادی و برابری و رفاه مردم در ایران نیست. دشمنی این جریان با حکومت اسلامی از جنس دشمنی و مبارزه ما مردم آزادیخواه و برابری طلب نیست. نیرویی که حقوق انسانی مردم فلسطین را هر روزه سرکوب میکند، نیرویی که در جنگ با نیروهای اسلام سیاسی، هزاران مردم بیگناه فلسطینی را به خاک و خون میکشد، نیرویی که زندانبان یکی از بزرگترین زندانهای جهان به نام غزه است، نمیتواند مدعی حتی ذره ای آزادیخواهی و عدالت و صلح گرایی باشد.

ما اعلام میکنیم که دشمن دشمن ما دوست ما مردم آزادیخواه در ایران نیست. ما اعلام میکنیم که تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی اسرائیل دو روی یک سکه اند.

ما اعلام میکنیم که دستیابی به صلح و عدالت و برابری مستلزم سرنگونی انقلابی رژیم آدمکشان اسلامی در ایران و استقرار حکومتی مدافع بی قید و شرط آزادی و برابری و رفاه همگان، مستلزم استقرار یک حکومت سکولار و مدرن، مستلزم یک حکومت متضمن شادی و خلاصی و رهایی انسانها، یک جمهوری سوسیالیستی است.

ما اعلام میکنیم که دستیابی به صلح در خاورمیانه مستلزم به رسمیت شناخته شدن حق مردم فلسطین در داشتن کشور مستقل و متساوی الحقوق در سرزمینهای فلسطینی است. ما اعلام میکنیم که یک عامل جنگ و کشتار در خاورمیانه عدم برسمیت شناخته شدن این حق طبیعی مردم فلسطین است.

ما اعلام میکنیم که جنبش اسلام سیاسی با بهره برداری و سوء استفاده از این مساله برای خود سرمایه سیاسی ساخته است. حل عادلانه مساله فلسطین یک گام مهم در ضربه به کل جنبش اسلام سیاسی در جهان معاصر است.

ما اعلام میکنیم که استقرار صلح پایدار در خاورمیانه مستلزم نابودی و کنار زدن جریانات اسلامیستی رنگارنگ چه در ایران و فلسطین و لبنان و عراق و سوریه و افغانستان و سایر مناطق جهان است، سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و نه سرنگونی ارتجاعی و بمباران و جنگ میلیتاریستی یک گام تعیین کننده در استقرار صلح در خاورمیانه است.

ما اعلام میکنیم که صلح عادلانه مستلزم برسمیت شناخته شدن دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل و همچنین کنار زدن نیروهای دست راستی و ارتجاعی در اسرائیل است.

ما اعلام میکنیم نه جمهوری اسلامی مدافع ذره ای از حقوق حق طلبانه مردم فلسطین است و نه دولت دست راستی و مرتجع اسرائیل مدافع ذره ای از حقوق حق طلبانه مردم ایران است. کسانی که انگشت به ماشه در انتظار بمباران اند، مدافع مردم نیستند.

ما خود را در کنار صف آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی در اسرائیل میدانیم. ما از برابری طلبی و صلح دوستی در اسرائیل در مقابله با سیاستهای ارتجاعی دولت حاکم قاطعانه حمایت میکنیم. ما خود را بخشی از طبقه کارگر جهانی و طبقه کارگر در اسرائیل میدانیم.

ما اعلام میکنیم که سیاست تحریم اقتصادی علیرغم تاثیر آن بر ثبات و بی ثباتی حکومت اسلامی، از آنجائیکه زخمی بر پیکر جامعه و مردم ایران است، یک سیاست ضد انسانی و بیمارگونه است.

ما هم میان مردم آزادیخواه اسرائیل و دولت ارتجاعی اسرائیل تفاوت بسیاری قائیلیم. دوست مردم و شریک مبارزه شان علیه ارتجاعی مذهبی و سیاست اشغالگرانه و کل سیستم نژادپرستانه در اسرائیل هستیم.

ما دوستان مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران را میشناسیم، نتانیاهو بدون تردید یکی از این نیروها نیست! ترامپ یکی از این نیروها نیست. این جریانات تا مغز استخوان مرتجع و ضد آزادیخواهی و انسانیت اند.

ما اعلام میکنیم که در مبارزه انقلابی علیه حکومت اسلامی و برای آزادی و برابری، هیچگونه همسویی با نیروهای میلیتاریست و جنگ طلب در آمریکا و اسرائیل و هم پیمانانش نداریم. دوستان ما طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش و بشریت مترقی است.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی