آران رضایی
گونی اسلامی و عقب نشینی رژیم!
جمعه, ۸ام دی, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

رییس لباس رسمی ها (پلیس تهران) اعلام کرده است کسانی که”غفلتا ” توهین پوشش ضد انسانی گونی اسلامی(حجاب)و قوانین اسلامی را رعایت نکنند دیگر بازداشت نخواهند شد بلکه برای اصلاح رفتارشان(؟) به کلاس های آموزشی (آخوند سراها) میروند. ایشان مرقوم فرمودند از این به بعد به عدم رعایت “شئونات اسلامی” رویکردی اصلا حی و آموزشی خواهند داشت. ما هم خوشحالیم که بالاخره آقایان فهمیدند که با زن و نسل جوان جماعت نمی شود در افتاد. خاصتا اینکه عزم کرده باشند حق آزادی پوشش و حق نگاهی انسانی به خود را از حلقوم بساط پونز و توسری و اسلام و اسید و طناب و سنگسار بیرون بکشند. چه خوب شد بعد از چهل سال حضار سر عقل آمدند و مجبور شدند یک جام دیگر به سلامتی سر بکشند و “قطعنامه” اصلاح رفتارشان را هم امضاء کنند.

حقیقتا باید گفت چیز جدیدی در این رویکرد رییس پلیس تهران،غیر از وحشت از خیزش عمومی مردم علیه حجاب و قوانین عهد عتیقی و علیه تهدید پوشالی به اسید پاشی توسط مزدوران رژیم نیست. دلیل عمده این عقب نشینی رژیم در رابطه با گونی اسلامی همین است. مبارزه علیه زندان متحرک گونی اسلامی دیگر اجتماعی و همه گیر شده است و رژیم  عملا قادر به مهار و کنترل آن نیست. به زبان ساده در برابر آن لنگ انداخته است.

این قمپز در کردن “رویکرد اصلاحی و کلاسهای آموزشی” هم اولا دروغ و فریب است و هدفی جز آرام کردن جو ملتهب و رادیکال ضد حجاب در درون جامعه ندارد و دوما خودش به همان اندازه سیاست بازداشت، توهین آمیز و تحقیر کننده است. پلیس تهران زمانی حرف از بازداشت نکردن مردم بخاطر عدم رعایت شئونات مسخره و ضد بشری اسلامی میزند که جنبش عمومی علیه حجاب و قوانین اسلامی نه تنها از مرحله “غفلتا” مورد نظر آقایان عبور کرده  بلکه عمدا و قصدا دارند اسلام و قوانین بربریسم و داعشی و عصر حجری آن را زیر پا میگذارند. کشف ژن رویکرد محطاطانه از طرف پلیس تهران در واقع چیزی نیست جز فشار اعتراضات و مبارزات ضد حجاب از طرف مردم کوچه و خیابان. جوانان ما دارند در شهرها بدون حجاب و گونی راه میروند و از خودشان عکس و فیلم میگیرند و در شبکات و میدیای اجتماعی پخش میکنند آنوقت جناب رییس پلیس لطف کرده آمده از عطوفت رویکرد آموزشی و اصلاحگرایانه داد سخن میدهد. کسی نیست بگوید پس زمانی که برای عقب نشاندن جنبش آزادی زن،با پونز روسری به سر مردم می چسپاندید و به صورت زن تیغ می کشیدید این رویکرد های اصلاحی و آموزشی شما کجا بودند؟

رویکرد جدید پلیس تهران اما همراه است با یک رویکرد غیر انسانی دیگر از طرف عوامل رژیم و آن محروم کردن از ارایه انواع خدمات اجتماعی در خصوص زنان و دخترانی است که نمی خواهند به توهین و تحقیر گونی اسلامی تن بدهند. بطور مثال الان اینجا و آنجا شروع کرده اند که از ارایه خدمات پزشکی در مطب ها و کلینیک هابه خانم هایی که حاضر به قبول توهین چادرنیستند سر باز زنند و دکترها و پزشک ها را مجبور میکنند خانم های بدون چادر را ویزیت نکنند. رژیم در صدد است در کنار سیاست شکست خورده مجبور کردن زنان به حجاب، سیاست محروم کردن آنها از خدمات و سرویس های اجتماعی را هم امتحان کند. این سیاست محروم کردن در واقع به همان اندازه سیاست مجبور کردن، وحشیانه و غیر انسانی است و باید همه جا مورد تعرض وسیع و همگانی زن و مرد قرار بگیرد و به شکست کشانده شود.

الان عملا در ایران، زمان دور ریختن عملی، همگانی و سراسری حجاب است و رژیم در وضعیت کنونی که در دریایی از خشم و نفرت عمومی و اعتراضات سراسری و اعتصابات غوطه ور است و درگیر بحرانهای عدیده و گوناگون و مهلک خودش است، بسیار زبون تر از آن است بتواند در مقابل خواسته و اراده قدرتمند و همگانی لغو عملی حجاب در خیایان ها بایستد و تاب بیاورد. لغو حجاب امری نیست که جوانان منتظر صدور قانونی آن از طرف رژیم باشندآنها هیچوقت چشم براه بخشش و اعطای چنینقانونیاز طرف رژیم نبوده اند بلکه تا همین لحظه با مبارزات خودشان حکومت را در این رابطه پس نشانده اند. لغو حجاب از آن دست اهدفی است که تنها با شعار نمیشود به آن دست یافت بلکه باید با استفاده از دست و بطور عملی به آن پایان داد. تنها دسته ها و گروه های صدها و هزاران و صدها هزار نفری در خیابانها میتوانند نکبت حجاب را به دیار عدم بسپارند. جوانان پیشرو فدا کار حتی بصورت تکی و انفرادی خودشان این راه را به جامعه نشان داده اند. باید جمعی به این راه رفت. باید به خیابان رفت. باید قدم زد و دستها را بلند کرد و نکبت و بردگی روسری ها ومقنعه ها و چادر ها را برای همیشه از سر کند و به دور انداخت. این حق هر انسان زن است. حقی طبیعی و ابتدایی. و بسیار ابتدایی تر از ابتدایی.مردان مبارز و آزادیخواه و برابری طلب در زدودن حجاب و قوانین اسلامی و فضای تبعیض جنسیتی از چهره جامعه، همدوش و همصف زنان و دختران مبارز و پر شور هستند.

***

آران رضایی

۲۷/Dec/17

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی