نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
شهلا خباز زاده
مصاحبه بابک شفق با شهلا خباز زاده: اعتراض دختران انقلاب علیه حجاب اجباری و اسلامی عملا جنبش زنان را در چه موقعیتی قرار داده است؟
اشتراک گذاری

بابک شفق : اعتراض دختران انقلاب علیه حجاب اجباری و اسلامی عملا جنبش زنان را در چه موقعیتی قرار داده است؟
شهلا خباز زاده : این اعتراضات جنبش زنان را چند گام جلو آورده و در صف مقدم مقابله با جمهوری اسلامی قرار داده. جمهوری اسلامی نزدیک به ۴۰ سال است برای تحمیل حجاب به زنان ایران کوشیده و حالا دختران خیابان انقلاب شجاعانه شکست این تلاشهای حکومت را نشان داده اند. نسلی که در مهد کودک و دبستان و دبیرستان و در جامعه و از طریق تلویزیون رسانه های رسمی حکومت بطور مدام تحت بمباران خرافات و شستشوی مغزی قرار داشت که حجاب را بپذیرد، با وجود خطر زندان و شکنجه در خیابانها حجاب برمیدارد. این یک شکست برای جمهوری اسلامی و یک پیروزی برای جنبش زنان است. این مبارزات افق های تازه ای در مقابل جنبش زنان قرار داده است. این جنبش بدنبال خواسته های مختص زنان نیست، بلکه بدنبال تغییر و زیر رو کردن بنیادهای جامعه و از بین بردن نابرابری، اختناق و فقر و فلاکت است.

بابک شفق : به نظر شما حجاب ریشه در کدام فرهنگ و تفکر دارد؟ رابطه حجاب را با مذهب و مردسالاری مشخص کنید.

شهلاخباز زاده : بدون شک حجاب ریشه در مذهب و فرهنگ مردسالار دارد. تفکری که زن را بعنوان یک شیء در مالکیت مرد میداند. همه مذاهب ضد زن هستند. بخصوص در اسلام که الان در حکومت است زن بودن خود جرم است به همین علت برای زنان حجاب اجباری را تحمیل کردند تا مانند یک قفس و یک زندان عمل کند تا این شیء را حفظ کند. به همین دلیل زنی که حجاب را کنار می گذارد خود را بعنوان یک انسان آزاد و برابرمعرفی می کند و این با نظام زن ستیز و مردسالار مذهبی که زن را بعنوان انسان کامل نمی شناسد، در تضاد است. به همین دلیل مبارزه با حجاب یک عرصه بسیار مهم جنبش سرنگونی است. بدون سرنگونی جمهوری اسلامی آزادی زن از مذهب و قوانین مرد سالار و ارتجاعی امکان ندارد.

 

بابک شفق : ـ زنان اکنون در این شرایط چه کارهای عملی می توانند انجام بدهند؟
شهلا خباز زاده : تشدید مبارزات علیه حجاب، حمایت از زنان پیشرو نظیر دختران انقلاب خیابان انقلاب. شرکت فعالتر در مبارزات سیاسی و طرح خواسته های برابری زن و مرد و از بین بردن آپارتاید جنسی در این مبارزات.
تشکل یابی و برگزاری حرکت های جمعی سراسری. تجمع در محل های کار، در مراکز عمومی شهرها، درمقابل درب زندان ها. برگزاری سمینارها و کنفرانس ها برای روشنگری و آشنا ساختن بیشتر زنان به حقوق خود. برگزاری و شرکت در تظاهرات ها و طرح و تقویت شعار سرنگونی جمهوری اسلامی. عمومی کردن و گسترش حرکت علیه حجاب و دور انداختن حجاب ها در هر جا که امکان داشته باشد.

بابک شفق : چرا اصولا در جمهوری اسلامی روز جهانی زن نادیده گرفته می شود؟
شهلا خباز زاده : ۸ مارس در دنیا بعنوان روز آزادی زن و روز برابری زن و مرد و مقابله با زن ستیزی شناخته میشود، چیزی که جمهوری اسلامی نمی تواند آنرا تحمل کند. از همان ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی دشمنی و کینه عمیق خود را به روز ۸ مارس نشان داد و وحشیانه به مراسم های روز جهانی زن حمله برد. از سوی دیگر تلاشهای مذبوحانه ای کرد تا روز تولد دختر پیغمبرشان را بعنوان روز زن معرفی کند که با تمسخر و بی اعتنایی زنان روبرو شد و عقب نشینی کرد.
جمهوری اسلامی ۸ مارس را یک خطر جدی در مقابل خود میبیند. به همین دلیل مراسم این روز باید با شکوه هر چه بیشتری برگزار شود. این روز را باید به طرح شعارهای سرنگونی حکومت های ضد زن تبدیل کرد.

بابک شفق :مشارکت زنانه در عرصه های اجتماعی چگونه بوده است، خصوصا در اعتراضات اخیر دی ماه سهم زنان تا چه حدی بوده است؟

شهلا خباز زاده : بدون شرکت زنان امور جامعه حتی در حکومت های اسلامی نمی تواند کمترین پیشرفتی داشته باشد. در مبارزه با جمهوری اسلامی و ساختن دنیایی برابر و آزاد حضور سیاسی و اجتماعی زنان را می توان بخوبی مشاهده کرد و وجود تعداد زیادی زندانیان سیاسی زن خود یک دلیل این مسئله است.
اشتباه بزرگی است که در ایران بخواهیم بدنبال میزان سهم زنان در مبارزات سیاسی و فعالیت های اجتماعی باشیم. زنان از مبارزات و فعالیت های اجتماعی و سیاسی جدا ناپذیر نیستند. زنان در تمام عرصه های اجتماعی حضور دارند. مبارزه علیه اعدام، دفاع از حقوق کودکان، حمایت از محیط زیست، مبارزه علیه فقر و فلاکت، مبارزه علیه سرکوب و اختناق و بیشتر از همه مبارزه علیه زن ستیزی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی. همه اینها مبارزاتی هستند که بدون حضور زنان نمی توان آنها را تصور کرد و یا برای آن رقم و عددی را در نظر گرفت. زنان ایران بیشترین صدمات را از حکومت اسلامی خورده اند، جمهوری اسلامی از همان ابتدای قدرتگیری بدرستی زنان را بعنوان دشمن خود معرفی کرد. زنان بهترین دلیل را دارند که در صف مقدم مبارزه با رژیم باشند.

 
 
https://rowzane.com/content/shahla-x/article=116553