کیوان جاوید
«معجزه سوسیالیستی»
شنبه, ۲۵ام اسفند, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

 

از فساد در جمهوری اسلامی شروع کنیم و به معمای بوی بد تهران برسیم. جدید ترین خبر حاکی از این است که یک پرونده دیگر فساد مالی در ایران با «۱۴ هزار میلیارد تومان» بدهی به دادگاه رفت. با این همه به دلیل تکراری بودن خبرهایی از این دست سراغ خبر بعدی می رویم که مردم تهران را بخود مشغول کرده است. معمایی که ظاهرا قرار است «خیلی سریع» حل شود. خبر مربوط به «گله مندی» آقای خامنه ای از انتشار بوی بد در “مسیر فرودگاه امام خمینی” است. می گویند ایشان آنقدر از انتشار این بوی بد عصابی بوده اند که دستور داده اند مسئولین نظام و دست اندرکاران هر کار واجبی هم که دارند فورا زمین بگذارند و سریعا با شناسایی منشاء این بوی نامطبوع «تا پایان دوران کار دولت دوازدهم» یعنی دو سال نیم دیگر رفع مشکل کنند. البته ایشان تحقیقا فرموده اند مومنانی که در حال انجام وظیفه برای چپال و غارت هستند جایز نیست ترک خدمت کنند.

در آن پایین در بطن جامعه، آنجا که زندگی پای می کوبد و آشکارا مصاف می طلبد، چشم ها بسوی مبارزات معلمان و زنان و کارگران خیره شده است. در این جامعه پُرالتهاب ما شاهد تجمع هر روزه مالباختگان و اعتراض متشکل بازنشستگانیم. مبارزه و اعتراض و تجمع مشخصه آشکار فضای سیاسی ایران است. این فضا البته ادامه تعرض آشکار به کل حاکمیت اسلامی است که از دی ماه ۹۶ آغاز شده و خواب همه جانیان اسلامی را آشفته کرده است. اتفاقی که همه اپوزیسیون حکومت اسلامی را به تحرکی مضاعف واداشته است.

جریانات راست مدافع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حیاط خلوت کاخ سفید چادر زده و برای رسیدن به بارگاه با شکوه صدارت بعد از پایان کار اسلامیون حاکم دست به دامن امامزاده ترامپ شدند تا شاید به نان و نوایی برسند. می گویند ما کار ایجاد می کنیم، از کویر برق تولید می کنیم. آب می آوریم و صنعت توریسم راه می اندازیم. مهمتر اینکه پاسدار تمامیت ارضی و مرز پر گهر و پرچم شیر و خورشید نشان می شویم. اما همانطور که خامنه ای برای پایان دادن به منشاء بوی بد دستور داده است «فورا» ظرف دو سال و نیم آینده چاره جویی شود، این یاران خوش پوش نظام جهانی سرمایه قول میدهند بعد از رفع خرابی های ناشی از حاکمیت اسلامی و بعد از سفت کردن کمربند ها و ممنوع کردن اعتصابها برای تضمین رشد و شکوفایی اقتصادی در یک دوره کوتاه ۹۹ ساله نوبت به کارگر و معلم و پرستار و جوانان جویای کار می رسد که بتوانند برای فروش نیروی کار خود دست به رقابت در بازار آزاد بزنند.

اما حزب کمونیست کارگری می گوید مسیر سعادت و خوشبختی مردم ایران با نظام استثمارگر و با بردگی مزدی سنگفرش نمی شود. تنها راه نجات، تنها مسیر سعادت و خوشبختی در ایران با «معجزه سوسیالیستی» ممکن می گردد. معجزه ای که پایانی است بر توحش کاپیتالیستی و شروعی است برای ایجاد جامعه آزاد انسانی.

کیوان جاوید

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی