نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
احمد پوری
پنجم آوریل ۲۰۱۹ دویست و یکمین سالگرد تولد کارل مارکس است
اشتراک گذاری

او در نظرسنجی بی بی سی در سال ۱۹۹۹ بعنوان بزرگترین اندیشمند هزاره دوم با فاصله زیادی از انشتین و نیوتن اول شد.

در نظر سنجی سال ۲۰۰۵ بعنوان بزرگترین فیلسوف تاریخ انتخاب شد!

 

اخیرا طبق تحقیقات تیمی از محققان و دانشمندان اطلاعات از دانشگاه ایندیانا و بلومینگتون، کارل مارکس تأثیرگذار ترین محقق در تاریخ بشریت شناخته شد!

امتیاز مارکس بعنوان یک محقق بیش از ۲۲ برابر میانگین شاخص (اچ) سایر دانشمندان و محققان در تاریخ بود.

این مقایسه در بین ۳۵۰۰۰ دانشمندان برجسته تاریخ بشریت انجام پذیرفت که نفر اول کارل مارکس، نفر دوم زیگموند فروید و نفر سوم ادوارد ویتن فیزیکدان برجسته و زنده است!

نتایج این تحقیقات در ششم نوامبر سال ۲۰۱۳ منتشر شد.

 

یادداشت زیر را دو سال پیش نوشته بودم که آنرا بروز کردم.

 

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1683447688341126?__xts__[0]=68.ARD1rp-dGFwjyANbuDZFn62bDulhKgff8YoTpOGTIrqRtwqmUPpbdMtbS0d9zYtWSAzl1OKrF3NizU98wGMxlqeapQbwGyZ9Pgkd1bk2Vc24EQmgxtMDRAjoY6AyjZGVQCQY5RgZfvKK2qkBVpgNuyNn1MDbgUGrxj-t9N_bx7mlz3gL9oK4qC6B4Kgm3Fo9QprG5tk_mdATJvLeAcZnIw38jx4QRKgVhhskUGEfcbjcgRum-S2ROm9DvmFU87c_ycTHpXqJDOzEnM9QNxvYlnwyeJzo3D9uoh_ZV19HbuJp1gfvlFqZpFJyyvLrMVwNXTkb94dZtNzQgmFz7M7mDpixQfB02JXNkK-2FYtje57y3yWN2NCKIxfJsRJUFLnk4YBp3DBEf9F_ZQbyHiP8cXf6owLn3NBdrrvnviMPiCgr8hdPUAufPWVaSInCtBEjaV8TJGf9ulkC244q04a8rCoL8vVad_D6BrA&__tn__=C-R-R

 

با احترام،

 

احمد پوری (هلند) ۰۶ – ۰۵ – ۲۰۱۹

 

 

۵ may is birthday of Karl Marx Greatest Philosopher of All Times! You will find some articles in this regards in various mass media

پنجم آوریل ۲۰۱۹ دویست و یکمین سالگرد تولد کارل مارکس است. او در نظرسنجی بی بی سی در سال ۱۹۹۹ بعنوان بزرگترین اندیشمند هزاره دوم با فاصله زیادی از انشتین و نیوتن اول شد. در نظر سنجی سال ۲۰۰۵ بعنوان بزرگترین فیلسوف تاریخ انتخاب شد.!

 

اخیرا طبق تحقیقات تیمی از محققان و دانشمندان اطلاعات از دانشگاه ایندیانا و بلومینگتون، کارل مارکس تأثیرگذار ترین محقق در تاریخ است!

امتیاز مارکس بعنوان یک محقق بیش از ۲۲ برابر میانگین شاخص (اچ) سایر دانشمندان و محققان در تاریخ بود.

این مقایسه در بین ۳۵۰۰۰ دانشمندان برجسته انجام پذیرفت که نفر اول کارل مارکس، نفر دوم زیگموند فروید و نفر سوم ادوارد ویتن فیزیکدان برجسته و زنده است!

نتایج این تحقیقات در ششم نوامبر سال ۲۰۱۳ منتشر شد.

 

تلاش بی پایان نخبه گان حاکم برای دفن کردن اندیشه های مارکس به همراه جسم مارکس

اندیشمندان و آکادمسین های نظام سرمایه داری بطور دائم، بویژه در دوران بحرانهای ساختاری نظام سرمایه داری تلاش می کنند خبر مرگ حتمی و قطعی مارکس را به قربانیان نظام سرمایه داری بدهند تا دیگر کسی در مبارزه علیه نظام سرمایه داری از مارکس الهام نگیرد!… ولی در هر بحرانی در نظام سرمایه داری مارکس از قبر بیرون می آید و در خیابانها و اطاقهای فکر و استراتژی و برنامه ریزی با مبارزان و قربانیان نظام حاکم همفکری و همراهی می کند… پرسیدنی استکه متفکران نظام سرمایه داری چرا هرگز دغدغه اینرا ندارند که بطور مرتب مژده مرگ تئوریسین های مهم نظام سرمایه داری را بدهند؟… تاریخ مصرف اندیشه های تئوریسین های بازار آزاد، رقابت آزاد، عدم دخالت دولت در اموراقتصادی… در عمل سپری شده و نمی توان در کالبد مرده این تئوریها روح نوین دمید… جرج بوش و دونالدترامپ بزرگترین متولیان معبد کاپیتالیسم و بازار آزاد و رقابت آزاد در عصر حاضر هستند، هر دو بزرگترین دخالت تاریخی دولت در امور اقتصادی را سازماندهی و عملی کرده اند و اجازه ندادند بازار آزاد و رقابت آزاد اقتصاد ناکارآمد امریکا را به آشغالدانی تاریخ بسپارد!…

در کنفرانسی که بعد از بحران اقتصادی نظام سرمایه داری در آمستردام برگزار شده بود، شرکت کردم. آنجا آقای آرنولد هیرچه یکی از اقتصاددانان بنام هلند می گفت، تئوریها و آنالیزهای مارکس آنقدر بروز است که انگار دیشب تمامی اخبار بحران مالی نظام سرمایه داری را خوانده و برای امروز آنالیز و مقلات خود را در باره بحران مالی نوشته است! اندیشمندان و اقتصاددانان برتر برای درک معضلات امروز به مشورت مارکس نیازمند هستند!…

 

داستان مرگ مارکس و خدا از زبان استیفان مزاروش

داستان مرگ مارکس و خدا از زبان استیفان مزاروش
مزاروش در یکی از ویدئوهایی که در اینترنت منتشر کرده می گوید: بیش از چهل سال است که یک مجله را در کیف همراه خودم حمل می کنم. این مجله معتبر تایمز است که ۹۴ سال بعد از مرگ مارکس تازه کشف کرده بود که مارکس مرده و در صفحه اول تایمز این خبر را نوشته بودند! نظام سرمایه داری و رسانه ها و نخبه گان حاکم دائم تلاش می کنند به همه بقبولانند که خیالتان راحت باشد مارکس مرده است!… مزاروش با طنز خاصی داستان زیر را نقل می کند: روزی یکی از دانشجویان در دانشگاه پادوا بر دیوار دانشگاه می نویسد: “خدا مرد!” نیچه 
روزیکه نیچه مرد دانشجوی دیگری می رود روی آن شعار خط می زند و زیرش می نویسد: ” نیچه مرد!” خدا
مزاروش می گوید کاپیتالیسم سالهاست که تلاش می کند مرگ مارکس را به بشریت بقبولاند، به همین دلیل در هر فرصتی می نویسد: “مارکس مرد” کاپتالیسم …بعد از بحران اخیر نظام سرمایه داری مارکس دوباره زنده شده و از قبر بیرون آمده تا با مبارزان علیه نظامهای دیکتاتوری و سرمایه داری همفکری و همراهی کند.  به همین دلیل اکنون من می خواهم جمله نادرست “مارکس مرد!” را اصلاح کنم و بنویسم: “کاپیتالیسم مرد!” مارکس…

بی جهت نیست که نئوفاشیستها در تمام جهان مدعی هستند تا زمانیکه مارکسیسم فرهنگی در گوشه ای از جهان به حیات خود ادامه دهد نظام سرمایه داری با مشکلات جدی روبرو خواهد شد!… از نظر نئوفاشیستهای اروپا و امریکا و فرشگردیهای ایران ریشه تمامی مشکلات جهان از مارکسیسم فرهنگی است!… به نظر آنها جنگها و فاشیسم و شکاف فزاینده فقر و ثروت … مسئله مهمی نیستند، خطر مهم مارکسیسم است!… بیش از ۶۰ سال کتابها و تئوریهای کارل پوپر در جهت نابودی مقاومت و تسلیم کردن قربانیان، به محبوب ترین کتابهای آموزشی نظام حاکم در جوامع کاپیتالیستی غرب تبدیل شده بود. پوپر به قربانیان نظام هشدار می دهد که جستن راه حل در درون قفس نظام سرمایه داری موجود است نه در بیرون آن! پوپر در جهاد ضد مارکسیستی خود می نویسد: ” سعادت مردم را خواستن شاید ترسناکترین آرمانهای سیاسی باشد!”

صفحه ۳۵۹ کتاب تاریخ فلسفه قرن بیستم اثر کریستیان دولا کامپانی، ترجمه باقر پرهام

بزبان دیگر مارکسیستها از آنجا که سعادت مردم را می خواهند خطرناکترین موجودات کره زمین هستند!

جمله پوپر ناقص است، اگر می گفت مارکسیستها خطرناکترین موجودات کره زمین علیه نظام سرمایه داری و شرکتهای چندملیتی و بانکها و میلیاردراهای جنگ افروز و غارتگر جهان هستند می توانستیم با او همنظر باشیم…

 

مارکس تا کی زنده خواهد ماند؟

پرواضح است که منظور جسم مارکس نیست بلکه افکار و تئوریهای اوست.

تا زمانیکه تئوریهای مارکس بدرستی و بشیوه علمی علت بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نظامهای موجود را را تبیین می کند، تمامی تلاشهای نخبه گان حاکم علیرغم اینکه بهترین مغزهای روشنفکران و آکادمسین ها را کرایه کرده اند در رویای دفن کردن اندیشه های مارکس شکست خواهند خورد!

 

تازمانیکه ما در هندسه دو بعدی فیثاغورث کار می کنیم قوانین حاکم بر این علم پایدار خواهد ماند! حتی صد میلیارد سال دیگر در هندسه دو بعدی فیثاغورث دو خط موازی همدیگر را قطع نمی کنند و یا دو خط عمود بر یک خط با هم موازی هستند و هرگز همدیگر را قطع نمی کنند. به محض اینکه به هندسه ریمانی یا لباچفسکی قدم بگذاریم دو خط موازی همدیگر را قطع می کنند و قوانین هندسه فیثاغورث دیگر صادق نیستند و به ما در حل مسائل کمک نمی کنند! …

 

تحقیقات مارکس هم زمانی ناکارآمد خواهد شد که بشریت نظام سرمایه داری را پشت سر گذاشته باشد! تا زمانیکه نظام سرمایه داری هست تئوریهای مارکس کهنه نخواهد شد زیرا ریشه و سلولهای تشکیل دهنده این نظام و مهمترین تضادهای درونی آنرا بدرستی دریافته و راه رهایی بشریت از مرداب سرمایه داری را در خطوط کلی آن نشان داده …

بقول خود مارکس فلسفه زمانیکه محقق شود، مرتفع شود!

 

اخیرا تیمی از محققان و دانشمندان اطلاعات از دانشگاه ایندیانا و بلومینگتون، فکر می کنند راهی برای مقایسه علمی دانشمندان در رشته های مختلف پیدا کرده اند و به گفته آنها، تأثیرگذار ترین محقق در تاریخ کارل مارکس است!

امتیاز مارکس بعنوان یک محقق بیش از ۲۲ برابر میانگین شاخص (اچ) سایر دانشمندان و محققان در تاریخ بود. اما در رشته اقتصاد ۱۱ برابر میانگین اقتصاددانان بود.

این مقایسه در بین ۳۵۰۰۰ دانشمندان برجسته انجام پذیرفت که نفر اول مارکس، نفر دوم فروید و نفر سوم ادوارد ویتن فیزیکدان برجسته و زنده است!

نتایج این تحقیقات در ششم نوامبر سال ۲۰۱۳ منتشر شد. برای آگاهی بیشتر از متد بررسی می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید.

Karl Marx Is the World’s Most Influential Scholar

https://www.smithsonianmag.com/…/karl-marx-is-the-worlds-m…/

 

حتی مجله وزارت امورخارجه خارجه امریکا معروف به “فارین آفرز” در ماه آگوست ۲۰۱۸ در باره حقانیت تئوریهای مارکس می نویسد:

نظریه پردازان اصلی نظام سرمایه داری مایلند که تحولات اخیر را به عنوان وقایع فراموش نشدنی از وعده های آشفته و عملی نشده نظام سرمایه داری ارزیابی کنند. اما تحولات اخیر نظام سرمایه داری مارکس را متعجب نخواهند کرد! او پیش بینی کرد که منطق درونی نظام سرمایه داری در طول زمان منجر به افزایش نابرابری، بیکاری مزمن و بی کفایتی، دستمزدهای راکد، تسلط شرکت های بزرگ و قدرتمند، به آفریدن یک گروه نخبه قدرتمند منجر خواهد شد که قدرت آن مانع پیشرفت اجتماعی خواهد شد. در نهایت، ترکیبی از این مشکلات موجب بحران عمومی شده و سرانجام به انقلاب منتهی خواهد شد…

Marxist World

What Did You Expect From Capitalism?

By Robin Varghese

https://www.foreignaffairs.com/…/w…/۲۰۱۸-۰۶-۱۴/marxist-world

 

حتی آلن گرینسپن بعنوان مقتدرترین رئیس بانک مرکزی امریکا و متولی معبد کاپیتالیسم و خزانه داری آن بعد از بحران اقتصادی نظام سرمایه داری به شکست ایدئولوژی مقدس بازار آزاد و رقابت آزاد و حقانیت مارکس در نقد آنها اعتراف کرد. او پنج بار پشت سرهم از زمان رونالد ریگان تا اواسط کابینه دوم جرج بوش به سمت رئیس بانک مرکزی ایالات متحده انتخاب شد! از اوت ۱۹۸۷ تا فوریه ۲۰۰۶ در این مقام بود! قبل از آنهم در هیت مدیره بسیاری از شرکتها و بانکهایی مانند جی پی مورگان و جنرال فوردز بود…

 

در یادداشتهای زیر پیوند تعدادی از مقالاتی را به حقانیت مارکس اذعان کرده اند می توانید ملاحظه بفرمائید

 

Karl Marx Voted “Greatest Philosopher of All Times”

http://www.laborstandard.org/New_P…/Prolabor_philosopher.htm

 

Marx the millennium’s ‘greatest thinker’

http://news.bbc.co.uk/2/hi/461545.stm

Revolutionary writer Karl Marx has topped a BBC News Online poll to find the greatest thinker of the millennium.

 

The top 10:

۱ Karl Marx,

۲ Albert Einstein,

۳ Sir Isaac Newton,

۴ Charles Darwin,

۵ St Thomas Aquinas,

۶ Stephen Hawking,

۷ Immanuel Kant,

۸ Rene Descartes,

۹ James clerk Maxwell,

۱۰ Friedrich Nietzsche

 

BBC News Online readers from across the world took part in the millennium poll. … his work as a philosopher, social scientist, historian and a revolutionary is respected by academics today.

 

Dag Thoresen from Norway, said: “Karl Marx has inspired thousands of liberation struggles. He was the father of modern political thinking.”

And Jyotsna Kapur from the USA said: “Marx analysed best the working of capitalism. Given that that is the system that characterises the world at the end of the twentieth century his work is as relevant to understanding the world we live in as it was for understanding the nineteenth century.”

 

THE RETURN OF KARL MARX

http://www.newyorker.com/…/۱۹…/۱۰/۲۰/the-return-of-karl-marx

“The longer I spend on Wall Street, the more convinced I am that Marx was right…I am absolutely convinced that Marx’s approach is the best way to look at capitalism.”

These words were quoted from an economist at “a big Wall Street investment bank” in an article in the New Yorker magazine nearly ten years ago, in October 1997.

 

Why Marx Was Right by Terry Eagleton – review

https://www.theguardian.com/…/why-marx-was-right-eagleton-r…

 

Marx wins In Our Time’s Greatest Philosopher vote

Press Releases BBC

http://www.bbc.co.uk/…/pressreleases/stories/2005/07_july/1…

Nominee % Accepted votes

۱. Marx 27.93%

۲. Hume 12.67%

۳. Wittgenstein 6.80%

۴. Nietzsche 6.49%

۵. Plato 5.65%

۶. Kant 5.61%

۷. Aquinas 4.83%

۸. Socrates 4.82%

۹. Aristotle 4.52%

۱۰. Popper 4.20%

 

Marx was right Alan Woods 2011

http://www.marxist.com/marx-was-right.htm

Alan Woods 16 November 2011

 

Marx voted top thinker

https://www.theguardian.com/media/2005/jul/14/radio.books

 

The New Yorker discovers Marx

https://www.worldsocialism.org/…/…/new-yorker-discovers-marx

 

The rediscovery of Karl Marx

http://www.marcellomusto.org/index.php

 

Karl Marx Yesterday and Today

http://www.newyorker.com/…/۱۰/۱۰/karl-marx-yesterday-and-to…

 

The return of Karl Marx

Fred Weston 23 October 2008

http://www.marxist.com/retorn-of-karl-marx-oct-2008.htm

 

Top Marx why the public voted Karl greatest philosopher

http://www.sussex.ac.uk/newsan…/pressrelease/…/media494.html

 

The Return of Karl Marx

http://bigthink.com/articles/the-return-of-karl-marx

 

The Revenge of Karl Marx

What the author of Das Kapital reveals about the current economic crisis

https://www.theatlantic.com/…/the-revenge-of-karl-m…/۳۰۷۳۱۷/

 

The re-return of Karl Marx

https://socialistworker.org/20…/…/۳۰/the-return-of-karl-marx

 

Marx Was Right: Five Surprising Ways Karl Marx Predicted 2014

From the iPhone 5S to corporate globalization, modern life is full of evidence of Marx’s foresight

http://www.rollingstone.com/…/marx-was-right-five-surprisin…

 

Karl Marx Was Right

Capitalism post-2008 is falling apart under the weight of its own contradictions

 

Tuesday 9 April 2013, 2.49pm | VIDEO NOW ONLINE

http://www.intelligencesquared.com/events/karl-marx/

 

عکس های مجسمه کارل مارکس و فردریش انگلس و عکس جمله معروف مارکس ” فیلسوفان جهان را تفسیر می کنند در حالیکه هدف تغییر آن است” در دانشگده فلسفه برلین از احمد پوری است. در یک کنفرانس بین المللی پناهندگی و حقوق بشر به مدت یک هفته در برلین شرکت کرده بودم در اوقات فراغت تعداد زیادی عکس از جمله این عکس ها و عکسهایی از یادمان قتل روزا لوکزامبورگ گرفتم…

 

این یادداشت را دو سال پیش نوشته بودم که اکنون کمی آنرا بروز کردم

 

با احترام

احمد پوری (هلند) ۰۵ – ۰۵ – ۲۰۱۷   

 

پنج سال پیش در این روز یادداشت زیر را نوشته بودم.

مارکس، عشق و از خودبیگانگی
به مناسبت تولد مارکس … نکاتی که هنوز بشریت می تواند از مارکس یاد بگیرد!ه
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/871166806235889
 

 

مارکس عشق و از خودبیگانگی

Published by Ahmed Pouri NL · May 6, 2014 at 4:09 AM

به مناسبت تولد مارکس … نکاتی که هنوز بشریت می تواند از مارکس یاد بگیرد!ه

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/871166806235889

مارکس در نقد روابط کالایی و از خودبیگانه جامعه سرمایه داری که حتی در خصوصی ترین روابط انسانی و عاطفی بین زن و مرد نفوذ کرده… می نویسد:

انحطاط بی پایانی که در آن انسان فقط برای وجود خود زندگی می کند، از طریق رابطه با زن بعنوان طعمه و خدمتکار ولع همگانی، آشکارمی شود. چرا که راز این رابطه تجلی صریح، قطعی، باز و آشکارش را در رابطه مرد با زن و در طریقی که رابطه بلاواسطه و طبیعی نوعی تفهیم شده می یابد. رابطه بلافصل، طبیعی و لازم انسان با انسان، رابطه مرد با زن است. در این رابطه طبیعی نوعی، رابطه انسان با طبیعت بطور بلاواسطه رابطه انسان با طبیعت، با وضعیت طبیعی خویش است. لذا ، این که ذات انسانی برای انسان تا چه حد ذات انسانی شده است، در این رابطه بطور محسوسی تبیین و چون واقعیتی مشهود خلاصه شده است. بنابراین بر اساس این رابطه، کل سطح رشد انسانی را می توان قضاوت کرد. این که انسان بعنوان موجودی نوعی تا چه حد انسان شده است و تا چه حد خود را به این عنوان ادراک می کند، از خصیصه همین رابطه ناشی می شود. رابطه مرد با زن طبیعی ترین رابطه موجود انسانی با موجود انسانی است. در نتیجه نشان دهنده این است که رفتار طبیعی انسان تا چه حد انسانی شده است یا ذات انسانی انسان تا چه حد ذات طبیعی او شده است و طبیعت انسانی تا چه حد طبیعت او شده است. این رابطه همچنین نشان می دهد که نیاز انسان تا چه حد نیازی انسانی شده است و نتیجتاً تا چه حد انسانی دیگر، بمثابه انسان، تبدیل به نیاز او شده است، و تا چه حد انسان در بالاترین حد موجودیت فردی اش در عین حال موجودی اجتماعی است.ه

 ص ۸۸ کتاب مارکس دستنوشته های فلسفی اقتصادی

 

در نقد قدرت پول و روابط کالایی در جامعه سرمایه داری که در تمام سطوح اجتماعی تلاش می کنند همه چیز، حتی طبیعت و علم و شخصیت و هویت و عشق انسانهارا را به مدار کالاهای قابل خرید و فروش و سود آور بکشند…  جامعه کمونیستی را تصور میکند که انسان خودش را بازیافته و دیگر از خود بیگانه نیست. در آن جامعه تنها معادل های واقعی با هم معاوضه می شوند. هنر با هنر … و عشق با عشق قابل تعویض است نه با پول!…  در باره چنین جامعه ای می نویسد:ه

” بگذار انسان را انسان، و رابطه اش با جهان را رابطه ای انسانی فرض کنیم. آنگاه، عشق فقط با عشق، اعتماد با اعتماد، … قابل تعویض خواهد بود. اگر می خواهی از هنر لذت ببری بایستی از لحظا هنری پرورش یافته باشی. اگر می خواهی بر دیگران تاثیر بگذاری، باید واقعا دارای اثر تشویق کننده و برانگیزنده بر دیگری باشی. هریک از روابط تو با انسان و طبیعت بایستی تجلی مشخصی، یعنی هماهنگ با محمول اراده ات، از زندگی فردی واقعی تو باشد. اگر عشق بورزی بی آنکه در پاسخ عشقی برانگیزی، یعنی اگر عشق تو همچون عشق، عشقی متقابل ایجاد نکند،اگر با ابراز وجود خودت بعنوان عاشق، نتوانی خود را دوست داشتنی کنی، آنگاه عشق تو عقیم، یک نگون بختی، خواهد بود.”ه

ص ۱۲۳ کتاب مارکس دستنوشته های فلسفی اقتصادی

 

در نامه عاشقانه ای به همسرش می نویسد: ” اما عشق – نه عشق فویر باخی- نه برای متابولیزم و نه برای پرولتاریا – بلکه عشق به معشوق و بطور مشخص عشق به تو، باعث می شود که یک انسان مجددا حس کند که انسان است… من با بوسه زدن به درد، آنرا دور می کنم، زمانیکه بر صورت شیرین تو بوسه می زنم … تو و بچه ها را هزاران بار می بوسم.”ه

 

نقد “کمونیزم مبتذل”ه

یکی از شاهکارهای مارکس این استکه کمتر کسی به تیزی مارکس برداشتهای انحرافی و غیر انسانی از کمونیزم را نقد و جراحی کرده است. مارکس در باره کمونیزم مبتذل یا خام می نویسد:ه

سلطه تملک مادی آنچنان بزرگ جلوه می کند که انهدام هر آنچه را برای همه بصورت مالکیت خصوصی قابل تصرف نیست هدف قرار می دهد و خواستار ریشه کن” کردن همه استعدادها و غیره از طریق توسل به زور است. تنها هدف زندگی و وجود برایش ، تصرف بلافصل و فیزیکی است. شکل فعالیت کارگر الغا نمی شود بلکه به همه انسانها تعمیم می یابد. مناسبات مالکیت خصوصی بصورت مناسبات اجتماع با جهان اشیا باقی می ماند. بلاخره، این حرکت، که مالکیت خصوصی جامعیت یافته را در مقابل مالکیت خصوصی می نشاند برای مقابله با ازدواج (که مسلما شکلی انحصاری از مالکیت خصوصی است) بیان خود را به گونه ای حیوانی در اشتراک زنان می یابد، که در آن زن بدل به ملک جمعی و اشتراکی می شود. می توان ایدۀ اشتراک زنان را راز آشکار این کمونیسم کاملاً مبتذل و تهی مغز دانست. درست همانطور که زن از ازدواج به فاحشگی عمومی کشیده می شود، همانطور نیز کل جهان ثروت (یعنی ذات عینی انسان) از رابطه ازدواج انحصاری با مالک خصوصی ، به رابطه فاحشگی عمومی با اجتماع کشیده می شود. از آنجا که این کمونیسم، شخصیت انسان را در همه جوانبش نفی می کند، فقط بیانگر منطقی مالکیت خصوصی نافی شخصیت است. بخل عمومی که خود را بصورت قدرتی مستقر می کند، فقط شکل پوشیده حرص و آز است که بطریقی دیگر تجدید و ارضا می شود. افکار هر مالک خصوصی به این عنوان – لااقل علیه مالک خصوصی ثروتمندتر از خودش – به شکل بخل و میل به تقلیل همه چیز تا سطحی متعارف سوق داده می شود و در واقع ذات رقابت نتیجه آنست. کمونیست مبتذل اوج این بخل و میل به تقلیل همه چیز تا سطحی متعارف و بر اساس حداقلی از پیش مفروض بوده، دارای معیاری معین و محدود است. این نوع الغا مالکیت خصوصی در مقایسه با به تملک در آوردن واقعی، فقر خود را از طریق نفی انتزاعی همه جهان فرهنگ و تمدن نشان می دهد، این فقط عقب گردی به سادگی غیر طبیعی انسان فقیر و فارغ از نیاز است که نه تنها مالکیت خصوصی را پشت سر نگذاشته است بلکه حتی به آن هم دست نیافته است.”ه

ص ۸۸ کتاب مارکس دستنوشته های فلسفی اقتصادی

 

کمونیسم بمنزله رفع مثبت مالکیت خصوصی، که بمنزله خود بیگانگی انسان است، و از این رو بعنوان تملک واقعی ذات انسان توسط انسان و برای انسان، بازگشت انسان بعنوان موجودی اجتماعی (یعنی انسانی انسان شده) به خویش است، بازگشتی است کامل و آگاهانه در حیطه کل ثروت تکاملی که تا امروز وجود دارد. کمونیسم بعنوان ناتورالیسم کمال یافته، ناتورالیسم است. کمونیسم راه حل حقیقی تناقص میان وجود و ذات، میان عینیت یافتن و اثبات وجود خود، میان آزادی و ضرورت، و میان فرد و نوع است. کمونیسم راه حل معمای تاریخ است و خود را بعنوان این راه حل می شناسد.

ص ۸۹ کتاب مارکس دستنوشته های فلسفی اقتصادی

ذات انسانی طبیعت فقط برای انسان اجتماعی وجود دارد، زیرا فقط در این حالت طبیعت حلقه پیوندی میان انسان با سایر انسانهاست، بمثابه موجودیت انسان برای انسانهای دیگر و موجودیت دیگران برای او به مثابه عنصر حیاتی واقعیت انسانی، فقط در اینجاست که طبیعت اساس موجودیت انسانی خود او است.

ص ۹۱  کتاب مارکس دستنوشته های فلسفی اقتصادی

 

انتقاد از خود دائمی جهت رشد و تکامل دائمی

“ولی انقلابهای پرولتری … مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که انجام یافته به نظر می رسد باز می گردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند، خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاشهای اولیه خود را بی رحمانه به باد استهزا می گیرند، دشمن خود را گویی فقط برای آن بر زمین می کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آنها قد برافرازد…”  مارکس، هجدهم برومر

 

افکار مارکس چقدر بروز است؟

در جهانی که هر اندیشه و کتابی که وارد بازار می شود از لحظه انتشار تا چند ماه دیگر کهنه می شود، درمقابل این سرعت تغییرات بقول خود مارکس “هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود.” ولی اندیشه های مارکس بعد از گذشت یک قرن و نیم هنوز با تراوت و بروز است! حتی بزرگترین متفکران و دانشمندان برای حل مسائل روز بی نیاز از مشورت با آثار او نیستند!

آرنولد هیرچه یکی از معروفترین اقتصاددانان هلند است. در کنفرانسی در آمستردام گفت: افکار مارکس آنقدر بروز است که وقتی مقالات مارکس را در باره بحران مالی می خوانی، انگار تمامی اخبار دیشب را گوش کرده و این مقاله را برای روزنامه های صبح امروز نوشته است!   

ابعاد ترس و تنفر جامعه سرمایه داری از افکار مارکس باور کردنی نیست! در جوامعی که به اصطلاح همه نوع آزادی بیان و عقیده هست چنان فرهنگی حاکم کرده اند که اگر بویی ببرند که تو هنوز از مارکس الهام میگیری فورا تو را با تحقیر در کاتاگوری انسانهای خشک مغز و دایناسور طبقه بندی می کنند! هر چقدر اطلاعات و تخصص داشته باشی دیگر مهم نیست به اخبار و تفسیر و مصاحبه دعوت نمی شوی! در حالیکه معتقدین به ابلهانه ترین خرافات ستاره های شوها و برنامه های تلویزیونی هستند!… نگرانی و کابوس جوامع سرمایه داری این است با استفاده از تمام دانش و تکنولوژی مدرن  تلاش می کنندتا افکار مارکس را به گورستان تاریخ بسپارند ولی می دانند که موفق نمی شوند!

 

آیا مارکس مرده است؟

در این باره استیوان مزاروش در یکی از سخنرانی هایش که در اینترنت هست می گوید: می دانید من یک شماره از مجله تایمز را چهل سال است در کیفم نگهداشته ام. مجله تایمز را از کیفش در می آورد و نشان می دهد که در صفحه اول آن نوشته است “مارکس مرد”! مزاروش می گوید خیلی عجیب است که اینها ۹۴ سال بعد از مرگ مارکس تازه کشف کرده اند که مارکس مرده است! سرمایه داری دائم تلاش می کند به همه بقبولاند که خیالتان راحت باشد مارکس مرده است! ولی در هر بحران سرمایه او دوباره سراز قبر در می آورد و همراه سازندگان دنیای دیگر در خیابانها راه می رود!

مزاروش در اینمورد داستان بغایت جالبی را نقل می کند. می گوید: روزی در دانشگاه پادوا یکی از دانشجویان نقل قولی از نیچه را روی دیوار دانشگاه نوشت: ” خدا مرد.” نیچه، بعد از مدتی خود نیچه مرد! دانشجوی دیگری آمد شعار فوق را خط زد و زیرش نوشت: ” نیچه مرد.” خدا!

مزاروش می گوید چهل سال پیش سرمایه نهایت تلاش خود را کرد تا به همه اطمینان دهد که این بار مارکس واقعا مرده است! به همین دلیل در صفحه اول مجله تایمز این خبر مهم را ۹۴ سال بعد از مرگ مارکس به ما یاد آوری کرده اند که دیگر دنبالش نروید مارکس مرد و داستان او دیگر تمام شد!

در حقیقیت آنها در صفحه اول مجله تایمز نوشتند: ” مارکس مرد.” کاپیتالیسم!

ولی من امروز در این بحران سرمایه داری آمده ام که شعار فوق را خط بزنم و بگویم:

 کاپیتالیسم مرد.” مارکس!ه”

 

مارکس تنها در بحرانهای سرمایه داری نیست که زنده شده و بیاری سازندگان دنیای جدید می شتابد، او در تعریف جامعه ای که در آن روابط کالایی و از خودبیگانگی انساها از بین رفته است و تعریف عشق وافعی و مشخص، بیشترین کمک را به انسانهایی می کند که خویشتن خویش را بازیافته اند و عشق را با معادل واقعی آن یعنی عشق تعویض میکنند نه با پول! …  ه

 

احمد پوری ( هلند ) ۶ – ۵ – ۲۰۱۴

 
 
https://rowzane.com/content//article=152612