حسن صالحی
بند و بست با جمهوری اسلامی و عمر خریدن رژیم اسلامی باید با جواب قاطع مردم روبرو شود!
جمعه, ۴ام مرداد, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

همانطور که خبر دارید چهار حزب ناسیونالیست کرد (حزب دمکرات کردستان ایران ، حزب دمکرات کردستان ، سازمان زحمتکشان و سازمان انقلابی زحمتکشان) به اسم مردم کردستان مدتی است که با جمهوری اسلامی به “مذاکره و گفتگو” نشسته اند تا بتواند خود به نان و نوایی برسند. آنچه که تحت عنوان مذاکره صورت گرفته است نه فقط هیچ ربطی به منافع مردم کردستان ندارد بلکه مستقیما عملی است در ضدیت با منافع مردم مبارز کردستان و جنبش سرنگونی طلبانه در سراسر ایران. “مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی” پرچم سهم خواهی بورژوازی کرد در قدرت به اسم و نام مردم است. یعنی اینکه اینها حاضرند اداره چند جا در کردستان را به آنها بدهند تا با سرمستی تف بر روی مردم بیاندازند. اما درد مردم مبارز کردستان این نیست که احزاب ناسیونالیسم جلوه می دهند. جریانات ناسیونالیست می خواهند با دولت مرکزی ساخت و پاخت کنند، در توهم گرفتن چهار امتیاز از رژیم هستند و در عین حال می خواهند این تضمین را به جمهوری اسلامی بدهند که جلوی مردم و نیروی های چپ و سوسیالیسم خواهند ایستاد و بدینگونه دل دشمنان مردم را بدست بیاورند. مردم  مبارز کردستان اما در اتحاد و پیوستگی با مردم سایر بخش های ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم جنایتکار و مدافع و حافظ ستم و تبعیض هستند. مردم می خواهند با ساقط کردن جمهوری اسلامی و ایجاد شوراهای خود، تمام قدرت را بدست بگیرند و خود بر سرنوشت خود حاکم شوند. هر نیرویی بخواهد با بند و بست با این رژیم به مانعی بر سر تحقق این آرزوی میلیونها انسان به ستوه آمده تبدیل شود طبعا باید با جواب محکم خود شما مردم روبرو شود و تلاشهایش خنثی گردد. مردم در سراسر ایران با شعار ” اصولگرا، اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا” کلیت جمهوری اسلامی را با تمام باندهای جنایتکارش نشانه رفته اند و طبعا اجازه نخواهند کسانی بعنوان پادو جمهوری اسلامی کوچکترین مانعی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایجاد کنند. کما اینکه امروز با برملا شدن “مذاکرات” احزاب ناسیونالیست کرد موجی از اعتراض علیه آنها شکل گرفته است و این جریانات هر چه بیشتر رسوا شده اند. “مذاکره و گفتگو” احزاب ناسیونالیسم کرد با جمهوری اسلامی  برای رسیدن با “توافق” با این رژیم جنایتکار یک بار دیگر بی ربطی این جریانات ارتجاعی با مبارزه آزادیخواهانه مردم کردستان و ایران برای رهایی از شر جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد.

برخلاف گفته عده ای که گویا احزاب ناسیونالیست کرد به منافع مردم کردستان “خیانت” کرده اند، باید گفت که مسئله چنین نیست. خیانتی صورت نگرفته است. احزاب ناسیونالیست کرد اهداف و سیاستهایشان ربطی به مردم کردستان نداشته است که حالا بحث پشت کردن به این منافع مطرح باشد. این احزاب در کردستان نه نماینده مردم بلکه نماینده بخشی قلیلی سرمایه دار و مرتجع در کردستان هستند. این احزاب بیشتر از اینکه رابطه ای با مبارزات حق طلبانه مردم کردستان باشند دست گدایی به سوی آمریکا و عربستان و و این و آن دولت مرتجع دراز کرده اند تا به بازی گرفته شوند. کارنامه این احزاب مملو از دفاع از ارزش های عقب مانده، زن ستیزی، دفاع از زمینداران، تلکه کردن مردم، رقابت های خونین میان خود، جنگ افروزی علیه کمونیستها در کردستان و ساخت و پاخت با دولت مرکزی و مرتجعین منطقه ای بوده است. “مذاکرات” اخیرا با جمهوری اسلامی با چنین پشتوانه ای صورت می گیرد. منتها این بار تفاوت این است که در اوج  جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی اینها قصد کرده اند که در قبال گرفتن امتیازاتی وقیحانه به جمهوری اسلامی سواری دهند و سد و مانع مردم برای سرنگونی این رژیم شوند.

از همان آغاز بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی که این رژیم با ارتکاب صدها جنایت ضد انسانی کوشید حاکمیت منحوس خود را در کردستان مستقر کند، مردم کردستان به این حکومت نه گفته اند. جمهوری اسلامی علیرغم تبدیل کردن کردستان به یک پایگاه نظامی بزرگ، قتل عام مردم بی دفاع، زندانی کردن شکنجه و آزار جوانان و اعدام دسته جمعی مبارزان هیچگاه نتوانسته است مقاومت و ایستادگی مردم را درهم بشکند. این مردم در چهل سال گذشته به دفعات از مقاومت خونین سنندج و کوچ مریوان گرفته تا دهها مورد اعتصاب عمومی در اعتراض به اعدام و زندان و ظلم جمهوری اسلامی نشان داده اند که عزم به سرنگونی این رژیم کرده اند و بخش مهمی از جنبش سرنگونی طلبی سراسری مردم ایران هستند. جنبشی که در سالهای گذشته دامنه دارتر و با عمیق ترین و رادیکال ترین خواستهای انسانی جریان داشته است. در چنین شرایطی هر گونه مذاکره و نشست با حکومت اسلامی بعنوان عمر خریدن برای این رژیم جنایتکار است و لازم است با اعتراض همه مردم روبرو شود. مردم مبارز کردستان نباید اجازه دهند، و اجازه نخواهند داد، که سالها مبارزه و رنج و محنت آنها به دستمایه ای برای ساخت و پاخت با حکومتی تبدیل شود که جامعه کردستان و سراسر ایران را به زندانی بزرگ برای همه تبدیل کرده است و راهی جز سرنگون شدن در مقابل آن نیست.

مناسبت ترین جواب به جریاناتی که با مذاکره با جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن امیتازاتی به نفع احزاب خود هستند قبل از هر چیز این است که مبارزه هر روزه علیه جمهوری اسلامی و برای ساقط کردن این رژیم با تمام قدرت ادامه یابد. اگر در تنگنا قرار گرفتن جمهوری اسلامی برای احزاب ناسیونالیست کرد به این معناست که با جمهوری اسلامی ساخت و پات کنند، برای مردم معنایی جز این ندارد که کمر این رژیم را به خاک بمالند و سرنگونش کنند. در این مبارزه مردم کردستان و سایر نقاط ایران هم سرنوشتند و لازم است این اتحاد و هم پیوندی هر چه بیشتر تقویت و گسترش یابد. طرد و انزوای سیاستهای ارتجاعی و تفرقه فکنانه احزاب ناسیونالیستی که سعی بر ترمز کردن مبارزات انقلابی مردم دارند، وظیفه ای است که بر دوش همه ما قرار دارد.

حسن صالحی

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com