نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
احمد پوری
با مقایسه دو عکس به پیشواز سال نو میلادی ۲۰۲۰ می رویم!
اشتراک گذاری

سال نو میلادی ۲۰۲۰ شما مملو از موفقیت و شادکامی باد!
سالی بدون جمهوری اسلامی، بدون جنگهای غارتگرانه امپریالیستی و ایرانی آباد و آزاد و عدالت محور برای همه هموطنان ارجمند آرزومندم.

دو عکس دو بعد مهم جهان ما را نشان می دهند. یکی عکسی استکه سه فاجعه را در یک کادر نشان می دهد و عکس برگزیده‌ی سال ۲۰۱۹ یونیسف است!
سه فاجعه مرئی در این عکس عبارتند از: “فقر، کودکان کار، آلودگی محیط زیست”
در عکس دیگر در یک قاب سه برنده نظام سرمایه داری در یک کادر است! اگر بدقت بنگرید سرگذشت بیش از سه و نیم میلیارد انسان بازنده و قربانیان بی چهره و نامرئی را در پشت آن سه چهره براق و شاد برندگان خواهید شناخت! هرچه بیشتر دقت کنید فجایع نامرئی زیادی را در پشت این چهره های خندان، روشنتر و مرئی تر خواهید دید!…
لستر تارو اقتصاددان بنام دانشگاههای هاروارد و ام آی تی می گوید: نظام سرمایه داری به جایی رسیده استکه در آن “برنده همه چیز را می برد!” باید به جمله او اضافه کرد که برنده همه قوانین جهان را نیز به نفع خود تعیین و تعریف می کند! آنها تلاش می کنند در عمل ۹۹% ها را از حق حق داشتن محروم کرده به برده های مدرن یا آشغالهای زاید اجتماعی تبدیل کنند!…

گوگل تنها از طریق دولت هلند و ایرلند که یکی از مهمترین بهشت های مالیاتی را برای میلیاردرها فراهم کرده اند توانسته است بیش از ۱۹.۹ میلیارد یورو از دادن مالیات در اروپا در برود!
جف بزوس در پایان سال ۲۰۱۸ سود خالصی بیش از ۱۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار داشته که حتی یک سنت مالیات نداده! در سال ۲۰۱۷ هم ۵.۶ میلیارد دلار سود خالص داشته که یک سنت هم مالیات نداده! … چنین است راز رشد شکاف طبقاتی در جهان! رهبران سیاسی جهان در عمل به مزدبگیران و کارمندان شرکتهای چندملیتی و طبقه حاکم تبدیل شده اند!… جامعه طبقاتی، قانون جنگل نظام سرمایه داری و نئولیبرالیسم یعنی همین!…
لطفا چگونگی دزدی قانونی شرکتهای چندملیتی مانند مایکروسافت، گوگل، اپل، فیسبوک… و امثال جف بزوس و مارک زوکر برگ و بیل گیتس را در عکس های باورنکردنی این یادداشت بدقت ملاحظه بفرمائید! ۹ عکس افشاگر و سخنگو!

اوج گیری جنبش های اجتماعی در تمام دنیا… نتیجه اجتناب ناپذیر این شیوه تولید و توزیع سرمایه داری است که اکثریت مطلق ساکنان کره زمین را به برده های مدرن تبدیل می کند!
بقول حافظ:
از کران تا به کران لشگر ظلم است ولی *** از ازل تا به ابد فرصت درویشان است!

سال نو را می توان با بیداری جنبشهای امیدآفرین علیه غارتگران جهان شروع کرد!
ویدئوی زیر گزارش کوتاهی از جنبشهای خودجوش مردمی در اغلب کشورهایی است که نسیم آزادی شروع به وزیدن کرده، ایران، فرانسه، شیلی، خاورمیانه، اروپا، امریکا… شما را بدیدن این ویدئوی امیدآفرین دعوت می کنم!
https://www.youtube.com/watch?v=n-GpdkXoS38
امیدوارم سال نو میلادی سال سرنگونی دیکتاتورهای بیشتر و سال رهایی انسانهای بیشتر از شرایط برده داری مدرن باشد! باور به خود، همنوعان، جهانی بهتر و انسانی تر جایگزین یاس و ناامیدی شود. انسان بدون امید قدرت ادامه دادن و رویارویی با مشکلات را ندارد… امید توام با آگاهی تنها راه ممکن برای آشتی انسان با طبیعت و حل ریشه ای مشکلاتی است بدست انسانها و طبقات استثمارگر ایجاد شده.

سالی بدون جمهوری اسلامی، بدون جنگهای غارتگرانه امپریالیستی و ایرانی آباد و آزاد و عدالت محور برای همه هموطنان ارجمند آرزومندم…
وزیدن نسیم آزادی و شروع خیزشهای خودجوش رهایی بخش را در تمام جهان به قربانیان نظام حاکم بر جهان تبریک می گویم!

با احترام،
احمد پوری (هلند) ۳۱ – ۱۲ – ۲۰۱۹
***************************
پیوند این یادداشت در صفحه فیس بوک:
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/3077993482219866?__xts__[0]=68.ARBVS38J81W-yVSmTaBJNasam37mn_TAyRcHdM1ipP8t8wqxsVmREIK5snSDeudooy6vbxBNVz3mUZOGuRwZ7T_s6atr2Y6jheaRKnbmwklbRYXWhIR3qPIyJFPjyQOMbOtLCw5_h1qxZyZ6k52vk9qC4fLPb6rtMzIuPkWX5d2G-1q6FOPenM5WazuH7mWnqqbm4_19PQ4aAgc3kVhDF0kXbFpHV33v7ZrrAh1DHuegUdrX-q4j07XMCetE5O82vm0juKEcT18nKJlhd3Y_lIDtJZYAjzlewjvXFa2m-TC67zAg1dQN5p8b3L_DsWkwv30Q9rrWtFe_5_ZMi0MUJHNSmg&__tn__=C-R

 
 
https://rowzane.com/content//article=177244