نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مراد مکوندی
کرونا علیه کرونا
اشتراک گذاری

برای آندسته از کسانی که هنوز لایه های بسیار نازکی از توهم نسبت به رژیم روی پوست شان به صورت چرکمرد باقی مانده است، کم کم حرف های روحانی دارد تفسیر می شود که ” قرنطینه، بی قرنطینه”! روحانی به تبع خامنه ای نمی خواهد رسما و قانونا زیر بار قرنطینه برود چونکه در آنصورت باید سرکیسه را شل کند و آب و نان و هزینه های چندماهه ی زندگی مردم را بپردازد. از نظر مالی می تواند و باید زندگی مردم را در مدت قرنطینگی اداره کند، ولی هرگز این کار را نمی کند. زیرا نمی خواهد حاصل دسترنج مردم را برای مردم خرج کند. می خواهد برای فربه شدن حساب های افسانه ای خود پس انداز کند. می خواهد – چنانکه تا کنون کرده است- خرج توپ و تفنگ و کشت و کشتار  گروه های تروریست و آدمکش خود در خاورمیانه و جای جای جهان کند. می خواهد از سفره ی کارگران و معلمان و اقشار مزدبگیر و از گلوی مردم بزند و به حلقوم سیری ناپذیر گله های حزب الله و حشدالشعبی و کتایب و انصارالله و حوثی ها و جانوران ریز و درشت جیره خوار دست آموز خود بریزد.

می خواهم بگویم که روحانی از همان روز اول یعنی از اسفند ۹۸ که نتوانست بطورکلی کرونا را کتمان کند، اما تا پایان خیمه شب بازی انتخابات سعی کرد موضوع کرونا را پوشیده نگه دارد، اما گریزهایی هم به وجود ویروس می زد تا در روزهای بعد  به دروغگویی و پنهانکاری بیشتر از این متهم نشود.

در ادبیات روحانی، در لفافه و با رمز و ایما و اشاره حرف زدن، درجه ی بالایی دارد و این شیوه ی سخنوری را به وزرا و کاربدستان کابینه اش آموزش داده است. همچنانکه خامنه ای به سران قوای تحت امرش یاد داده است. وزیر بهداشت روحانی چند روز پیش گفته بود علت تغییر نام فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند این است که اقتصاد از هم فرونپاشد! البته همه می دانند که وزیر بهداشت هم دارد با رمز حرف می زند. زیرا فروپاشی اقتصاد که حداقل یکسال قبل صورت گرفته است. منظور وزیر از فروپاشی اقتصادی در حقیقت همان سرنگونی است.

موضوع سرنگونی که سال هاست از سوی حزب کمونیست کارگری مطرح شده است و حتی رژیم هم آن را بخوبی فهمیده است و تمام اعتراضات کارگری و سراسری سال های ۹۶ و ۹۸ را زیر سر حزب کمونیست کارگری می دادند و علیرغم احتیاط های سیاسی و تبلیغاتی اش و برخلاف میل باطنی اش، حزب کمونیست کارگری را “حزب گسترش اعتراضات” معرفی کرده است.

نه تنها وزیر بهداشت بلکه مرکز پژوهش های مجلس اسلامی هم پیامد ویروس کرونا را ناامنی! اجتماعی پیش بینی کرده است. روشن است که ناامنی اجتماعی در فرهنگ واژگانی رژیم کرونایی اسلامی همان شورش و قیام و جنبش سرنگونی است که بطور برجسته و مشخص از سال ۸۸ آغاز شده و تا به امروز نقاط عطف پیشرونده ای را از سر گذرانده است و مرحله به مرحله می رود تا به انقلاب منجر شود.

رییس جنایت پیشه ی قوه قضاییه هم به دادستان هایش در تهران و استان ها هشدار داده است که مراقب کرونای اجتماعی باشند!

اگر قسمت بعدی هشدار رییسی را در کنار قسمت اولش بگذاریم، عمق سیاه پیامش هویدا می شود؛ عضو تیم جوخه های مرگ خمینی گفته که دادستان ها با شناسایی کرونای اجتماعی، احکام قضایی را صادر کنند !

روحانی و تیم تبهکار در دولت و سران دزد  رژیم می دانند که با وقت کشی هایی که در افزایش دستمزدها کرده اند، اعتراضات سراسری کارگری و مردمی در راه است و نمی خواهند جلوی رشد و گسترش اپیدمی کرونا را بگیرند تا مردم از قرنطینه بیرون نیایند و تجمعات اعتراضی در خیابان های شهرها شکل نگیرد. اگر اسم رمزهای روحانی و خامنه ای و رییسی و مرکز پژوهشهای مجلس و وزیر بهداشت و معاونانش را کنار هم بگذاریم، موزاییکی درست می شود که رویش این نوشته به چشم می خورد؛ توفان دیگری در راه است!

یعنی اگر نتوانند اوضاع را کنترل کنند، کرونا می تواند کرونای بزرگی به نام جمهوری اسلامی را مورد تهدیدهای جدی قرار دهد.*

مراد مکوندی

انترناسیونال ۸۶۳

 
 
https://rowzane.com/content//article=186126