حسن محمدی
با فریاد نه، اختیار خود را بدست بگیریم
جمعه, ۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

پیام ما کارگران در گرامیداشت یاد جانباختگان معدن سوما و معدن زمستان یورت آزاد شهر
۶ سال پیش در ٢٣ اردیبهشت ٩٣ در جریان انفجاری مرکبار در معدن سوما در ترکیه ٣٠٠ معدنچی در اعماق ١۶٠٠ متری جان خود را از دست دادند. و سه سال پیش در ١٣ اردیبهشت٩۶، ۴٣ نفر از معدنچیان زمستان یورت در ایران در اتفاقی مشابه جان باختند. این فجایع اتفاقی طبیعی نیستند. این فجایع جنایت آشکار سرمایه داران بخاطر سودجویی هایشان است و عمق توحش و جنایتکاری سرمایه داری را جلو چشم همگان میگذارد. یاد جانباختگان معدن سوما، یاد جانباختگان معدن زمستان یورت و یا همه قربانیان سرمایه در محیط های کار گرامی باد.
اتفاقی که در معدن سوما افتاد، در برابرش جهان بشریت به خود لرزید و در تمام جهان کارگران و انسانهای شریف با اعتراضات خود و با آمدن به خیابانها لرزه به اندام این مفتخوران سرمایه انداختند. با اعتراض به این کشتار، دولتمردان مجبور به کرنش شدند. در جریان این فاجعه ناگوار در آن سال ۵۵٠٠ معدنچی سوما همراه با خانواده هایشان یکپارچه اعتراض شدند و اعتراضات کارگری شهرهای مختلف ترکیه را گرفت و فشار شدید بر روی دولت وارد کرد. و کارگران با اعتراضاتشان و با خواست محاکمه مسببین این جنایت اخطارشان به سرمایه داران این بود که باید بدانند که عواقب چنین فجایعی گریبانشان را خواهد گرفت. در جریان انفجار معدن زمستان یورت نیز آنچنان انفجاری از اعتراض به پا شد که حسن روحانی در هفدهم اردیبهشت همان سال ناگزیر شد به آنجا سفر کند. اما حضور او با اعتراض خانوادههای معدنچیان و کارگران روبرو شد. کارگران معترض بر روز سقف ماشینش رفتند و مشت کوبیدند و روحانی را فراری دادند.
پیام روشن این اعتراضات این است که اگر یک در صدی های مفتخور بتوانند این دنیا را نا امن کنند ، از ۱۶٠٠ متر در اعماق زمین تا هزاران پا در آسمان ها جنایت میکنند، برای ما کارگران و مردم امنیتی باقی نگذاشته و وادارمان میکنند که یا باید کار کنیم و دیگر باز گشتی به خانه نداشته باشیم و یا از بیکاری و گرسنگی بمیریم ، تنها راه پایان دادن به این بساط توحش و بردگی است. تنها راه ساختن جامعه ای بدور از هر گونه استثمار و بربریت است. و امروز این پیام رساتر از هر وقت در ایران و در ترکیه و در گوشه گوشه جهان شنیده میشود.
ما کارگران انتخاب خود را کرده ایم ما در مقابل این رنج ها و این کشتارها و در برابر فقر و بیکاری و بی خانمانی و اینهمه تبعیض و نابرابری خواهیم ایستاد و با اعتراضمان به این دنیا پاسخ نه خواهیم داد . مرگ ۳٠٠ نفر از کارگران معدن سوما در تر کیه ، مرگ ۴٣ معدنچی در زمستان یورت آزاد شهر و اینکه بار دیگر سرمایه داران جان انسان ها را قربانی سودجویی های کثیفشان کردند، قلب همه ما را به درد آورد. و این گوشه ای از جنایتی است که هر روزه در این کشور و آن کشور تکثیر میشود. از جمله آمار قتل در محیط های کار در ایران و در جهان بیداد میکند. و ایران و کشوری چون ترکیه در این لیست نیز رتبه بالایی دارند. ما در گرامیداشت یاد جانباختگان معدن سوما و زمستان یورت صف اعتراض خود را برای رهایی از بختک سرمایه داری متحد تر میکنیم.
جانیان مفتخور سرمایه هیچگونه امکانات رفاهی و ایمنی و خدماتی نه در سوما و نه در زمستان یورت برای کارگران ایجاد نکردند و باعث مرگشان شدند. کارگران و مردم مسببین این جنایات را می شناسند. ما کارگران، ما ٩٩ درصدی ها، با اتحاد و همدلی و با متشکل شدن در تشکل های مستقل خود برای یک زندگی انسانی مبارزه می کنیم و میدانیم که برای نابودی سرمایه داری و به پیروزی رساندن سوسیالیسم و بنای جامعه ای انسانی به حزب طبقاتی خود نیاز داریم. و همانطور که در قطعنامه های روز جهانی کارگر تاکید کردیم، تجمع تشکل، تحزب حق مسلم ماست. اینجاست که فراخوان من پیوستن به حزب کمونیست کارگری است. ما ۹۹ در صدی های این جهان هستیم و سازندگان یک دنیایی که شایسته انسانها باشد .*

کارگر کمونیست ۶٢١

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی