نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مهرنوش موسوی
حزب الله لبنان در تهران سقوط کرد!
اشتراک گذاری

از روزنامه های صبح تهران میشود فهمید که حزب الله لبنان لااقل در تهران سقوط کرده است. قشنگ معلوم است نتوانسته اند به جز کیهان، حتی چهار تا روزنامه را در تهران به حمایت از حسن نصرالله بسیج کنند. یکی در فکر ریزش بازار دلار است، یکی را به خاطر درز دادن حقیقت در باره کرونا به زور پلمب کردند. از حمایت از حزب الله لبنان ولی خبری نیست. در حالی که داستان حسن نصرالله در قیام آبانماه بر عکس بود. به تهران آمده، کنار خامنه ایی ایستاد. گویا بدجوری توی پوز « عمق استراتژیک رهبری» خورده است، متحدین جمهوری اسلامی یکی یکی می افتند و کاری نمیتواند بکند. عراق که هیچی. سفارتش به آتش کشیده شده، تمام نمادهای جمهوری اسلامی را پائین آوردند، از قاسم سلیمانی میگذریم که در خاک عراق کشتند. لبنان را هم باور نمیکنند که چگونه رعد آسا، مردم صندلی را از زیرشان کشیده و با کله زمین خورده اند. انقدر کاراکتر قیام مردم لبنان ضد اسلامی است که حتی دو تا ایستگاه از قیام جوانان بغداد هم سبقت گرفته است. مردم لبنان دارند بساط حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی را یکجا جمع میکنند، طوری که سران دول غربی از پتانسیل ضد اسلامی این قیام تعجب کرده اند. از گره زدن سرنوشت لبنان به سرنگون کردن جمهوری اسلامی تعجب کرده اند. این یک نکته کاملن جدید است. این اشتیاق مردم لبنان، به پلتفرم مردم ایران برای سرنگون کردن نظام، افق و امید جدیدتری میدهد. جنبش سرنگونی مردم دارد متحدین جدی و خوبی در منطقه پیدا میکند که ما را قویتر میکند. الان نیرویی که در لبنان دنبال متحد میگردد، مردم ایرانند، نه حکومت اسلامی. الان گویا باید رفت شعار داد هم غزه، هم لبنان هم بغداد! دست عوض میشود. الان سر متحدین جمهوری اسلامی روی دارهای سمبلیک قیامهای خاورمیانه است، بعوض قیام آبانماه دوست و رفیق های جدید و قدرتمندی در همسایگی پیدا کرده است!

 
 
https://rowzane.com/content//article=196766